Dotacje dla Przedsi臋biorstw M艢P

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty modu艂owe – Badania, rozw贸j i innowacje przedsi臋biorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nab贸r do 06.03.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modu艂owe dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa Mazowieckiego, z czego obowi膮zkowa jest realizacja modu艂u B+R, kt贸ry musi prowadzi膰 do wdro偶enia wynik贸w B+R w dzia艂alno艣ci gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno by膰 innowacyjne rozwi膮zanie mo偶liwe do wykorzystania gospodarczego. Du偶e przedsi臋biorstwa r贸wnie偶 b臋d膮 mog艂y wzi膮膰 udzia艂 w konkursie pod warunkiem wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami M艢P.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zielone inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 07.03.2024
Pozosta艂o 3 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w M艢P to dotacja dla firm, kt贸ra ma na celu wsparcie efektywno艣ci energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwi膮za艅 z zakresu GOZ. Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dofinansowanie na projekty obejmuj膮ce instalacje OZE wraz z magazynami ciep艂a. ekoinnowacje, termomodernizacj臋 budynk贸w czy projekty polegaj膮ce na zamykaniu obiegu odpad贸w organicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 13.03.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wykorzystanie teren贸w zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsi臋biorstw – FE dla 艢l膮skiego (10.1)

Nab贸r do 19.03.2024
Pozosta艂o 15 dni
Wielko艣膰 dotacji
11 000 000,00 EUR
Wsparcie w ramach dzia艂ania Wykorzystanie teren贸w zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsi臋biorstw - FE dla 艢l膮skiego (10.1) kierowane jest na zagospodarowanie teren贸w zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemys艂owych i pog贸rniczych na cele gospodarcze, 艣rodowiskowe, spo艂eczne, edukacyjne z wy艂膮czeniem cel贸w mieszkaniowych (w tym dzia艂alno艣膰 dewelopersk膮). W wyniku realizacji projektu mo偶liwe jest utworzenie infrastruktury kulturalnej b膮d藕 infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej b膮d藕 infrastruktury lokalnej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK – Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nab贸r do 20.03.2024
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Dzia艂anie Wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwi膮za艅 TIK - Innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla Mazowieckiego (1.3) obejmuje wsparcie na wdro偶enie wynik贸w prac B+R i innowacji dla przedsi臋biorstw M艢P z wojew贸dztwa mazowieckiego. 艢rodki b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 na rozbudow臋 przedsi臋biorstwa oraz rozw贸j produkt贸w i us艂ug opartych na TIK.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w M艢P – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4)

Nab贸r do 28.03.2024
Pozosta艂o 24 dni
Wielko艣膰 dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w M艢P - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego 艢l膮ska (9.4) przeznaczone jest dla M艢P (w tym w obszarze zr贸wnowa偶onej turystyki) z sektora produkcyjnego i us艂ugowego na rozbudow臋 (dywersyfikacj臋, unowocze艣nienie) przedsi臋biorstwa oraz zwi臋kszenie jego konkurencyjno艣ci. Mo偶na kwalifikowa膰 koszty inwestycji produkcyjnych, kt贸re nale偶y rozumie膰 jako inwestycje w 艣rodki trwa艂e lub warto艣ci niematerialne i prawne przedsi臋biorstw w celu produkcji towar贸w i us艂ug.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P – Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
300 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P - Lubelskie M艢P na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty M艢P oraz ich internacjonalizacj臋, w powi膮zaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencj膮 dotacji s膮 dzia艂ania skierowane bezpo艣rednio do M艢P w zakresie udzia艂u w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej