Dotacje UE w podlaskie

Wojew贸dztwo podlaskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,3 mld euro. Poza programem regionalnym Podlasie b臋dzie te偶 mog艂o korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy oraz krajowych program贸w operacyjnych takich jak m.in. program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na finansowanie prowadzenia dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej przez przedsi臋biorstwa i stymulowanie ich innowacyjno艣ci, inwestycje w infrastruktur臋 B+R (zakup lub modernizacj臋 istniej膮cej) czy transformacj臋 cyfrow膮 przedsi臋biorstw. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie pomocy regionalnej przedsi臋biorcy z聽wojew贸dztwa podlaskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Podmioty nale偶膮ce do sektora M艢P mog膮 zwi臋kszy膰 ten bazowy poziom wsparcia o dodatkowe 20% (premia dla mikro i ma艂ych firm) lub 10% (premia dla 艣rednich przedsi臋biorstw).

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 88 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podlaskie po艂o偶one jest w p贸艂nocno-wschodniej cz臋艣ci kraju, graniczy z Litw膮 i聽Bia艂orusi膮. Liczy 1 176 576 mieszka艅c贸w. Najwi臋kszymi o艣rodkami wojew贸dztwa s膮 miasta na prawach powiatu takie jak Bia艂ystok, Suwa艂ki oraz 艁om偶a. Pod koniec grudnia 2021 r. w bazie krajowego rejestru urz臋dowego podmiot贸w gospodarki narodowej REGON wojew贸dztwa podlaskiego znajdowa艂o si臋 113 236 jednostek, czyli o 3,4% wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej. Analizuj膮c struktur臋 wszystkich zarejestrowanych podmiot贸w pod wzgl臋dem rodzaju wykonywanej dzia艂alno艣ci, mo偶na zauwa偶y膰, 偶e blisko po艂owa z nich (45,8%) lokuje si臋 w trzech obszarach tj.: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 21,1% og贸艂u zarejestrowanych podmiot贸w (wzrost o 1,1% rok do roku), budownictwo 鈥 15,7% (wzrost o 5,5% rok do roku) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 9,0% (wzrost o 4,0% rok do roku).

W por贸wnaniu z innymi wojew贸dztwami region zanotowa艂 najwy偶szy wzrost produkcji przemys艂owej rok do roku. Przemys艂 z silnym w wojew贸dztwie podlaskim sektorem spo偶ywczym ur贸s艂 o 5,4% w 2019 r. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, 偶e Podlaskie ze wzrostem PKB na poziomie 8,2% nale偶y do grona lideruj膮cych wojew贸dztw pod wzgl臋dem tempa rozwoju gospodarczego (dane za 2019 r.). Si艂a nabywcza per capita w wojew贸dztwie podlaskim w 2021 r. wynios艂a 50 378 z艂 (72,9% 艣redniej krajowej). W analogicznym okresie wojew贸dztwo podlaskie wygenerowa艂o 2,2% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 429,2 mln z艂, co daje wojew贸dztwu dopiero 13 miejsce w zestawieniu z innymi regionami.

Fundusze unijne na Podlasiu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo opracowa艂o w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Podlasiu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,3 mld euro. Dodatkowym 藕r贸d艂em wsparcia dla podlaskich przedsi臋biorc贸w b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro tj. ponad 12 mld z艂.

Dotacje na Podlasiu 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z Podlasia b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie przede wszystkim:

 • rozwoju przedsi臋biorczo艣ci, bada艅 i rozwoju, e-us艂ug publicznych, cyberbezpiecze艅stwa, promocji podlaskiej gospodarki, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych przez firmy oraz wsparcie dla nowopowsta艂ych firm,
 • efektywno艣ci energetycznej, rozw贸j OZE, dzia艂ania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformacj臋 regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym (GOZ), wsparcie gospodarki wodno-艣ciekowej czy dzia艂ania z zakresu b艂臋kitno-zielonej infrastruktury.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter dotacyjny (bezzwrotny). Aktualne informacje o otwartych oraz planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji. W wyszukiwarce istnieje mo偶liwo艣膰 filtrowania konkurs贸w po kategoriach (np. inwestycje, innowacje, ochrona 艣rodowiska) oraz regionach, w kt贸rych s膮 organizowane.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach badawczo-rozwojowych o poziomie wsparcia decyduj膮 dwie zmienne tj. wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz rodzaj przewidzianych do realizacji prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Badania przemys艂owe charakteryzuj膮 si臋 wy偶szym poziomem dofinansowania (max. 80%) i s膮 zorientowane na weryfikacj臋 za艂o偶e艅 w mniejszej skali np. w warunkach laboratoryjnych. Konstruowanie prototyp贸w czy linii pilota偶owych i weryfikacja rozwi膮za艅 w 艣rodowisku rzeczywistym wpisuje si臋 w definicj臋 prac rozwojowych. W projektach B+R prace rozwojowe s膮 zawsze elementem obowi膮zkowym.

W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana w oparciu o map臋 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Podlasia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Przewidziana zosta艂a dodatkowa premia dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. 艢rednie przedsi臋biorstwa mog膮 skorzysta膰 z bonusu wynosz膮cego 10%, dla mikro i ma艂ych firm premia wynosi 20 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podlaskim

Za zarz膮dzanie programem regionalnym odpowiada zarz膮d wojew贸dztwa. W praktyce dzia艂a to tak, 偶e w Urz臋dzie Marsza艂kowskim wydzielone s膮 specjalne jednostki (departamenty) odpowiadaj膮ce za sprawn膮 realizacj臋 programu.聽 Instytucja Zarz膮dzaj膮ca mo偶e delegowa膰 cz臋艣膰 zada艅 Instytucjom Po艣rednicz膮cym, kt贸rymi na Podlasiu s膮: Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Bia艂ymstoku oraz Stowarzyszenie Bia艂ostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W艣r贸d zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y wymieni膰 m.in.:

 • przygotowywanie kryteri贸w wyboru projekt贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie um贸w z聽beneficjentami,
 • weryfikacja poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji um贸w o dofinansowanie projekt贸w,
 • monitorowanie realizacji wska藕nik贸w,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projekt贸w.