Dotacje UE w warmi艅sko-mazurskie

Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,79 mld euro. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli szuka膰 艣rodk贸w na sfinansowanie swoich pomys艂贸w r贸wnie偶 w konkursach realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy czy z program贸w krajowych, w szczeg贸lno艣ci z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. FEPW to kontynuacja wsparcia dla wschodnich wojew贸dztw (w tym warmi艅sko-mazurskiego), kt贸re wdra偶ane by艂o ju偶 w poprzedniej perspektywie finansowej. W FEPW przewidziano wiele opcji dla startup贸w oraz dla M艢P na automatyzacj臋 i robotyzacj臋. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane b臋dzie zgodnie z map膮 pomocy regionalnej podmioty z聽wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dla firm z sektora M艢P ta intensywno艣膰 wsparcia b臋dzie wy偶sza, dzi臋ki dodatkowej premii za status przedsi臋biorstwa (max. 70%).

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4) zak艂ada kompleksowe wsparcie M艢P w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsi臋biorstwie zostanie wdro偶ona innowacja oraz inne zmiany prowadz膮ce do szeregu usprawnie艅 w zarz膮dzaniu firm膮. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdro偶eniowy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Ma艂e bony badawcze na innowacje dla M艢P – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projekt贸w maj膮cych na celu zakup us艂ug B+R oraz us艂ug doradczych zwi膮zanych z B+R. 艢rodki w ramach niniejszego typu s膮 przeznaczone na finansowanie us艂ug badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowc贸w/ podmioty oferuj膮ce us艂ugi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych kraj贸w UE).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
8聽500聽000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiekt贸w oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa w艂asno艣ci intelektualnej (m.in.: patenty, wzory u偶ytkowe i przemys艂owe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie firm w pocz膮tkowej fazie rozwoju – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 30.08.2024
Pozosta艂o 37 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje dzia艂ania na rzecz podniesienia konkurencyjno艣ci M艢P na terenie powiat贸w przygranicznych, tj. wsparcie firm w pocz膮tkowej fazie rozwoju.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Liczy ponad 1,4 mln mieszka艅c贸w. Jest na czwartym miejscu pod wzgl臋dem wielko艣ci w艣r贸d polskich wojew贸dztw. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w ko艅cu grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o 140,8 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej, co stanowi艂o 2,9% podmiot贸w zarejestrowanych w kraju. Najwi臋cej podmiot贸w gospodarczych funkcjonowa艂o na terenie Olsztyna (17,7% og贸艂u zarejestrowanych podmiot贸w w rejestrze REGON), Elbl膮ga (9,8%) i w powiecie olszty艅skim (9,7%). Podmioty sektora prywatnego najcz臋艣ciej zajmowa艂y si臋 dzia艂alno艣ci膮 w sekcjach: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (18,4% og贸艂u podmiot贸w sektora prywatnego), budownictwo (15,4%), dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna, przetw贸rstwo przemys艂owe (po 8,1%) oraz obs艂uga rynku nieruchomo艣ci (7,9%). W 2020 r. Warmia i Mazury odnotowa艂o drugi najwy偶szy przyrost PKB w cenach bie偶膮cych (+3,7%) w stosunku do roku 2019. Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest jednym z najwolniej rozwijaj膮cych si臋 region贸w. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w 2021 r. wynosi艂 48 874 z艂 (70,8% 艣redniej krajowej). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,6%. Nak艂ady na B+R 鈥 11 miejsce (460,2 mln z艂).

Fundusze unijne w warmi艅sko-mazurskim 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w zapisanej w Umowie Partnerstwa 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶e wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program regionalny, w kt贸rym zapisano jakie przedsi臋wzi臋cia b臋d膮 traktowane priorytetowo oraz na jakie dzia艂ania b臋dzie mo偶na uzyska膰 wsparcie. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,79 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje warmi艅sko-mazurskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z Warmii i Mazur b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i聽Mazur 2021-2027 przewidziano wspieranie:

 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 • inwestycje w infrastruktur臋 B+R,
 • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji dzia艂alno艣ci),
 • wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek,

Warto podkre艣li膰, 偶e w programie regionalnym za艂o偶ono w projektach B+R b臋dzie mo偶na finansowa膰 szeroki wachlarz dzia艂a艅 (modu艂owo艣膰 wsparcia). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dostosowa膰 zakres projektu do swoich potrzeb i np. poza prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych sfinansowa膰 dodatkowo wdro偶enie ich wynik贸w czy podnoszenie kompetencji. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli te偶 aplikowa膰 do konkurs贸w finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pocz膮tkuj膮cy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli skorzysta膰 z program贸w inkubacyjnych i sfinansowa膰 np. opracowanie modelu biznesowego, a nast臋pnie ubiega膰 si臋 o 艣rodki na dalszy rozw贸j dzia艂alno艣ci i pierwsz膮 sprzeda偶 (dzia艂anie 1.1 FEPW). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja).

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac. W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na dofinansowanie nowej inwestycji w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Warmi艅sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zada艅 nale偶y:

 • przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami,
 • sprawdzanie poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projekt贸w,
 • prowadzenie dzia艂a艅 informacyjnych i promocyjnych.