Wyszukiwarka dotacji

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Spis treści

Dofinansowanie Polska Wschodnia

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej stanowi kontynuację wsparcia dla województw ze wschodnich regionów kraju na lata 2021-2027. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wsparcie dla Polski Wschodniej udzielane jest przede wszystkim w celu poprawy konkurencyjności oraz wyższej jakości tego regionu. Wschodnie województwa Polski, które mogą ubiegać się o dotacje w ramach tego programu, to:

  • województwo podlaskie,
  • województwo warmińsko-mazurskie,
  • województwo lubelskie,
  • województwo podkarpackie,
  • województwo świętokrzyskie,
  • województwo mazowieckie (za wyjątkiem Warszawy i okalających ją powiatów).

Priorytety programu Polska Wschodnia skupiają się na zagadnieniach biznesowych, adaptacji miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, ochronę bioróżnorodności, wsparcie infrastruktury kolejowej Polski Wschodniej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to aż 12 miliardów 428 milionów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Oczywiście przedsiębiorcy z wymienionych wcześniej województw mogą ubiegać się o dotacje także w ramach dedykowanych programów regionalnych oraz programów ogólnokrajowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że rozwój Polski Wschodniej stanowi istotną oś działań prowadzonych w ramach funduszy unijnych. Sukcesy programu Polska Wschodnia, a także programów regionalnych, z każdym miesiącem są coraz widoczniejsze. Ubieganie się o dotacje dla Polski Wschodniej to szansa dla wielu przedsiębiorstw na rozwój i poczynienie strategicznych inwestycji. W naszym artykule polecamy nabory w 2024 roku dla Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i Mazowsza (poza Warszawą i otaczających ją powiatów). Programy operacyjne Polska Wschodnia to duży wybór naborów dla przedsiębiorstw z różnych sektorów – teraz sprawdź, na jakie dotacje z unijnych finansów możesz liczyć.

Dotacje warmińsko-mazurskie

W województwie warmińsko-mazurskim planowanych jest wiele interesujących naborów dla przedsiębiorców. Pakietowanie produktów i usług – Konkurencyjne i innowacyjne MŚP to dotacja, w ramach której wspierane będą co najmniej dwa MŚP w zakresie tworzenia nowej oferty produktowo-usługowej. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach tego programu wynosi aż 85%. Interesującą propozycją dla przedsiębiorstw jest też nabór w ramach konkursu Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa – Konkurencyjne i Innowacyjne MŚP – projekt może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach czy tworzenie produktów o wysokim potencjalne eksportowym. Z kolei dotacja Cyfrowe MŚP obejmuje wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzację i robotyzację procesów. Dofinansowanie uzyskane w naborze Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw to pomoc dotacyjna mająca na celu zakup usług B+R i usług doradczych ściśle związanych z B+R.

Dotacje lubelskie

W programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jeszcze w tym roku organizowane będą takie dotacje, jak Opracowanie rozwiązań zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw. Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na opracowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Oprócz tego prowadzony będzie nabór w ramach działania Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP, celem którego jest zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych, które mają prowadzić do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

Dotacje podkarpackie

Na Podkarpaciu również są interesujące nabory finansowane z funduszy unijnych. Znakomitym przykładem jest choćby Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji. Konkurs wspiera projekty inwestycyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, wytwarzanymi produktami bądź usługami. Nabór w ramach dotacji na Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój, wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R.

Dotacje świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim planowanych jest kilka atrakcyjnych naborów. Wsparcie prac B+R realizowane przez przedsiębiorstwa – Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R obejmuje dofinansowanie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych z wyłączeniem badań podstawowych, mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Natomiast dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji pozwala na zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP jako element systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej.

Dotacje podlaskie

Na Podlasiu ciekawe inwestycje można poczynić w ramach dotacji Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z OZE, jak np. realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE. Z kolei dotacja Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Rozwój regionalnego potencjału B+R ma na celu rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Dotacje mazowieckie

Nabory w województwie mazowieckim ukierunkowane są przede wszystkim na działalność badawczo-rozwojową. Jedną z polecanych dotacji jest nabór Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, w ramach którego można uzyskać wsparcie na projektu dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Dotacja Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw pozwala z kolei na sfinansowanie zakupu sprzętu, technologii oraz prac budowlanych do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Dotacje Polska Wschodnia

Ponadto przedsiębiorstwa z wszystkich wymienionych wyżej województw mogą ubiegać się z dotacjach realizowanych w ramach wspólnego programu dotacje Polska Wschodnia. Rozwój Polski Wschodniej w 2024 roku będzie wspierany m. in. poprzez takie nabory, jak Wzornictwo w MŚP. Koszty kwalifikowalne obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, dzięki czemu zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz wdrożeniowy. Z kolei dotacja Automatyzacja i robotyzacja w MŚP ma przyczynić się do zwiększenia odporności przedsiębiorstw na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania, patentów, know-how, materiałów budowlanych, usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu, opracowanie mapy drogowej czy koszty usług szkoleniowych.

Priorytety programu Polska Wschodnia gwarantują wsparcie dla przedsiębiorstw z różnych sektorów. Rozwój Polski Wschodniej jest bardzo istotny z powodów ekonomicznych, społecznych i strategicznych. Rozpocznij inwestycje w Polsce Wschodniej – już teraz skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o dotacjach dla tego regionu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji