Badania i rozwój

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego na wsparcie infrastruktury lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Dofinansować będzie można budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
16.10.2023
Koniec składania wniosków
16.11.2023

W ramach dotacji wspierana będzie infrastruktura lub aparatura badawcza niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wsparciem objęte będą firmy sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowo-naukowe. Nabór rozpocznie się we 16 października i skończy się 16 listopada 2023 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja przemysłowo-naukowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe z obszaru transformacji woj. łódzkiego, gdzie liderem w przypadku konsorcjum jest przedsiębiorstwo.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Infrastruktura lub aparatura B+R

Wsparcie w ramach dotacji będzie obejmować infrastrukturę badawczą lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych stanowiącej uzupełnienie już posiadanych
zasobów. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę. Dodatkowo będzie można finansować również koszty kompetencji.

Dodatkowe informacje

Budżet dotacji wynosi 10 000 000,00 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas