Dotacje dla Przedsi臋biorstw M艢P

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 5 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4)

Nab贸r do 02.07.2024
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4) zak艂ada kompleksowe wsparcie M艢P w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsi臋biorstwie zostanie wdro偶ona innowacja oraz inne zmiany prowadz膮ce do szeregu usprawnie艅 w zarz膮dzaniu firm膮. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdro偶eniowy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nab贸r do 03.07.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z uzyskiwaniem ciep艂a i energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. W ramach dofinansowania mo偶liwe b臋dzie realizowanie projekt贸w inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a ze wszystkich rodzaj贸w OZE wraz z magazynami energii lub ciep艂a dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 05.07.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastruktur臋 B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa Mazowieckiego. Sfinansowa膰 b臋dzie mo偶na m.in. sprz臋t, technologi臋 oraz prace budowlane niezb臋dne do tworzenia innowacyjnych produkt贸w i us艂ug. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Pakietowanie produkt贸w i us艂ug – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 16.07.2024
Pozosta艂o 21 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 050 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje tworzenie nowej oferty produktowo-us艂ugowej. Wsparcie otrzymaj膮 przedsi臋wzi臋cia realizowane przez co najmniej dwa M艢P nie b臋d膮ce podmiotami zwi膮zanymi lub partnerskimi, maj膮ce na celu pakietowanie produkt贸w i us艂ug 鈥 minimum trzy r贸偶ne produkty/us艂ugi oferowane przez minimum dwa przedsi臋biorstwa i oferowanie ich klientom w formie po艂膮czonej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Umi臋dzynarodowienie przedsi臋biorstwa – Konkurencyjne i innowacyjne M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.9)

Nab贸r do 16.07.2024
Pozosta艂o 21 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 275 000,00 PLN
Projekt mo偶e obejmowa膰 zmian臋 modelu biznesowego, rozw贸j niezb臋dnej infrastruktury, budow臋 mi臋dzynarodowego wizerunku firmy, udzia艂 w targach i misjach, tworzenie produkt贸w o wysokim potencjale eksportowym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 17.07.2024
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsi臋biorstwa M艢P w realizacji projekt贸w badawczo-rozwojowych wzmacniaj膮cych ich zdolno艣ci badawcze i innowacyjne. Przewidziano r贸wnie偶 udzia艂 du偶ych przedsi臋biorstw pod warunkiem ich wsp贸艂pracy z firmami sektora M艢P. Nab贸r wniosk贸w startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Cyfrowe M艢P – FE dla Warmii i Mazur (1.12)

Nab贸r do 23.07.2024
Pozosta艂o 28 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 050 000,00 z艂
Zakres wsparcia obejmuje dzia艂ania przedsi臋biorstw w zakresie produkcji i us艂ug opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja proces贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej