Dotacje dla konsorcjum

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym tak偶e inwestycje w instalacje OZE s艂u偶膮ce do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmuj膮ce produkcj臋 zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw – Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje – FE dla 艁贸dzkiego (1.2)

Nab贸r do 05.04.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw - Inwestycje przedsi臋biorstw w badania i innowacje - FE dla 艁贸dzkiego (1.2) to dotacja pozwalaj膮ca przedsi臋biorcom pozyska膰 艣rodki na realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototyp贸w, demonstracje, opracowanie projekt贸w pilota偶owych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produkt贸w oraz proces贸w oraz zakup wynik贸w prac B+R, a tak偶e jako element projektu wdro偶enie wynik贸w prac B+R oraz kompetencje zwi膮zane z pracami B+R zdobywane przez personel badawczy. Maksymalny poziom dofinansowania na ca艂y projekt wynosi 85%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 05.04.2024
Pozosta艂o 32 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowi膮zkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku M艢P jeszcze komponentu wdro偶eniowego w projekcie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R przedsi臋biorstw – Innowacyjne przedsi臋biorstwa – FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2)

Nab贸r do 08.04.2024
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione jest od rodzaju realizowanego projektu
W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, kt贸rych efektem powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 tak偶e na wydatki zwi膮zane z infrastruktur膮 B+R, pracami przedwdro偶eniowymi, dzia艂aniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, Prace B+R – Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach – FE dla 艢l膮skiego (1.2)

Nab贸r do 18.04.2024
Pozosta艂o 45 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
W ramach Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach - FE dla 艢l膮skiego (1.2) wspierane b臋d膮 projekty, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju innowacyjno艣ci regionu poprzez popraw臋 jako艣ci infrastruktury badawczej. Typy projekt贸w mo偶liwe do realizacji obejmuj膮 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w utworzenie/rozbudowanie/zmodernizowanie infrastruktury s艂u偶膮cej prowadzeniu prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej