Ochrona środowiska

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych. Nabór startuje w marcu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.03.2024
Koniec składania wniosków
30.04.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie można uzyskać na wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ. Nabór startuje w marcu 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.:

 • ekoprojektowanie produktów i opakowań,
 • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyty środowiskowe,
 • analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie:
  • LCA (life cycle assessment), zgodnie z mapą drogową Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, środowiskowa ocena cyklu życia, stanowiąca jedno z podejść do oceny oddziaływania na środowisko produktu lub działalności gospodarczej,
  • PEF (ślad środowiskowy produktu), metoda oceny cyklu życia (LCA) służąca ilościowemu określeniu oddziaływania produktów (towarów lub usług) na środowisko.
  • ETV (System Weryfikacji Technologii Środowiskowych), ukierunkowany jest na dostarczenie niezależnych i wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych przez zweryfikowanie, czy deklaracje sprawności przedstawiane przez twórców i producentów technologii są kompletne, rzetelne i oparte na wiarygodnych wynikach badań.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i kategorii i limitów wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na część A działania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych na rozwój istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Nabór wniosków ruszy 19 września 2023 roku. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln zł, na jedną spółdzielnię energetyczną - 400 tys. zł, a na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST - 1,5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas