Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R - Rozwój regionalnego potencjału B+R - FE dla Podlaskiego (1.1)

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dla dotacji przewidziano realizację trzech naborów, pierwszy z nich zostanie uruchomiony 11 października 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
11.10.2023
30.11.2023
01.01.2024
Koniec składania wniosków
20.11.2023
31.12.2023
29.02.2024
Pokaż kolejne terminy

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja naukowo-przemysłowe

Dotacja na działalność B+R przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Projekty będzie można realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w formie dotacji:

  • prace B+R
  • inwestycje w infrastrukturę B+R

Wsparcie w formie dotacji warunkowej:

  • wdrożenie wyników B+R

Dodatkowe informacje

Dla dotacji przewidziano realizację trzech naborów. Pierwszy nabór zostanie uruchomiony 11 października i potrwa do 20 listopada 2023 roku. Kolejny, drugi nabór zostanie uruchomiony na przełomie listopada i grudnia. Natomiast trzeci nabór wystartuje w 2024 roku na przełomie stycznia i lutego. Daty dla 2 i 3 naboru zostały podane na stronie poglądowo i zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się szczegółowych informacji o naborach.

Budżet dla każdego z naborów wynosi:

1 Nabór: 20 000 000 PLN

2 Nabór: 15 000 000 PLN

3 Nabór: 15 000 000 PLN

Śledzimy na bieżąco informacje o naborach do programów regionalnych i wraz z publikacją szczegółowych informacji wprowadzamy aktualizacje związane z dotacjami. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej wraz z mediami społecznościowymi!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 55 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 26.09.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3) to dotacja, która obejmuje przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r. Dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji produkcyjnych w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 12 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 09.10.2023
Pozostało 17 dni
Wielkość dotacji
zależne od miejsca realizacji projektu
Dotacja Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości (grunty, budynki), koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowalnych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas