Dotacje dla konsorcjum

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Ma艂e bony badawcze na innowacje dla M艢P – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projekt贸w maj膮cych na celu zakup us艂ug B+R oraz us艂ug doradczych zwi膮zanych z B+R. 艢rodki w ramach niniejszego typu s膮 przeznaczone na finansowanie us艂ug badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowc贸w/ podmioty oferuj膮ce us艂ugi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych kraj贸w UE).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.07.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Dzia艂alno艣膰 B+R+I przedsi臋biorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nab贸r do 09.08.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
8聽500聽000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiekt贸w oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa w艂asno艣ci intelektualnej (m.in.: patenty, wzory u偶ytkowe i przemys艂owe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji – FE dla 艢l膮skiego (10.2)

Nab贸r do 12.09.2024
Pozosta艂o 50 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶y od rodzaju projektu
Dotacja Badania, rozw贸j i innowacje w przedsi臋biorstwach na rzecz transformacji - FE dla 艢l膮skiego (10.2) przeznaczona jest na wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizuj膮cych badania przemys艂owe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O dofinansowanie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 du偶e, 艣rednie, ma艂e i mikro przedsi臋biorstwa, a tak偶e partnerstwa przedsi臋biorstw oraz partnerstwa przedsi臋biorstw i organizacji badawczych dzia艂aj膮ce na terenie wojew贸dztwa 艣l膮skiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie prac B+R realizowane przez przedsi臋biorstwa – Wsparcie dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw w zakresie B+R – FE dla 艢wi臋tokrzyskiego (1.2)

Nab贸r do 07.10.2024
Pozosta艂o 75 dni
Dotacja przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w (w tym z udzia艂em organizacji badawczych) na wsparcie prac B+R (obejmuj膮cych badania przemys艂owe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe z wy艂膮czeniem bada艅 podstawowych) maj膮cych na na celu opracowanie nowych produkt贸w/us艂ug, proces贸w lub te偶 wprowadzenie znacz膮cych ulepsze艅 do istniej膮cych produkt贸w/us艂ug, proces贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EUREKA 2024

Nab贸r do 18.10.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sie膰 47 pa艅stw, w tym pa艅stw europejskich oraz Unii Europejskiej, powo艂ana w celu wspierania mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjno艣膰, realna perspektywa na opracowanie i podj臋cie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdro偶enie nowej technologii lub us艂ugi, szansa na komercyjn膮 sprzeda偶 rynkow膮 rezultat贸w projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 24.10.2024
Pozosta艂o 92 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie bada艅, zakup us艂ug badawczych, wsp贸艂praca ze sfer膮 B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.10.2024
Pozosta艂o 99 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu us艂ug badawczych dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艁贸dzkiego. Dotacja wspiera wsp贸艂prac臋 przedsi臋biorc贸w z sektorem naukowym.
Dowiedz si臋 wi臋cej