Ochrona środowiska

Rozwój wykorzystania OZE - Transformacja energetyczna - FE dla Małopolski (8.11)

Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
21.03.2024
Koniec składania wniosków
19.06.2024

Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.

Dla kogo?

Dofinansowanie mogą pozyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność w woj. małopolskim.

Z dotacji mogą skorzystać także Jednostki naukowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty ekonomii społecznej, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Zakres projektu w ramach dotacji Rozwój wykorzystania OZE

Zakresem projektu mogą być inwestycje w jednostki/urządzenia wykorzystujące źródła energii odnawialnej pochodzącej między innymi z:

  • energii słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),
  • energii wody,
  • geotermii,
  • pomp ciepła,
  • biogazu i biomasy.

Wspierane projekty mają na celu stworzenie na danym terenie punktowej lub lokalnej energetycznej
samowystarczalności.

Projekt może objąć komplementarne działania i inwestycje służące bezpośrednio zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną. Dodatkowo mogą być kwalifikowalne działania niezbędne i bezpośrednio związane z zastosowaniem odnawialnego źródła energii w celu ich prawidłowego, bezpiecznego i właściwego zainstalowania. Wymienione wyżej wydatki mogą obejmować max. 30% kosztów kwalifikowanych.

Kwalifikowane będą także koszty dokumentacji, jeżeli rodzaj inwestycji będzie tego wymagał, w tym np.: audyt energetyczny, niezbędne analizy (np. ekonomiczne, technologiczne), dokumentacja (np. geodezyjna, projektowa, techniczna).

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów aktualizujemy wraz z pojawieniem się regulaminu naboru.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura ciepłownicza (FENX 2.1)

Nabór do 29.03.2024
Pozostało 25 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Infrastruktura ciepłownicza (FENX 2.1) to wsparcie projektów, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciepłowniczej (celem przyłączenia nowych odbiorców), modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas