Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 83 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej. Nabór startuje 28.04.2023 r.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 254 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór do 18.08.2023
Pozostało 150 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30.06.2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Odnawialne źródła energii – FE dla Łódzkiego (2.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 194 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w sierpniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Przestrzeń w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.3)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 621 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w listopadzie 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.01.2024
Pozostało 286 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje 01.12.2023.
Dowiedz się więcej

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.08.2023
Pozostało 133 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Sfinansować będzie można wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. Nabór startuje w czerwcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 317 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Konkurs wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 317 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ w przedsiębiorstwach z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 194 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej