Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R - Rozwój regionalnego potencjału B+R - FE dla Podlaskiego (1.1)

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Dla dotacji przewidziano realizację trzech naborów, pierwszy z nich zostanie uruchomiony w październiku 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.10.2023
30.11.2023
01.01.2024
Koniec składania wniosków
29.11.2023
31.12.2023
29.02.2024
Pokaż kolejne terminy

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja naukowo-przemysłowe

Dotacja na działalność B+R przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Projekty będzie można realizować w konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w formie dotacji:

  • prace B+R
  • inwestycje w infrastrukturę B+R

Wsparcie w formie dotacji warunkowej:

  • wdrożenie wyników B+R

Dodatkowe informacje

Dla dotacji przewidziano realizację trzech naborów. Pierwszy i drugi nabór zostanie uruchomiony w 2023 roku kolejno na przełomie października i listopada oraz listopada i grudnia. Natomiast trzeci nabór wystartuje w 2024 roku na przełomie stycznia i lutego. Daty zostały podane na stronie poglądowo i zostaną zaktualizowane wraz z pojawieniem się szczegółowych informacji o naborach.

Budżet dla każdego z naborów wynosi:

1 Nabór: 20 000 000 PLN

2 Nabór: 15 000 000 PLN

3 Nabór: 15 000 000 PLN

Śledzimy na bieżąco informacje o naborach do programów regionalnych i wraz z publikacją szczegółowych informacji wprowadzamy aktualizacje związane z dotacjami. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej wraz z mediami społecznościowymi!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas