Zapytaj o dotację
Inwestycje

Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3)

Konkurs wspiera projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach typów wdrożenie prac B+R, innowacji w MŚP oraz Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji. Środki finansowe będzie można przeznaczyć na działania związane z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych w ramach typu 1. Natomiast przy realizacji projektu typu 2. dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 100 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
28.02.2023
Start składania wniosków
31.05.2023
Koniec składania wniosków
31.07.2023

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. podkarpackiego w sposób ciągły i zorganizowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

W ramach typu 2. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE, tj. 43 gminy:

  • Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia,
  • Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko,
  • Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły,
  • Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica,
  • Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska,
  • Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Typy projektów

  1. Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

Wsparcie przeznaczone jest na działania w zakresie wdrożenia badań, których celem jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub usług, a także wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Kompleksowym elementem projektu będzie także możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze.

Projekt będzie musiał być zgodny z co najmniej jednym z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji, które wskazane zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-20230.

Wsparcie w ramach tego typu projektu będzie udzielane w formie dotacji warunkowej.

  1. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach tego typu będą mogły realizować projekty inwestycyjne. Dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

Ile można zyskać?

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
  • Średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Dla typu 1. Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
: 3 000 000 PLN

Dla typu 2. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
3 000 000 PLN

Wnioski będzie można składać od 31 maja 2023 roku. Typem projektu podlegającego dofinansowaniu w danym naborze jest typ 2. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji. Nabór potrwa do końca lipca 2023 roku.

Budżet dla danego terminu konkursu wynosi 60 000 000 PLN.

Dokumenty udostępniane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2022 są wciąż aktualizowane, dlatego będziemy informować na bieżąco o nowo wprowadzonych zmianach.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas