Wyszukiwarka dotacji

Czym są kompetencje przyszłości?

Umiejętności przyszłości – co to takiego?

Każdy fragment otaczającej nas rzeczywistości zmienia się coraz szybciej, ta tendencja dotyczy także kompetencji na rynku pracy, nowych umiejętności pożądanych przed pracodawców czy zdolności wymaganych na określonych stanowiskach. Sukces na rynku pracy uzależniony jest od wielu czynników, z pewnością jednak precyzyjnie określone i starannie wypracowane kompetencje zawodowe będą nadzwyczaj pomocne w osiągnięciu tego celu. Kompetencje przyszłości odnoszą się zarówno do uniwersalnych umiejętności, jak i specjalistycznej wiedzy branżowej. Każdy profesjonalista w swojej branży powinien dysponować odpowiednim zasobem umiejętności, aby w najlepszy możliwy sposób odnaleźć się w zmieniających się realiach rynku pracy. Wiedza odnosząca się do najważniejszych trendów w ramach kompetencji przyszłości może być też bardzo przydatna podczas ubiegania się o dotacje unijne.

Przyszłość na rynku pracy

Szczególnie w ostatnich latach rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, co jest efektem postępu technologicznego oraz przemian społecznych i ekonomicznych. Czas pandemii odbił się na każdej branży, spowodowało to wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w każdej dziedzinie życia. Rynek pracy przyszłości zmienia się również z uwagi na rozwój machine learning i sztucznej inteligencji. Wpływa to m.in. na to, że niektóre kompetencje, a także profesje, tracą na znaczeniu, inne natomiast są znacznie bardziej pożądane. Zdaniem części ekspertów, wiele miejsc pracy przyszłości jeszcze po prostu nie znamy i dopiero powstaną one w najbliższych latach. Warto mieć to na uwadze przy wyborze rozwijanych kompetencji. Badania wskazują również, że w przyszłości pracownicy znacznie częściej będą musieli nabywać nowe umiejętności niż ma to miejsce obecnie. Wszystko dlatego, że wiedza branżowa i kompetencje będą dezaktualizowały się coraz szybciej.

Umiejętności twarde czy umiejętności miękkie?

Biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące zmian na rynku pracy, można byłoby założyć, że na znaczeniu zyskują umiejętności twarde, umiejętności miękkie natomiast stają się coraz mniej istotne. O ile posiadanie nowych kompetencji zawodowych częściej wiąże się z umiejętnościami technologicznymi czy umiejętnościami logicznego myślenia, to jednak nie musisz mieć umysłu ścisłego, aby osiągnąć sukces zawodowy. Kompetencje miękkie pracowników wciąż będą jednak potrzebne chociażby w komunikacji interpersonalnej, do rozwoju zespołów czy kreatywnego myślenia. Zwykle zresztą najbardziej cenione jest umiejętne połączenie kompetencji miękkich i twardych.

Najważniejsze kompetencje przyszłości

Bezsprzecznie jedną z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości są wszelkiego rodzaju kompetencje cyfrowe. Rozwijanie umiejętności cyfrowych jest niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu i przemysłu, dotyczą już nie tylko obsługi komputerów i nowoczesnych urządzeń, ale też np. programowania czy analizy danych. Ponadto kompetencje cyfrowe obejmują korzystanie z oprogramowania i aplikacji czy szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Analiza danych z kolei odnosi się do zbierania i agregowania danych z zamiarem osiągnięcia określonego celu. Umiejętności analityczne pozwalają na opracowanie skuteczniejszych niż dotychczas rozwiązań biznesowych. Ściśle połączone z takimi działaniami są umiejętności logiczne i umiejętności rozwiązywania problemów.

Wiele kompetencji przyszłości jest ze sobą powiązanych. Wspomniane wyżej rozwiązywanie złożonych problemów często skorelowane jest z krytycznym myśleniem. Dzięki temu możliwe jest skuteczne ocenianie danych i informacji, analizowanie dostępnych perspektyw czy stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie to także podstawy do podejmowania dobrych decyzji – zarówno w kwestiach technicznych, jak i w zakresie komunikacji interpersonalnej. Sama komunikacja z innymi pracownikami wymaga dobrej komunikacji zespołowej, wysokiej inteligencji emocjonalnej oraz empatii. W czasie coraz szybszego tempa pracy i większej liczby obowiązków, w cenie jest umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nie można zapomnieć także o kompetencjach pozwalających na wydajną pracę poza miejscem zatrudnienia. Umiejętność pracy zdalnej, umiejętność organizacji pracy czy umiejętność zarządzania sobą to kompetencje przyszłości potrzebne nie tylko przy wolnych zawodach. Przy tym wszystkim nie można zapomnieć o dalszym rozwijaniu kompetencji. Rozwijanie umiejętności wymaga umiejętności uczenia się oraz silnej motywacji.

Kompetencje przyszłości a dotacje unijne

Kompetencje przyszłości dotyczą wielu rodzajów umiejętności i będą absolutnie kluczowe w zmieniających się realiach. Przedsiębiorcy, pracodawcy i sami pracownicy stoją przed wyzwaniem polegającym na dostosowaniu się do nowych warunków na rynku pracy i w świecie biznesu, a zdolność uczenia się będzie do tego niezbędna. Umiejętności przyszłości najlepiej zdobywać podczas różnego rodzaju szkoleń czy warsztatów, na które bardzo często można uzyskać dotacje z Unii Europejskiej. W niektórych dotacjach część szkoleniowa stanowi jeden z komponentów, organizowanych jest również wiele naborów poświęconych wyłącznie nabywaniu nowych kompetencji. Nowe kompetencje zawodowe takie jak kompetencje cyfrowe, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, umiejętności analizowania danych czy myślenie krytyczne – je wszystkie, a nawet znacznie więcej, możesz rozwijać u siebie i swoich pracowników dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają dotacje na kompetencje, skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Prawna ochrona opracowanego rozwiązania może mieć kluczowe znaczenie w kontekście pozyskania dofinansowania unijnego. Jakie czynniki decydują o uzyskaniu patentu? Czym jest poziom wynalazczy i w jakich okolicznościach przyznanie patentu będzie niemożliwe? Sprawdź, co musisz wiedzieć o zdolności patentowej i jak sfinansować m.in. uzyskanie czy obronę patentu.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji