Zapytaj o dotację
Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolskiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R oraz ich wdrożenie dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Mogą w nim wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa MŚP jak i small mid-caps, a także konsorcja.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.07.2023
Koniec składania wniosków
31.07.2023

W ramach konkursu wspierane będą projekty kompleksowe obejmujące prace B+R (z wdrożeniem) realizowane w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 r. Daty uruchomienia konkursu wskazane na stronie są poglądowe, dokładny termin uruchomienia naboru zostanie dopiero określony.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Small mid-caps

O wsparcie będą mogły ubiegać się MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-cap prowadzające działalność na terenie woj. Małopolskiego. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przed przedsiębiorstwa oraz w konsorcjach z innymi podmiotami. Projekty innych przedsiębiorstw będą wspierane pod warunkiem współpracy z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty B+R + wdrożenie

Możliwość uzyskania wsparcia obejmować będzie badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.

Wsparcie będzie udzielane pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R. Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, w tym w ramach programu.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 25 000 000 EUR, z których 10 000 000 EUR zostanie przeznaczone na prace B+R, a 15 000 000 EUR na wdrożenie.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii wydatków kwalifikowanych i ewentualnych limitów zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych do programu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas