Dotacje UE w lubelskie

Wojew贸dztwo lubelskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 2,43 mld euro. Poza programem regionalnym lubelscy przedsi臋biorcy b臋d膮 te偶 mogli korzysta膰 ze 艣rodk贸w Krajowego Planu Odbudowy oraz program贸w krajowych, w tym programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 鈥 FEPW). Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane b臋dzie zgodnie z map膮 pomocy regionalnej podmioty z聽wojew贸dztwa lubelskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo mog膮 stara膰 si臋 o premi臋 z uwagi na posiadany status M艢P, tym samym maksymalna intensywno艣膰 pomocy mo偶e wynie艣膰 nawet 70%.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 19.12.2023
Pozosta艂o 13 dni
Wielko艣膰 dotacji
82 781,00 PLN
Dzia艂anie Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 koszt us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych, niezb臋dnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 23 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich M艢P

Nab贸r do 23.01.2024
Pozosta艂o 48 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
brak
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla rolnik贸w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, spo偶ywczych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nab贸r do 02.02.2024
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000,00 PLN
Dotacja dla rolnik贸w na dofinansowanie koszt贸w tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury, czy te偶 wprowadzania do obrotu tych produkt贸w z przeznaczeniem dla konsumenta ko艅cowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych jest do艣膰 obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.02.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P – Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 114 dni
Wielko艣膰 dotacji
250 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P - Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P oraz ich internacjonalizacj臋, w powi膮zaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencj膮 dotacji s膮 dzia艂ania skierowane bezpo艣rednio do M艢P w zakresie udzia艂u w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo lubelskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod wzgl臋dem powierzchni. Jest to najdalej wysuni臋te na wsch贸d wojew贸dztwo w Polsce po艂o偶one mi臋dzy Wis艂膮 a Bugiem. Graniczy z Ukrain膮 i聽Bia艂orusi膮. Lubelszczyzn臋 zamieszkuje oko艂o 2,1 mln os贸b. W聽wojew贸dztwie lubelskim dzia艂alno艣膰 prowadzi 201,6 tys. firm, czyli 4,1% og贸艂u podmiot贸w zarejestrowanych w kraju (stan na czerwiec 2022 r.). Lublin, stolica wojew贸dztwa lubelskiego, jest najwi臋kszym miastem na wschodzie Polski. Lubelskie nazywane jest gospodarcz膮 bram膮 Unii Europejskiej na Wsch贸d. Do najwi臋kszych miast wojew贸dztwa 鈥 poza Lublinem 鈥 nale偶膮 Zamo艣膰, Che艂m i Bia艂a Podlaska. Wojew贸dztwo lubelskie w 2019 r. pod wzgl臋dem tempa rozwoju zajmowa艂o 10 miejsce w kraju. Jest to jeden z聽najwolniej rozwijaj膮cych si臋 region贸w. Lubelszczyzna jest regionem typowo rolniczym o niskim stopniu uprzemys艂owienia. W regionie wyst臋puje niska aktywno艣膰 przedsi臋biorstw w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci B+R i wdra偶ania jej wynik贸w na rynek. Diagnoza sytuacji regionu wskazuje na to, 偶e w najbli偶szych latach b臋dzie ono musia艂o sprosta膰 wielu wyzwaniom. Gospodarka wojew贸dztwa lubelskiego ma charakter wielofunkcyjny. Opiera si臋 g艂贸wnie na lokalnych walorach i surowcach, a dominuj膮cymi bran偶ami s膮 przemys艂 rolno-spo偶ywczy, a tak偶e us艂ugi zwi膮zane z handlem i turystyk膮. Warto艣膰 PKB na 1 mieszka艅ca w 2021 r. wynios艂a 47 464 z艂 (co stanowi 68,7% wska藕nika dla ca艂ego kraju). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 3,7%. W 2021 r. Lubelszczyzna charakteryzowa艂a si臋 najwi臋kszym udzia艂em w finansowaniu dzia艂alno艣ci B+R ze 艣rodk贸w sektora rz膮dowego (68,1%). W 2020 r. zajmowa艂a 9 miejsce pod wzgl臋dem nak艂ad贸w wewn臋trznych na dzia艂alno艣膰 B+R.

Fundusze unijne na Lubelszczy藕nie 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Lubelszczy藕nie program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 2,43 mld euro. Kolejnym programem w ramach, kt贸rego wojew贸dztwo lubelskie otrzyma 艣rodki jest Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje lubelskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa lubelskiego b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Wojew贸dztwo lubelskie jest drugim wojew贸dztwem w kraju pod wzgl臋dem alokacji na finansowanie program贸w regionalnych. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym (np. w ramach programu FENG) przedsi臋biorcy z lubelskiego b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci w wojew贸dztwie lubelskim zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w obszarze innowacji i przedsi臋biorczo艣ci (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w聽infrastruktur臋 B+R, wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek), cyfryzacji, ochrony 艣rodowiska, efektywno艣ci energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw spo艂ecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Lubelszczyzny mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. M艢P przys艂uguje dodatkowa premia. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w聽przypadku inwestycji 艣rednich firm premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubelskim

W wojew贸dztwie lubelskim g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci. Lubelska Agencja Wspierania Przedsi臋biorczo艣ci odpowiada w szczeg贸lno艣ci za przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, w tym organizacj臋 procesu oceny wniosk贸w.