Cyfryzacja

Cyfrowe MŚP - FE dla Warmii i Mazur (1.12)

Zakres wsparcia obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.06.2024
Koniec składania wniosków
23.07.2024

Dla kogo?

  • Przedsiębiorstwa MŚP

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres wsparcia obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.

Ile można zyskać?

Budżet na nabór wniosków wynosi 19 926 431,59 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Dokumentacja konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 39 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 39 dni
Z grantu będą mogły skorzystać polskie przedsiębiorstwa MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść swój poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz się więcej

Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.08.2024
Pozostało 101 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemysłowych (górniczych i pogórniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jakości baz danych. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas