Dotacje dla konsorcjum

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 178 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym tak偶e inwestycje w instalacje OZE s艂u偶膮ce do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmuj膮ce produkcj臋 zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nab贸r do 11.12.2023
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, kt贸ra obejmuje kompleksowym wsparciem ca艂y proces powstawania innowacji od pomys艂u do wdro偶enia. Przedsi臋biorcy w ramach dotacji mog膮 realizowa膰 modu艂owe projekty w zale偶no艣ci od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modu艂贸w: modu艂 B+R (modu艂 obowi膮zkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdro偶eniowe, Wdro偶enie wynik贸w B+R, Rozw贸j kompetencji. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 31 pa藕dziernika 2023.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 25.04.2024
Pozosta艂o 205 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycje w dzia艂alno艣膰 B+R oraz wdra偶anie innowacji zwi臋kszaj膮cych potencja艂 RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) to dotacja obejmuj膮ca wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P, du偶e przedsi臋biorstwa pod warunkiem wsp贸艂pracy z M艢P oraz konsorcja naukowo-przemys艂owe. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdro偶enie wynik贸w prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastruktur臋 B+R. Nab贸r startuje 28 marca 2024r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R – Badania i rozw贸j – FE dla Podkarpacia (1.1)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Dotacja Wsparcie dzia艂alno艣ci B+R - Badania i rozw贸j - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P, a tak偶e du偶ych przedsi臋biorstw. Wsparcie ma charakter modu艂owy, z czego obligatoryjna jest realizacja modu艂u Prace B+R lub modu艂u Infrastruktura B+R. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne. Dofinansowaniem zostan膮 obj臋te projekty zak艂adaj膮ce prowadzenie bada艅 przemys艂owych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budow臋 lub rozw贸j dzia艂贸w B+R w ramach modu艂u Infrastruktura B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty kompleksowe obejmuj膮ce prace B+R z wdro偶eniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw – FE dla Ma艂opolski (1.1)

Nab贸r do 17.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Przedsi臋biorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmuj膮ce prace B+R z wdro偶eniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsi臋biorstw - FE dla Ma艂opolski (1.1) b臋d膮 mogli skorzysta膰 z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmuj膮ce komponent prac B+R oraz wdro偶enia ich wynik贸w w przedsi臋biorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane b臋dzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdro偶eniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 B+R przedsi臋biorstw- Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 210 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na realizacj臋 prac B+R wraz z wdro偶eniem. Nab贸r zostanie uruchomiony w 2024 roku na prze艂omie marca i kwietnia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 20.11.2023
Pozosta艂o 48 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 trzech nabor贸w, pierwszy z nich zostanie uruchomiony 11 pa藕dziernika 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 241 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej. Nab贸r startuje w kwietniu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂anie pilota偶owe do Programu Akceleracyjnego AKCES NCBR

Nab贸r do 14.05.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
1 000 000,00 PLN
Dzia艂anie pilota偶owe do Programu Akceleracyjnego prowadzone przez Akces, a zlecone NCBR. Projekty powinny dotyczy膰 pomys艂贸w, kt贸ry przesz艂y weryfikacj臋 POC (Proof Of Concept), dosz艂y do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub s膮 wynikami przeprowadzonych przez zg艂aszaj膮cego prac B+R. Projekty powinny znajdowa膰 si臋 na poziomie gotowo艣ci technologicznej (TRL) 3 lub wy偶szym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R przedsi臋biorstw – Innowacyjne przedsi臋biorstwa – FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2)

Nab贸r do 19.03.2024
Pozosta艂o 168 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione jest od rodzaju realizowanego projektu
W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, kt贸rych efektem powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 tak偶e na wydatki zwi膮zane z infrastruktur膮 B+R, pracami przedwdro偶eniowymi, dzia艂aniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem.
Dowiedz si臋 wi臋cej