Dotacje UE w ma艂opolskie

Polska otrzyma艂a rekordowe 艣rodki od Komisji Europejskiej 鈥 76 mld euro, czyli ok. 350 mld z艂. 60% tej kwoty zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym, a 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 przyznane 艣rodki w ramach program贸w regionalnych. Strategi臋 wykorzystania 艣rodk贸w unijnych w Ma艂opolsce w najbli偶szych latach okre艣la program Fundusze Europejski dla Ma艂opolski 2021-2027, kt贸rego bud偶et wynosi blisko 2,7 mld euro. Projekty realizowane w Ma艂opolsce b臋d膮 mog艂y uzyska膰 dofinansowanie na badania, inwestycje, promocj臋 za granic膮 czy cyfryzacj臋. Dofinansowania unijne w Ma艂opolsce b臋d膮 udzielane g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Intensywno艣膰 dofinansowania zale偶y od rodzaju projektu oraz wielko艣ci przedsi臋biorstwa. W przypadku wsparcia udzielanego na inwestycje podstaw臋 do ustalania poziomu dofinansowania stanowi mapa pomocy regionalnej. Zgodnie z map膮 uprawnionym beneficjentom z Ma艂opolski przys艂uguje wsparcie o intensywno艣ci do 40% poniesionych koszt贸w, a M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 13.03.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. – FE dla Ma艂opolski (1.11)

Nab贸r do 04.04.2024
Pozosta艂o 31 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Rozw贸j M艢P w obszarze cyfryzacji i Przemys艂u 4.0. - FE dla Ma艂opolski (1.11) wspierane b臋d膮 dzia艂ania s艂u偶膮ce transformacji cyfrowej/Przemys艂 4.0, w zakresie wytwarzanych produkt贸w, oferowanych us艂ug, stosowanych proces贸w lub przyj臋tych modeli biznesowych, a tak偶e dzia艂a艅 podnosz膮cych poziom cyberbezpiecze艅stwa. Dzia艂ania realizowane w ramach projektu musz膮 wynika膰 z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemys艂u 4.0.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Mikro-innowacje – Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1)

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wsparcie w ramach dotacji Mikro-innowacje - Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1) przeznaczone jest na realizacj臋 typu projektu preinkubacja i inkubacja nowych pomys艂贸w, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwini臋cie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwi膮za艅.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdra偶anie innowacji – FE dla Ma艂opolski (1.12)

Nab贸r do 06.05.2024
Pozosta艂o 63 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
W ramach dotacji Wdra偶anie innowacji - FE dla Ma艂opolski (1.12) przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 na terenie woj. ma艂opolskiego b臋d膮 mogli pozyska膰 dofinansowanie na wdra偶anie innowacji. Dofinansowaniem obj臋te s膮 posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/us艂ugi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wojew贸dztwa ma艂opolskiego

Ma艂opolska to region po艂o偶ony w po艂udniowej Polsce, kt贸rego stolic膮 jest Krak贸w. Wojew贸dztwo jest g臋sto zaludnione (223 os贸b/km2), a liczba ludno艣ci wynosi oko艂o 3 386,2 tys. os贸b. Region s艂ynie z turystyki, zar贸wno krajowej, jak i zagranicznej. Dzi臋ki swoim zabytkom i licznym atrakcjom turystycznym, ka偶dego roku przyci膮ga wielu zwiedzaj膮cych. Wojew贸dztwo posiada dobrze rozwini臋t膮 infrastruktur臋, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. W 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o oko艂o 445 100 podmiot贸w z Ma艂opolski, co stanowi przyrost o 4,4% wzgl臋dem poprzedniego roku. Do najpopularniejszych rodzaj贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w wojew贸dztwie mo偶na zaliczy膰 handel, napraw臋 pojazd贸w samochodowych (19,9% wszystkich zarejestrowanych podmiot贸w), budownictwo (15,9%), dzia艂alno艣膰 profesjonaln膮, naukow膮 i techniczn膮 (10,5%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (8,7%). G艂贸wne ga艂臋zie przemys艂u to motoryzacja, elektronika, chemia, meblarstwo i przetw贸rstwo spo偶ywcze. Region ma r贸wnie偶 rozwini臋ty sektor rolny i rybacki.

Ma艂opolska to jedno z najbogatszych i najlepiej rozwini臋tych wojew贸dztw w Polsce. W 2020 roku wojew贸dztwo generowa艂o ponad 47 miliard贸w z艂otych PKB, z czego PKB per capita na jednego mieszka艅ca wynosi艂o 35,4 tysi膮ca z艂otych, co stanowi艂o ponad 110% 艣redniej krajowej. Bezrobocie w 2020 roku wynosi艂o 4,6%, co jest wynikiem poni偶ej 艣redniej krajowej (6,2%). Handel i us艂ugi r贸wnie偶 odgrywaj膮 wa偶n膮 rol臋 w gospodarce regionu, zw艂aszcza w Krakowie, kt贸ry jest wa偶nym o艣rodkiem gospodarczym i naukowym w kraju. W sektorze przemys艂owym zatrudnienie znajdowa艂o ponad 300 tysi臋cy os贸b, a w sektorze us艂ugowym ponad 600 tysi臋cy. Warto艣膰 eksportu w 2020 roku wynios艂a ponad 24 miliardy z艂otych, a importu ponad 19 miliard贸w z艂otych.

W艂adze wojew贸dztwa k艂ad膮 r贸wnie偶 du偶y nacisk na rozw贸j i podnoszenie konkurencyjno艣ci regionu. Wojew贸dztwo ma艂opolskie od lat zajmuje drugie miejsce w rankingach wydatk贸w na prace B+R oraz rankingach innowacyjno艣ci wojew贸dztw. Ponadto pomimo stosunkowo wysokiego uprzemys艂owienia Ma艂opolska zajmuje drugie miejsce w rankingu eko-innowacyjno艣ci w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami 聽(dane za 2020 r.). Fundusze regionalne i krajowe stanowi膮 istotny element wspieraj膮cy rozw贸j przedsi臋biorstw na terenie Ma艂opolski.

Fundusze Europejskie dla Ma艂opolskiego na lata 2021-2027 鈥 jaki bud偶et?

Spo艣r贸d 艂膮cznej puli 艣rodk贸w przyznanych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a 40% poprzez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 te 艣rodki w ramach regionalnych program贸w operacyjnych odpowiadaj膮cych potrzebom danego regionu tj. odpowiednio podzieli膰 艣rodki pieni臋偶ne oraz zorganizowa膰 konkursy czy przyjmowa膰 wnioski o dotacje w ramach priorytet贸w wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮. W Ma艂opolsce programem regionalnym w perspektywie 2021-2027 jest program o nazwie Fundusze Europejskie dla Ma艂opolski 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na blisko 2,7 mld euro. Ponadto w Ma艂opolsce dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln euro). Zostan膮 one przeznaczone na 艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w Ma艂opolsce Zachodniej.

Dotacje unijne Ma艂opolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y sk艂ada膰 wnioski dotacyjne na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Przewidziana zosta艂a r贸wnie偶 przyjmowanie wniosk贸w o dotacje ukierunkowanych na wsparcie transformacji cyfrowej przedsi臋biorstw, kt贸ra jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, uprawnieni beneficjenci b臋d膮 mogli zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰, rozwija膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 i realizowa膰 programy unijne. Dofinansowania unijne dla Ma艂opolski b臋d膮 mia艂y g艂贸wnie charakter bezzwrotny. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 korzystaj膮c z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

W zale偶no艣ci od rodzaju projektu intensywno艣膰 dofinansowania kalkulowana jest w r贸偶ny spos贸b. W przypadku projekt贸w badawczo rozwojowych wp艂yw na intensywno艣膰 dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Drugim decyduj膮cym czynnikiem jest kategoria prac prowadzanych w ramach projektu (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, intensywno艣膰 wsparcia jest uzale偶niona od regionu, w kt贸rym realizowana b臋dzie inwestycja. Zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 map膮 pomocy inwestycyjnej, projekty wojew贸dztwa ma艂opolskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci do 40% wydatk贸w inwestycyjnych. Warto doda膰, 偶e przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. Mikro i ma艂e przedsi臋biorstwa uzyskaj膮 dodatkowych 20 punkt贸w procentowych, a 艣rednie przedsi臋biorstwa bonusowe 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie ma艂opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie ma艂opolskim odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Ma艂opolskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (MCP). Do g艂贸wnych zada艅 instytucji zalicza si臋: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, nab贸r wniosk贸w w Ma艂opolsce, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od uprawnionych beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w. Jako Sekwencja pozyskujemy dotacje na projekty realizowane w Ma艂opolsce z funduszy regionalnych i krajowych. U艂atwiamy uzyska膰 dofinansowanie na realizowane programy w woj. ma艂opolskim, a wi臋cej o aktualnych konkursach dowiesz si臋 z naszej wyszukiwarki dotacji.

Ma艂opolska to jedno z najbogatszych i najlepiej rozwini臋tych wojew贸dztw w Polsce. W 2020 roku wojew贸dztwo generowa艂o ponad 47 miliard贸w z艂otych PKB, z czego PKB per capita na jednego mieszka艅ca wynosi艂o 35,4 tysi膮ca z艂otych, co stanowi艂o ponad 110% 艣redniej krajowej. Bezrobocie w 2020 roku wynosi艂o 4,6%, co jest wynikiem poni偶ej 艣redniej krajowej (6,2%). Handel i us艂ugi r贸wnie偶 odgrywaj膮 wa偶n膮 rol臋 w gospodarce regionu, zw艂aszcza w Krakowie, kt贸ry jest wa偶nym o艣rodkiem gospodarczym i naukowym w kraju. W sektorze przemys艂owym zatrudnienie znajdowa艂o ponad 300 tysi臋cy os贸b, a w sektorze us艂ugowym ponad 600 tysi臋cy. Warto艣膰 eksportu w 2020 roku wynios艂a ponad 24 miliardy z艂otych, a importu ponad 19 miliard贸w z艂otych.

W艂adze wojew贸dztwa k艂ad膮 r贸wnie偶 du偶y nacisk na rozw贸j i podnoszenie konkurencyjno艣ci regionu. Wojew贸dztwo ma艂opolskie od lat zajmuje drugie miejsce w rankingach wydatk贸w na prace B+R oraz rankingach innowacyjno艣ci wojew贸dztw. Ponadto pomimo stosunkowo wysokiego uprzemys艂owienia Ma艂opolska zajmuje drugie miejsce w rankingu eko-innowacyjno艣ci w zestawieniu z innymi wojew贸dztwami 聽(dane za 2020 r.).

Fundusze unijne w Ma艂opolsce 鈥 jaki bud偶et?

Spo艣r贸d 艂膮cznej puli 艣rodk贸w przyznanych Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮, 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a 40% poprzez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma za zadanie rozdysponowa膰 te 艣rodki w ramach program贸w regionalnych odpowiadaj膮cych potrzebom danego regionu tj. odpowiednio podzieli膰 艣rodki pieni臋偶ne oraz zorganizowa膰 konkursy w ramach priorytet贸w wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮. W Ma艂opolsce programem regionalnym w perspektywie 2021-2027 jest program o nazwie Fundusze Europejskie dla Ma艂opolski 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na blisko 2,7 mld euro. Ponadto w Ma艂opolsce dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln euro). Zostan膮 one przeznaczone na 艂agodzenie skutk贸w transformacji energetycznej w Ma艂opolsce Zachodniej.

Dotacje ma艂opolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastruktur臋 B+R, promocj臋 na zagranicznych rynkach oraz wdra偶anie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek. Przewidziana zosta艂a r贸wnie偶 organizacja konkurs贸w ukierunkowanych na wsparcie transformacji cyfrowej przedsi臋biorstw, kt贸ra jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzi臋ki tym dzia艂aniom, przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y zwi臋kszy膰 swoj膮 konkurencyjno艣膰 i rozwija膰 dzia艂alno艣膰, co przyczyni si臋 do rozwoju gospodarczego regionu. Wsparcie b臋dzie mie膰 g艂贸wnie charakter bezzwrotny. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 korzystaj膮c z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

W zale偶no艣ci od rodzaju projektu intensywno艣膰 dofinansowania kalkulowana jest w r贸偶ny spos贸b. W przypadku projekt贸w badawczo rozwojowych wp艂yw na intensywno艣膰 dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Drugim decyduj膮cym czynnikiem jest kategoria prac prowadzanych w ramach projektu (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, intensywno艣膰 wsparcia jest uzale偶niona od regionu, w kt贸rym realizowana b臋dzie inwestycja. Zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 map膮 pomocy inwestycyjnej inwestorom z Ma艂opolski przys艂uguje wsparcie w wysoko艣ci do 40% wydatk贸w inwestycyjnych. Warto doda膰, 偶e przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. Mikro i ma艂e przedsi臋biorstwa uzyskaj膮 dodatkowych 20 punkt贸w procentowych, a 艣rednie przedsi臋biorstwa bonusowe 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie ma艂opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie ma艂opolskim odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Ma艂opolskie Centrum Przedsi臋biorczo艣ci (MCP). Do g艂贸wnych zada艅 instytucji zalicza si臋: przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w.