Wyszukiwarka dotacji

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Fundusze na inwestycje w rozwój działalności firmy

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Realizację projektów inwestycyjnych można rozpocząć w każdej chwili. Pytanie jak? Odpowiedź jest prosta. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 niesie ze sobą możliwości pozyskania wsparcia na rozwój biznesu i wspieranie konkurencyjności firm. Głównie inwestycje dla przedsiębiorców wiążą się także z innowacyjnością, wdrażaniem nowych rozwiązań, zakupem infrastruktury badawczo-rozwojowej, inwestycjami w robotyzację i cyfryzację, Przemysł 4.0 czy w gospodarkę obiegu zamkniętego i działania wspierające ochronę środowiska.

Dofinansowanie na inwestycje to także działania w zakresie finansowania inwestycji początkowych w przedsiębiorstwach. Krótko mówiąc inwestycja początkowa wiąże się z dywersyfikacją, rozbudową, unowocześnieniem przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjności.

Oferta dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich

W ramach programów krajowych takich jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wiele inicjatyw i działań wspiera projekty inwestycyjne. Dofinansowanie projektu inwestycyjnego oferuje przykładowo Ścieżka SMART jednak priorytetem jest tutaj część badawczo-rozwojowa. Realizację inwestycji przedsiębiorstw z sektora MŚP na transformację cyfrową w postaci wsparcia grantowego wspierać będzie także wkrótce projekt Dig.IT.

Szansa na rozwój przedsiębiorstwa to także wsparcie z KPO czyli Krajowego Planu Odbudowy. Wówczas dofinansowanie projektu inwestycyjnego można uzyskać w ramach wsparcia na zielone inwestycje zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i przedsiębiorstwach z sektora MŚP, tj. w ramach:

Co więcej w ramach KPO duże przedsiębiorstwa mogą liczyć także na rozwój innowacyjności, a co za tym idzie na rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, nowoczesnych technologii i rozwiązań sztucznej inteligencji (AI), komunikacji Machine to Machine, Internetu Rzeczy czy technologii chmurowych. Mowa tutaj o działaniu:

Oferta programów regionalnych także wspiera projekty inwestycyjne przedsiębiorców. Dotacje inwestycyjne obejmują przede wszystkim rozwój działalności firmy poprzez działania takie jak:

Zielone inwestycje mające na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. W tym dofinansowanie można pozyskać np. na instalacje OZE, magazyny ciepła, ekoinnowacje czy termomodernizację budynków. Realizację inwestycji na ochronę środowiska obejmują także działania z zakresu transformacji gospodarki. W ramach tego można także realizować inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, recyklingu odpadami czy ograniczania konsumpcji.

Dotacje inwestycyjne w tym zakresie to wówczas przykładowo:

Inwestycje w produkty lub procesy biznesowe, rozwój innowacyjności

Oferta programów regionalnych zawiera w sobie także działania na realizację projektów inwestycyjnych z obszarów wdrażania innowacji procesowych lub produktowych, których celem są ulepszone produkty lub nowe produkty w przedsiębiorstwach lub analogicznie ulepszone procesy biznesowe lub nowe procesy biznesowe. Takie inwestycje w ramach regionalnego programu operacyjnego mają na celu, wzrost konkurencyjności firm zwłaszcza tych z obszarów słabiej rozwiniętych. Dlatego też część dotacji z regionalnego programu operacyjnego danego województwa może być przeznaczona dla regionów z części zachodniej lub wschodniej, lub także ograniczona wyłącznie do kilku powiatów.

Inwestycje dla przedsiębiorców w innowacje w procesie biznesowym lub innowacje produktowe można realizować w ramach działań takich jak:

Inwestycje w początkową działalność gospodarczą

Dofinansowanie na inwestycje początkową natomiast oferuje przykładowo działanie:

Inwestycje w infrastrukturę B+R

Dotacje unijne na rozwój biznesu to również projekty badawczo-rozwojowe. Na rozpoczęcie takiej działalności pomoc dla przedsiębiorców jest organizowana w ramach inwestycji na infrastrukturę B+R. Dofinansowanie z funduszy europejskich można wówczas przeznaczyć na wyposażenie firmy w specjalistyczną aparaturę B+R. Uzyskanie dofinansowania w tym zakresie oferują następujące działania:

Inwestycje w robotyzację i cyfryzację

Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie także na działania z obszaru cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Pomoc dla przedsiębiorców w postaci dotacji oferuje takie działanie jak:

Jak sięgnąć po środki na wsparcie nowych projektów?

W artykule wymieniliśmy kilka z wielu działań wspierających inwestycje przedsiębiorstw. Wiele z nich czeka wciąż na uruchomienie, a z niektórych można już w tym momencie skorzystać. Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się więcej na temat wsparcia unijnego w postaci dotacji czy grantów, zgłoś się do nas! Wskażemy Ci możliwości pozyskania środków na rozwój działalności Twojej firmy. Wypełnij formularz kontaktowy i skorzystaj z naszego specjalistycznego doradztwa. Zachęcamy także do zapisania się do naszego newslettera i obserwowania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji