Dotacje UE w warmi艅sko-mazurskie

Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,79 mld euro. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli szuka膰 艣rodk贸w na sfinansowanie swoich pomys艂贸w r贸wnie偶 w konkursach realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy czy z program贸w krajowych, w szczeg贸lno艣ci z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. FEPW to kontynuacja wsparcia dla wschodnich wojew贸dztw (w tym warmi艅sko-mazurskiego), kt贸re wdra偶ane by艂o ju偶 w poprzedniej perspektywie finansowej. W FEPW przewidziano wiele opcji dla startup贸w oraz dla M艢P na automatyzacj臋 i robotyzacj臋. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane b臋dzie zgodnie z map膮 pomocy regionalnej podmioty z聽wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dla firm z sektora M艢P ta intensywno艣膰 wsparcia b臋dzie wy偶sza, dzi臋ki dodatkowej premii za status przedsi臋biorstwa (max. 70%).

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Nab贸r zostanie uruchomiony w styczniu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 79 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, zwi膮zanych z zakresem innowacyjno艣ci, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 79 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P, w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu w zakresie Gospodarki 4.0 i zielonej gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Liczy ponad 1,4 mln mieszka艅c贸w. Jest na czwartym miejscu pod wzgl臋dem wielko艣ci w艣r贸d polskich wojew贸dztw. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w ko艅cu grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o 140,8 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej, co stanowi艂o 2,9% podmiot贸w zarejestrowanych w kraju. Najwi臋cej podmiot贸w gospodarczych funkcjonowa艂o na terenie Olsztyna (17,7% og贸艂u zarejestrowanych podmiot贸w w rejestrze REGON), Elbl膮ga (9,8%) i w powiecie olszty艅skim (9,7%). Podmioty sektora prywatnego najcz臋艣ciej zajmowa艂y si臋 dzia艂alno艣ci膮 w sekcjach: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (18,4% og贸艂u podmiot贸w sektora prywatnego), budownictwo (15,4%), dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna, przetw贸rstwo przemys艂owe (po 8,1%) oraz obs艂uga rynku nieruchomo艣ci (7,9%). W 2020 r. Warmia i Mazury odnotowa艂o drugi najwy偶szy przyrost PKB w cenach bie偶膮cych (+3,7%) w stosunku do roku 2019. Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest jednym z najwolniej rozwijaj膮cych si臋 region贸w. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w 2021 r. wynosi艂 48 874 z艂 (70,8% 艣redniej krajowej). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,6%. Nak艂ady na B+R 鈥 11 miejsce (460,2 mln z艂).

Fundusze unijne w warmi艅sko-mazurskim 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w zapisanej w Umowie Partnerstwa 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶e wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program regionalny, w kt贸rym zapisano jakie przedsi臋wzi臋cia b臋d膮 traktowane priorytetowo oraz na jakie dzia艂ania b臋dzie mo偶na uzyska膰 wsparcie. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,79 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje warmi艅sko-mazurskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z Warmii i Mazur b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i聽Mazur 2021-2027 przewidziano wspieranie:

 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 • inwestycje w infrastruktur臋 B+R,
 • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji dzia艂alno艣ci),
 • wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek,

Warto podkre艣li膰, 偶e w programie regionalnym za艂o偶ono w projektach B+R b臋dzie mo偶na finansowa膰 szeroki wachlarz dzia艂a艅 (modu艂owo艣膰 wsparcia). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dostosowa膰 zakres projektu do swoich potrzeb i np. poza prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych sfinansowa膰 dodatkowo wdro偶enie ich wynik贸w czy podnoszenie kompetencji. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli te偶 aplikowa膰 do konkurs贸w finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pocz膮tkuj膮cy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli skorzysta膰 z program贸w inkubacyjnych i sfinansowa膰 np. opracowanie modelu biznesowego, a nast臋pnie ubiega膰 si臋 o 艣rodki na dalszy rozw贸j dzia艂alno艣ci i pierwsz膮 sprzeda偶 (dzia艂anie 1.1 FEPW). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja).

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac. W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na dofinansowanie nowej inwestycji w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Warmi艅sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zada艅 nale偶y:

 • przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami,
 • sprawdzanie poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projekt贸w,
 • prowadzenie dzia艂a艅 informacyjnych i promocyjnych.