Wyszukiwarka dotacji

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

definicja innowacji

Innowacyjne przedsiębiorstwo – czyli jakie?

Po zapoznaniu się z definicjami innowacji z podręcznika Oslo Manual 2018, możemy scharakteryzować przedsiębiorstwo innowacyjne jako:

innowacyjne przedsiębiorstwo

Innymi słowy, innowacyjne przedsiębiorstwo to takie, które stale dąży do doskonalenia swoich produktów i usług, wykorzystując nowe technologie i pomysły, aby sprostać wymaganiom rynku i konsumentów.

Jakie znaczenie w projektach UE mają innowacje?

Innowacje odgrywają bardzo ważną rolę w projektach UE, ponieważ stanowią one kluczowe elementy przyspieszające rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek państw członkowskich. Unia Europejska zachęca przedsiębiorców do inwestowania w innowacje produktowe i innowacje w procesach biznesowych poprzez różnego rodzaju programy i fundusze.

Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które charakteryzują się nowatorskim rozwiązaniem lub funkcjonalnością, co z kolei przekłada się na korzyści dla konsumentów. Tego typu innowacje wiążą się z całkowicie nowymi technologiami bądź mogą być oparte na połączeniu już istniejących technologii z zawarciem nowych zastosowań lub poprzez wykorzystanie nowej wiedzy. Takie innowacje mogą dotyczyć zarówno produktów fizycznych, jak i cyfrowych, a także usług. Innowacyjne produkty/usługi cechuje większa wygoda, ekologiczność, komfort użytkowania lub oszczędność czasu i pieniędzy konsumenta. W innowacjach związanych z usługami zmiany te przede wszystkim muszą dotyczyć komponentów, parametrów technicznych, materiałów, przyjaźniejszej obsługi dla użytkownika końcowego, wbudowanego oprogramowania lub także innych cech funkcjonalnych.

Przykładem innowacji produktowej w branży spożywczej może być wprowadzenie nowych rodzajów żywności, takich jak produkty wegańskie czy żywność funkcjonalna, które oferują alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb żywieniowych i wprowadzają nowe składniki do diety. Może to być również dodanie nowych smaków lub składników do już istniejącego w ofercie przedsiębiorstwa produktu, które przyczynią się do poprawy jego walorów smakowych i zwiększenia ilości elementów korzystnych dla zdrowia. W przypadku branży IT przykładem innowacji produktowej może być wprowadzenie nowego oprogramowania, np. aplikacji do nauki języków obcych czy programu do zdalnej pracy, które umożliwiają nowe sposoby korzystania z technologii.

Innowacje w procesach biznesowych natomiast skupiają się na usprawnieniu i zmianie sposobu w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność, co może skutkować m.in. zwiększeniem wydajności, ulepszeniem jakości i redukcją kosztów gdzie przykładem jest instalacja nowej lub  ulepszonej linii produkcyjnej lub wdrożenie oprogramowania, które ma za zadanie wspomagać proces produkcyjny np. poprzez strategiczne planowanie produkcji. Nie tylko produkcja, ale także zmiana logistyki w przedsiębiorstwie. Innowacja procesowa w logistyce może obejmować urządzania, oprogramowania czy techniki wykorzystywane w celu nabywania materiałów, dostarczania produktów lub alokowania zasobów. Można dzięki temu wprowadzić przykładowo oprogramowanie do magazynowania lub realizowania zakupów, czy też optymalizowania trasy dostaw. Dzięki innowacjom w procesach biznesowych przedsiębiorstwa są w stanie funkcjonować szybciej, taniej, ekologicznej oraz lepiej jakościowo.

Przykładem innowacji w procesie biznesowym może być wprowadzenie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania żywności z odpadów, które normalnie zostałyby wyrzucone. Dzięki tej innowacji przedsiębiorstwo może przyczynić się do redukcji odpadów i stworzyć bardziej ekologiczny produkt. Kolejny przykład to opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zamienników mięsa, która zwiększy wydajność i obniży koszty produkcji. Przykładem może być również zainwestowanie w nowe narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, np. roboty do pakowania, etykietowania lub przetwarzania danych. Wprowadzając innowację w procesie biznesowym, firma może wykorzystać technologie Internetu Rzeczy (IoT) do usprawnienia procesów logistycznych, takie jak monitorowanie zapasów, śledzenie pojazdów lub optymalizacja tras.

Wprowadzanie innowacji w firmie wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i dostępnych technologii, ale także skutecznego zarządzania procesem innowacji. Przedsiębiorstwa muszą być w stanie monitorować potrzeby i oczekiwania rynku, aby stworzyć produkty, które będą spełniać jego oczekiwania. Wprowadzenie innowacyjnych procesów lub produktów wymaga także odpowiedniego finansowania, w tym inwestycji w badania i rozwój oraz marketing.

Oba rodzaje innowacji mają kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Innowacje produktowe są szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy konsumenci są coraz bardziej wymagający i poszukują wyjątkowych i unikalnych produktów. Firmy, które są w stanie zaoferować takie produkty, zyskują lojalność klientów i lepszą pozycję na rynku. Z kolei innowacje w procesach biznesowych pozwalają firmom na lepszą efektywność i szybszą reakcję na potrzeby klientów. Dlatego przedsiębiorstwa powinny kłaść duży nacisk na rozwój innowacji i inwestować w badania i rozwój, aby dostarczać innowacyjne produkty oraz rozwijać swoje procesy biznesowe w celu dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku i potrzeb konsumentów.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa to specjalny rodzaj pomocy publicznej udzielany na szkolenia dla pracowników, w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Dowiedz się jakie są jej limity oraz intensywność.
Dowiedz się więcej
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP to specjalny rodzaj pomocy publicznej. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. W słowniczku wskazaliśmy limity tej pomocy oraz w jakim zakresie może być udzielana.
Dowiedz się więcej
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji