Dotacje na Inwestycje

Chcesz zakupi膰 maszyny, zmodernizowa膰 lini臋 technologiczn膮, zautomatyzowa膰 proces produkcji lub pakowania? W realizacji tych oraz wielu innych przedsi臋wzi臋膰, wymagaj膮cych znacznych nak艂ad贸w finansowych, pom贸c mog膮 dotacje na inwestycje. W ramach kategorii zebrali艣my dzia艂ania, w kt贸rych mo偶liwe jest sfinansowanie koszt贸w wdro偶enia innowacji technologicznej (innowacyjnego produktu/us艂ugi lub procesu), w szczeg贸lno艣ci koszt贸w: zakupu/wytworzenia, monta偶u i uruchomienia 艣rodk贸w trwa艂ych, zakupu nieruchomo艣ci, zakupu rob贸t i materia艂贸w budowlanych, zakupu patent贸w, licencji. Dofinansowanie unijne na inwestycje to nie tylko Kredyt technologiczny, poznaj wszystkie mo偶liwo艣ci!

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

EIC Accelerator

Nab贸r do 04.10.2023
Dzi艣 koniec sk艂adania wniosk贸w
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 30.10.2023
Pozosta艂o 26 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w (FEPW 1.1)

Nab贸r do 31.10.2023
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polega膰 b臋dzie na dofinansowaniu聽rozwoju startupu聽鈥 dotacja na pocz膮tkow膮 dzia艂alno艣膰 firmy. Startupy, kt贸re pozytywnie zako艅cz膮 program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe b臋d膮 mog艂y uzyska膰 wsparcie finansowe - max. 600 tys. z艂 - na rozw贸j swojej dzia艂alno艣ci w makroregionie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Innowacje dla 艢rodowiska

Nab贸r do 06.11.2023
Pozosta艂o 33 dni
Wielko艣膰 dotacji
100 mln z艂 M艢P oraz 300 mln z艂 du偶e przedsi臋biorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony 艣rodowiska, co przyczyni si臋 do realizacji za艂o偶e艅 Europejskiego Zielonego 艁adu, takich jak osi膮gni臋cie neutralno艣ci klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zr贸wnowa偶ony rozw贸j.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje przedsi臋biorstw na obszarze SSW – Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsi臋biorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.6)

Nab贸r do 08.11.2023
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
4 000 000,00 PLN
Inwestycje przedsi臋biorstw na obszarze SSW - Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsi臋biorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.6) to dotacja w ramach, kt贸rej dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na realizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych we wdra偶anie innowacji produktowych oraz innowacji w procesach biznesowych. Finansowaniem obj臋te s膮 projekty inwestycyjne przedsi臋biorstw M艢P prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. zachodniopomorskiego na obszarze podstawowym SSW - Specjalnej Strefy W艂膮czenia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezb臋dnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 16.11.2023
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorc贸w z woj. 艂贸dzkiego na wsparcie infrastruktury lub aparatury badawczej niezb臋dnej do prowadzenia prac B+R. Dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na budow臋, przebudow臋, modernizacj臋 infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczn膮 aparatur臋. Nab贸r startuje we wrze艣niu 2023 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 16.11.2023
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Bud偶et programu w 2022 r. wyni贸s艂 a偶 598 mln euro. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 20.11.2023
Pozosta艂o 47 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 trzech nabor贸w, pierwszy z nich zostanie uruchomiony 11 pa藕dziernika 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje wspieraj膮ce robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 w przedsi臋biorstwach (KPO A2.1.1)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od miejsca realizacji projektu
Dotacja Inwestycje wspieraj膮ce robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 w przedsi臋biorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsi臋biorstwach w celu zwi臋kszenia stopnia ich automatyzacji. Do koszt贸w kwalifikowanych zalicza si臋 koszty zakupu nowych 艣rodk贸w trwa艂ych, zakup nieruchomo艣ci (grunty, budynki), koszty plan贸w i projekt贸w oraz nadzoru, koszty rob贸t budowalnych, a tak偶e koszty patent贸w, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomo艣ci, ruchomych 艣rodk贸w trwa艂ych i warto艣ci niematerialnych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dotacje na inwestycje 鈥 gdzie szuka膰 wsparcia?

Z raport贸w bran偶owych wynika, 偶e inwestycje przedsi臋biorstw s膮 nap臋dzane g艂贸wnie przez wi臋ksze podmioty. Utrudniony dost臋p do finansowania stanowi dla M艢P barier臋 hamuj膮c膮 inwestycje w badania i rozw贸j (raport Polityka Insight Ma艂e i 艣rednie firmy w Polsce 鈥 bariery i rozw贸j). Fundusze Europejskie pomagaj膮 to zmieni膰! W najbli偶szych latach przedsi臋biorcy, zw艂aszcza Ci zatrudniaj膮cy mniej ni偶 250 pracownik贸w, mog膮 liczy膰 na du偶膮 pomoc i to g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Poni偶ej prezentujemy kluczowe 藕r贸d艂a wsparcia dla biznesu.

  • Modu艂 wdro偶eniowy w programie FENG 鈥 w programie FENG przedsi臋biorcy mog膮 sfinansowa膰 koszty wdro偶enia innowacyjnego rozwi膮zania na rynek. Dodatkowo mog膮 wzbogaci膰 sw贸j projekt o dodatkowe modu艂y jak np. internacjonalizacja, wsparcie kompetencji kadr czy cyfrowa transformacja.

  • Kredyt na innowacje technologiczne 鈥 w perspektywie 2021-2027 kontynuowany jest Kredyt technologiczny ciesz膮cy si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d przedsi臋biorc贸w w ubieg艂ych latach. Instrument ten pozwala sfinansowa膰 milionowe inwestycje i przewiduje wysok膮 intensywno艣膰 pomocy tj. nawet do 70% koszt贸w przedsi臋wzi臋cia.

  • Krajowy Program Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) 鈥 stanowi zupe艂nie nowy instrument b臋d膮cy odpowiedzi膮 na za艂amanie gospodarki europejskiej w wyniku pandemii COVID-19. Pieni膮dze KPO pochodz膮 z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci i zostan膮 przeznaczone m.in. na wspieranie przedsi臋biorc贸w. W ramach KPO przewidziano finansowanie szerokiego zakresu dzia艂a艅 m.in. inwestycje w cyfryzacj臋 proces贸w, wdra偶anie rozwi膮za艅 Przemys艂u 4.0 i inteligentne linie produkcyjne czy inwestycje w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (zakup maszyn i urz膮dze艅, prace budowlane, us艂ugi doradcze). Na szczeg贸lne wsparcie mog膮 liczy膰 M艢P z sektora rolno-spo偶ywczego, kt贸re w ramach dzia艂ania A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania 艂a艅cucha dostaw produkt贸w rolnych i spo偶ywczych oraz budowy odporno艣ci podmiot贸w uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu mog膮 zdoby膰 dofinansowanie zakup maszyn i urz膮dze艅 (w tym 艣rodk贸w transportu) czy system贸w informatycznych wspieraj膮cych procesy produkcyjne, magazynowe b膮d藕 sprzeda偶owe.

  • Regionalne Programy Operacyjne 鈥 o dotacje na inwestycje mo偶na si臋 r贸wnie偶 ubiega膰 w ramach program贸w operacyjnych zarz膮dzanych na szczeblu regionalnym;

  • Programy zarz膮dzane centralnie przez Komisj臋 Europejsk膮 鈥 mo偶liwo艣膰 finansowania koszt贸w komercjalizacji (pe艂nego wdro偶enia rynkowego) przewidziano np. w konkursie EIC Accelerator stanowi膮cego cz臋艣膰 programu Horyzont Europa. W ramach komponentu inwestycyjnego M艢P mog膮 pozyska膰 nawet 15 mln euro na weryfikacj臋 technologii w 艣rodowisku operacyjnym i uruchomienie produkcji na skal臋 przemys艂ow膮.

Dotacje na inwestycje ekologiczne

Ze 艣rodk贸w europejskich przedsi臋biorcy mog膮 tak偶e finansowa膰 inwestycje pro艣rodowiskowe. Atrakcyjnym instrumentem wsparcia jest zw艂aszcza Kredyt ekologiczny. Kredyt ekologiczny 艂膮czy finansowanie d艂u偶ne udzielane przez banki komercyjne ze wsparciem bezzwrotnym w formie dotacji. Dotacja udzielana jest z przeznaczeniem na sp艂at臋 (cz臋艣ciow膮) kredytu ekologicznego zaci膮gni臋tego w banku kredytuj膮cym na inwestycje zwi膮zane m.in. z zakupem, monta偶em i uruchomieniem OZE, termomodernizacj膮 budynk贸w czy zakupem energooszcz臋dnych maszyn. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%, startowa膰 mog膮 r贸wnie偶 du偶e przedsi臋biorstwa (nale偶膮ce do kategorii small mid-caps lub mid-caps). Dotacje na inwestycje ekologiczne stanowi膮 domen臋 Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO艢iGW). Nabory og艂aszane przez t臋 instytucj臋 koncentruj膮 si臋 wok贸艂 takich zagadnie艅 jak: racjonalna gospodarka odpadami, gospodarka wodno-艣ciekowa w zak艂adach przemys艂owych, ograniczenie zu偶ycia energii i surowc贸w pierwotnych czy poprawa efektywno艣ci energetycznej. Ze 艣rodk贸w NFO艢iGW mo偶na sfinansowa膰 np. budow臋 nowych oczyszczalni, rozbudow臋 istniej膮cych oczyszczalni, inwestycje w fotowoltaik臋, przeprowadzenie audytu energetycznego czy modernizacj臋 lub rozbudow臋 sieci ciep艂owniczych.

Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego dzia艂ania lub specjalistycznego doradztwa w zakresie rozliczania projektu (ksi臋gowanie dotacji na inwestycje, 艂膮czenie dotacji inwestycyjnej z ulgami podatkowymi)? Skontaktuj si臋 z nami, ch臋tnie pomo偶emy!