Dotacje dla du偶ego przedsi臋biorstwa

S膮 to przedsi臋biorstwa niespe艂niaj膮ce kryteri贸w przedsi臋biorstwa sektora M艢P czyli mikro, ma艂ego lub 艣redniego przedsi臋biorstwa. Innymi s艂owami s膮 to przedsi臋biorstwa, kt贸re zatrudniaj膮 250 lub wi臋cej pracownik贸w oraz suma bilansowa przedsi臋biorcy przekracza 43 mln EUR lub 艂膮czny roczny obr贸t przekracza 50 mln EUR. Stosunkowo now膮 podkategori膮 du偶ych przedsi臋biorstw w obecnej perspektywie 2021-2027 s膮 te偶 small mid-capsy i mid-capsy. Przedsi臋biorstwo small-mid caps r贸wnie偶 posiada swoje kryteria, w贸wczas s膮 to przedsi臋biorstwa, kt贸re zatrudniaj膮 do 499 pracownik贸w, ich obr贸t roczny jest nie wi臋kszy ni偶 100 mln EUR lub roczna suma bilansowa jest nie wi臋ksza ni偶 86 mln EUR. Natomiast dla przedsi臋biorstw mid-caps okre艣lono tylko limit zatrudnienia, kt贸ry wynosi do 3000 pracownik贸w. Status du偶ego przedsi臋biorcy przede wszystkim ustala si臋 poprzez przekroczenie limitu zatrudnienia 鈥 liczby pracownik贸w. Mo偶e wyst膮pi膰 taka sytuacja, w kt贸rej badane s膮 tak偶e roczne obroty czy struktura w艂a艣cicielska.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Infrastruktura B+R, Prace B+R – Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach – FE dla 艢l膮skiego (1.2)

Nab贸r do 18.04.2024
Dzi艣 koniec sk艂adania wniosk贸w
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
W ramach Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach - FE dla 艢l膮skiego (1.2) wspierane b臋d膮 projekty, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju innowacyjno艣ci regionu poprzez popraw臋 jako艣ci infrastruktury badawczej. Typy projekt贸w mo偶liwe do realizacji obejmuj膮 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w utworzenie/rozbudowanie/zmodernizowanie infrastruktury s艂u偶膮cej prowadzeniu prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 6 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja Kompleksowe przedsi臋wzi臋cia termomodernizacyjne - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na dzia艂ania termomodernizacyjne i dzia艂ania powi膮zane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja takich projekt贸w jak zmniejszenie strat ciep艂a, modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a, modernizacja system贸w grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewn臋trznej centralnego ogrzewania i ciep艂ej wody u偶ytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupe艂niaj膮co mo偶liwe b臋d膮 dzia艂ania funkcjonalnie powi膮zane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Modernizacja 藕r贸de艂 ciep艂a – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 6 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju system贸w ciep艂owniczych wpisuj膮cym si臋 w cele okre艣lone dla Dzia艂ania 2.1. Efektywno艣膰 energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 12 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowi膮zkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku M艢P jeszcze komponentu wdro偶eniowego w projekcie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw – FE dla Ma艂opolski (1.3)

Nab贸r do 20.05.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Ma艂opolskiego. Przeznaczony jest dla M艢P oraz du偶ych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 22.05.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P w realizacji projekt贸w badawczo-rozwojowych wzmacniaj膮cych ich zdolno艣ci badawcze i innowacyjne. Przewidziano r贸wnie偶 udzia艂 du偶ych przedsi臋biorstw pod warunkiem ich wsp贸艂pracy z firmami sektora M艢P. Nab贸r wniosk贸w startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie bada艅, zakup us艂ug badawczych, wsp贸艂praca ze sfer膮 B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu us艂ug badawczych dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艁贸dzkiego. Dotacja wspiera wsp贸艂prac臋 przedsi臋biorc贸w z sektorem naukowym. Nab贸r startuje w marcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej