Badania i rozwój

Infrastruktura B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Nabór rozpocznie się 13 maja 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.04.2024
Start składania wniosków
13.05.2024
Koniec składania wniosków
21.06.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie agendy badawczej, która będzie realizowana na nabytej infrastrukturze ukierunkowanej na badania stosowane wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Infrastruktura B+R

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w infrastrukturę B+R i obejmie m.in.:

  • inwestycje w zakup, wytworzenie aparatury, sprzętu lub technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, a także wsparcie na utworzenie lub rozwój działu B+R czy laboratorium w przedsiębiorstwie lub utworzenie centrum B+R;
  • usługi niezbędne do podnoszenia kompetencji pracowników, mające na celu pełne wykorzystanie sprzętu, aparatury czy infrastruktury B+R;
  • koszty prac budowlanych celem budowy i/lub rozbudowy zaplecza B+R, w tym wykonanie prac adaptacyjno-dostosowawczych;
  • zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac B+R, uzupełniającej posiadane zasoby.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ponad 22 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas