Usługi doradcze

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP - Usługi dla MŚP - FE dla Lubelskiego (2.5)

Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w październiku b.r..
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.10.2023
Start składania wniosków
01.10.2023
Koniec składania wniosków
30.11.2023

Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu), ośrodków innowacji, czy klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Konkurs rozpocznie się w październiku i skończy w listopadzie 2023 roku. Daty konkursu wskazane na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie obejmuje zakup usług specjalistycznego doradztwa od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych akredytowanych na poziomie kraju. Specjalistyczne doradztwo ma wpisywać się w funkcjonalności będące przedmiotem akredytacji, co pozwoli na zapewnienie właściwych standardów i odpowiedniej jakości usług.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej oraz transformację technologiczną i organizacyjną przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Wsparcie nie obejmuje zakupu usług doradczych ciągłych oraz okresowych, związanych także ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, tj. rutynowych usług doradztwa podatkowego, regularnych usług prawniczych czy reklamy.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 2 925 000,00 EUR, czyli ok. 13,7 mln PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu szczegółowych informacji dotyczących konkursu wraz z dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 12.07.2023
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 114 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego BYDOF-IP – FE dla Kujaw i Pomorza (1.5)

Nabór do 07.02.2024
Pozostało 244 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie infrastruktury biznesowej, w tym powstawanie platform współpracy oraz rozwoju ośrodków wspierających przedsiębiorczość. W konkursie wziąć udział mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa w tym small mid-caps oraz mid-caps. Finansowane będą wyłącznie projekty realizowane na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz wynikające z właściwej strategii terytorialnej. Konkurs startuje pod koniec grudnia 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Granty na Eurogranty (FENG 2.12)

Nabór do 04.06.2024
Pozostało 362 dni
Wielkość dotacji
280 060,00 PLN
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Intensywność dofinansowania: 100%.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas