Dotacje FENG

Poznaj program FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, kt贸ry wspiera przedsi臋biorc贸w w nowej perspektywie 2021-2027. Oferta programu FENG skierowana jest g艂贸wnie do przedsi臋biorstw posiadaj膮cych innowacyjne pomys艂y, kt贸re b臋dzie mo偶na finansowa膰 w dotacjach o charakterze badawczo-rozwojowym, wdro偶eniowym, inwestycyjnym na rozw贸j nowych technologii produkcji czy popraw臋 efektywno艣ci energetycznej. Program FENG to tak偶e wsparcie startup贸w w postaci finansowania nowych inkubator贸w i program贸w akceleracyjnych.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 58 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsp贸lne Przedsi臋wzi臋cia Badawcze (FENG 2.11)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie dzia艂a艅 przedsi臋biorc贸w i konsorcj贸w naukowo-przemys艂owych na realizacj臋 prac badawczo-rozwojowych nad rozwi膮zaniami technologicznymi, kt贸rych potrzeba zostanie zdefiniowana przez partner贸w Wsp贸lnego Przedsi臋wzi臋cia Badawczego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 17.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 30.10.2023
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Bridge Up (FENG 2.8)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie ma na celu wsparcie projekt贸w badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powsta艂e sp贸艂ki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym sp贸艂kom w rozwoju innowacyjnych produkt贸w lub us艂ug.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 30.10.2023
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kredyt na innowacje technologiczne (FENG 2.32)

Nab贸r do 31.05.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione jest od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z map膮 pomocy regionalnej
Konkurs skierowany jest do przedsi臋biorstw z sektora M艢P. Stanowi kontynuacj臋 popularnego dzia艂ania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi cz臋艣膰 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdro偶enia innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 296 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to kontynuacja dw贸ch wcze艣niejszym program贸w 鈥 Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozw贸j 2014-2020. Jest to drugi najwy偶ej dofinansowany przez Komisj臋 Europejsk膮 krajowy program operacyjny w perspektywie finansowej 2021-2027. Bud偶et FENG wynosi oko艂o 7,9 mld euro. Program skierowany jest przede wszystkim do przedsi臋biorstw, kt贸re maj膮 innowacyjne pomys艂y. O wsparcie mog膮 ubiega膰 si臋 wszystkie podmioty zainteresowane prowadzeniem dzia艂alno艣ci B+R i innowacyjnej, niezale偶nie od wielko艣ci firmy. Nie ma tak偶e znaczenia, czy projekt ma by膰 realizowany samodzielnie, czy w konsorcjum.

FENG sk艂ada si臋 z czterech priorytet贸w:

– Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w 鈥 4,358 mld EUR

– 艢rodowisko sprzyjaj膮ce innowacjom 鈥 2,655 mld EUR

– Zazielenienie przedsi臋biorstw 鈥 0,8 mld EUR

– Pomoc techniczna 鈥 0,159 mld EUR

Jakie konkursy oferuje program FENG?

Przede wszystkim 艢CIE呕KA SMART! W ramach priorytetu Wsparcie dla przedsi臋biorc贸w g艂贸wn膮 dotacj膮, kt贸ra zapewnia kompleksowe wsparcie dla rozwoju innowacyjno艣ci firmy jest w艂a艣nie dotacja 艢cie偶ka SMART z najwi臋kszym bud偶etem dla nabor贸w wniosk贸w. Przedsi臋biorcy mog膮 skorzysta膰 z dofinansowania i realizowa膰 projekty obejmuj膮ce modu艂y obowi膮zkowe prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub/oraz wdro偶enia wynik贸w prac B+R, a tak偶e modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, internacjonalizacja, zazielenienie, czy kompetencje.聽 Projekty maj膮 budow臋 modu艂ow膮 鈥 przedsi臋biorcy samodzielnie decyduj膮 z ilu oraz jakich modu艂贸w b臋dzie sk艂ada艂 si臋 ich projekt.

Drugi priorytet koncentruje si臋 na tworzeniu warunk贸w sprzyjaj膮cych wprowadzaniu innowacji. Wi臋kszo艣膰 pieni臋dzy z niego trafi do szeroko pojmowanych instytucji otoczenia biznesu. Atrakcyjn膮 propozycj膮 dla firm w ramach drugiego priorytetu jest Kredyt na innowacje technologiczne (2.32), czyli po艂膮czenie klasycznego kredytu z dotacj膮 na wdro偶enie innowacji opartych na wynikach prac B+R. Kredyt technologiczny stanowi kontynuacj臋 dzia艂ania znanego z POIR. 艢rodki w ramach konkursu b臋d膮 przeznaczone na wdro偶enie w艂asnych lub nabytych nowych (innowacyjnych) technologii, kt贸rego rezultatem musi by膰 wprowadzenie na rynek nowych lub znacz膮co ulepszonych produkt贸w lub us艂ug. Bud偶et konkursu w 2023 r. wynosi 578 mln z艂.

Trzeci priorytet jest w ca艂o艣ci po艣wi臋cony wspieraniu zielonej transformacji. W ramach tego priorytetu zostanie otwarty nab贸r na dofinansowanie projekt贸w ekologicznych 鈥 tj. Kredyt ekologiczny (3.1). Jest to zupe艂nie nowe dzia艂anie, nieznane z poprzedniej perspektywy. W du偶ym skr贸cie Kredyt ekologiczny stanowi odpowiednik Kredytu technologicznego w obszarze ekologii. Celem dzia艂ania jest wpieranie przedsi臋biorstw w transformacji zwi臋kszaj膮cej ich efektywno艣膰 energetyczn膮 (dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na np. wymian臋 藕r贸de艂 wykorzystywanej energii na bardziej przyjazne 艣rodowisku czy zakup nowych energooszcz臋dnych maszyn). O dotacj臋 b臋d膮 mog艂y si臋 ubiega膰 zar贸wno M艢P, jak i du偶e przedsi臋biorstwa nale偶膮ce do kategorii small mid-caps oraz mid-caps. Podobnie jak w Kredycie technologicznym intensywno艣膰 wsparcia b臋dzie uzale偶niona od wielko艣ci przedsi臋biorstwa i miejsca realizacji inwestycji.

Czwarty priorytet to m.in. 艣rodki na pomoc dla potencjalnych beneficjent贸w. B臋d膮 oni mogli m.in. korzysta膰 z r贸偶nych form doradztwa, by skuteczniej pozyskiwa膰 艣rodki europejskie. Dofinansowanie z tego priorytetu jest kierowane do instytucji i podmiot贸w wspieraj膮cych realizacj臋 Programu FENG.