Dotacje UE w mazowieckie

Wojew贸dztwo mazowieckie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o ponad 2 mld euro. Poza programem regionalnym Mazowsze b臋dzie te偶 mog艂o korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) oraz z program贸w krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i 艣rodowiska, bada艅 i wsparcia innowacyjno艣ci, rozwoju cyfrowego. Nowo艣ci膮 w perspektywie 2021-2027 b臋dzie to, 偶e region mazowiecki regionalny (s艂abiej rozwini臋ta cz臋艣膰 wojew贸dztwa) b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. W perspektywie 2021-2027 obowi膮zuje podzia艂 statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski sto艂eczny (RWS). W sk艂ad Obszaru Mazowieckiego Regionalnego wchodz膮 32 powiaty i 244 gminy. Region ten zaliczony zosta艂 do region贸w s艂abiej rozwini臋tych w Unii Europejskiej. Dzi臋ki temu przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli liczy膰 nawet na 85 procent dofinansowania koszt贸w projekt贸w. Poniewa偶 RWS jest lepiej rozwini臋ty, firmy prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 i inwestuj膮ce na tym obszarze b臋d膮 korzysta艂y z funduszy unijnych w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zar贸wno dost臋pnego bud偶etu, jak i intensywno艣ci dofinansowania.

W przypadku projekt贸w inwestycyjnych intensywno艣膰 wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zale偶no艣ci od podregionu lub gminy. Pieni膮dze dost臋pne z programu regionalnego dla Mazowsza zostan膮 przeznaczone przede wszystkim na cyfryzacj臋, innowacje, infrastruktur臋 badawcz膮 oraz ochron臋 艣rodowiska.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 88 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo Mazowieckie ze stolic膮 w Warszawie jest najwi臋ksze w kraju pod wzgl臋dem powierzchni i ludno艣ci. Liczy ponad 5,5 mln mieszka艅c贸w. W woj. mazowieckim pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by艂o 927 669 podmiot贸w gospodarki narodowej, tj. 19,2% og贸艂u podmiot贸w zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiot贸w w woj. mazowieckim wzros艂a o 4,5%. Ponad po艂owa jednostek (53,8%) mia艂a swoj膮 siedzib臋 w Warszawie. Woj. mazowieckie wyr贸偶nia si臋 najwy偶szym poziomem rozwoju gospodarczego w Polsce. Decyduje o聽tym wysokie tempo wzrostu gospodarczego, najwy偶szy udzia艂 w generowaniu produktu krajowego brutto (PKB) i najwy偶szy wska藕nik PKB na 1 mieszka艅ca w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami. Zar贸wno region Warszawski sto艂eczny, jak i Mazowiecki regionalny, odnotowuj膮 szybszy wzrost PKB na 1 mieszka艅ca w por贸wnaniu do 艣redniej UE ni偶 wi臋kszo艣膰 region贸w w Polsce. Mazowsze najszybciej w Polsce pokonuje dystans rozwojowy do najbardziej rozwini臋tych region贸w UE. Woj. mazowieckie charakteryzuje si臋 wy偶sz膮 od 艣redniej krajowej wydajno艣ci膮 pracy we wszystkich rodzajach dzia艂alno艣ci.

Poziom PKB per capita w regionie Warszawskim sto艂ecznym w 2021 r. wyni贸s艂 141 362 z艂 (204,7% 艣redniej krajowej). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 17,5%. Z kolei obszar Mazowiecki Regionalny odpowiada艂 za 5,3% krajowego PKB. Gospodarka woj. mazowieckiego pod wieloma wzgl臋dami r贸偶ni si臋 od rynku w innych wojew贸dztwach. O ile w praktycznie ca艂ej Polsce wyra藕nie dominuj膮 firmy skupione na dostarczaniu us艂ug budowlanych i remontowych, na Mazowszu zajmuj膮 dopiero drug膮 pozycj臋. Najwi臋cej podmiot贸w 艣wiadczy przy tym us艂ugi finansowe i doradcze (71聽050). Trzecie pod wzgl臋dem popularno艣ci s膮 us艂ugi medyczne (33聽782 podmiot贸w). Du偶膮 popularno艣ci膮 ciesz膮 si臋 r贸wnie偶 bran偶e zwi膮zane z innowacjami. Wojew贸dztwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce ze wzgl臋du na nak艂ady na dzia艂alno艣膰 B+R w 2020 r. (11783,4 mln z艂).

Fundusze unijne na Mazowszu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma sw贸j program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Mazowszu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Bud偶et tego programu wynosi 2,1 mld euro. Bud偶et zosta艂 podzielony na dwa regiony: region Warszawski Sto艂eczny i obszar Mazowiecki Regionalny. Obszar Mazowiecki Regionalny dodatkowo b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z puli 艣rodk贸w dost臋pnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (2,65 mld z艂).

Dotacje mazowieckie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym przedsi臋biorcy z Mazowsza b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przewidziano wspieranie m.in.:

 • projekt贸w badawczo-rozwojowych 鈥 wspierane b臋d膮 projekty obejmuj膮ce jedynie prace B+R, jak i projekty, w kt贸rych badania zostan膮 wzbogacone o komponent inwestycyjny/wdro偶eniowy; przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli realizowa膰 projekty modu艂owe sk艂adaj膮ce si臋 z takich element贸w jak: prace B+R, doradztwo, infrastruktura B+R, prace przedwdro偶eniowe, wdro偶enie (np. zakup maszyn, oprogramowania, testy), kompetencje pracownik贸w; modu艂 B+R b臋dzie modu艂em obowi膮zkowym, pozosta艂e modu艂y maj膮 charakter fakultatywny;
 • inwestycji w infrastruktury B+R 鈥 dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na zakup, wytworzenie aparatury, sprz臋tu lub technologii niezb臋dnej do opracowywania innowacyjnych rozwi膮za艅 (produkt贸w lub us艂ug); mo偶liwym b臋dzie zakup prac budowlanych celem budowy i/lub rozbudowy zaplecza B+R w przedsi臋biorstwie;
 • prowadzenia i rozwoju dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzenia nowych modeli biznesowych 鈥 przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o sfinansowanie specjalistycznych us艂ug doradczych, celem tego wsparcia b臋dzie modyfikacja lub opracowanie nowego modelu biznesowego, nast臋pnie firmy b臋d膮 mog艂y sfinansowa膰 komponent wdro偶eniowy (w oparciu o sformu艂owane rekomendacje) i/lub dzia艂ania dotycz膮ce internacjonalizacji dzia艂alno艣ci;
 • program贸w inkubacyjnych z elementami akceleracji.

Opr贸cz 艣rodk贸w z programu regionalnego, Mazowsze mo偶e korzysta膰 z KPO, funduszy unijnych dla Polski Wschodniej oraz program贸w krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i 艣rodowiska, bada艅 i聽wsparcia innowacyjno艣ci, rozwoju cyfrowego, rozwoju kapita艂u ludzkiego. Najmocniej na wspieranie przedsi臋biorc贸w ukierunkowanych jest program operacyjny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach znajdziecie w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma miejsce realizacji inwestycji. Intensywno艣膰 wsparcia na now膮 inwestycj臋 jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Wojew贸dztwo mazowieckie zosta艂o podzielone na cztery cz臋艣ci, o czterech r贸偶nych pu艂apach dofinansowania. Intensywno艣膰 wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zale偶no艣ci od podregionu lub gminy. Miasto sto艂eczne Warszawa oraz powiaty o艣cienne zosta艂y wykluczone z regionalnej pomocy inwestycyjnej, przedsi臋biorcy z tych obszar贸w wci膮偶 mog膮 jednak realizowa膰 projekty B+R. Na 50% dofinansowania koszt贸w nowej inwestycji mog膮 liczy膰 przedsi臋biorcy z powiat贸w zlokalizowanych najbli偶ej tzw. 艣ciany wschodniej tj. powiat贸w Garwoli艅skiego, 艁osickiego, Soko艂owskiego, W臋growskiego, Siedleckiego oraz m. Siedlce. Dodatkowo M艢P przys艂uguje premia. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu dolicza si臋 dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji realizowanych przez 艣rednie przedsi臋biorstwa premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie mazowieckim

Na Mazowszu g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Mazowiecka Jednostka Wdra偶ania Program贸w Unijnych. MJWPU zajmuje si臋:

 • naborem i ocen膮 wniosk贸w,
 • podpisywaniem um贸w o dofinansowanie projekt贸w,
 • obs艂ug膮 finansow膮 projekt贸w,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projekt贸w,
 • prowadzeniem dzia艂a艅 informacyjnych i promocyjnych.