Dotacje dla Jednostki samorz膮du terytorialnego

Jednostka samorz膮du terytorialnego (JST) to autonomiczna, samorz膮dowa jednostka administracyjna dzia艂aj膮ca na okre艣lonym obszarze, posiadaj膮ca osobowo艣膰 prawn膮 oraz zdolno艣膰 do realizowania swoich zada艅 i kompetencji. JST jest podmiotem lokalnym, kt贸ry reprezentuje i dzia艂a na rzecz interes贸w mieszka艅c贸w danego terytorium. Jednostka Samorz膮du Terytorialnego obejmuje gminy, powiaty i wojew贸dztwa. Ma za zadanie zaspokajanie potrzeb i interes贸w mieszka艅c贸w, dbaj膮c o dobro wsp贸lne i rozw贸j lokalnej spo艂eczno艣ci. Obejmuje swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 zar贸wno sprawy administracyjne, jak i spo艂eczno-gospodarcze, dbaj膮c o utrzymanie stabilno艣ci, porz膮dku i dobrobytu na swoim terenie.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂a okre艣lona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy – Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.07.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Sie膰 ciep艂ownicza/ch艂odnicza efektywny system ciep艂owniczy - Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) wsparcie dotyczy rozwoju system贸w ciep艂owniczych i ch艂odniczych (r贸wnie偶 ch艂odu systemowego), w tym tak偶e magazyn贸w energii cieplnej/elektrycznej przyczyniaj膮cych si臋 do integracji energii z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nab贸r do 27.08.2024
Pozosta艂o 96 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t produkcyjny, a tak偶e na wsparcie rozwoju M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwy b臋dzie zakup sprz臋tu w celu wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w i us艂ug oraz finansowanie inwestycji w M艢P maj膮cych na celu zwi臋kszenie skali ich dzia艂alno艣ci oraz wzrost zasi臋gu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw z Subregionu Po艂udniowego, tj. powiat贸w; g艂ubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w zakresie sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych wraz z magazynami ciep艂a lub ch艂odu oraz przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych – Efektywno艣膰 energetyczna – FE dla 艁贸dzkiego (2.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w zakresie sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych wraz z magazynami ciep艂a lub ch艂odu oraz przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych - Efektywno艣膰 energetyczna - FE dla 艁贸dzkiego (2.1) wspiera projekty z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych, kt贸re dystrybuuj膮 ciep艂o lub ch艂贸d o mocy zam贸wionej nie wy偶szej ni偶 5 MW wraz z przy艂膮czeniem do sieci ciep艂owniczych lub ch艂odniczych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 06.09.2024
Pozosta艂o 106 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwi臋kszenie wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a wraz z magazynami energii oraz systemami zarz膮dzania energi膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie inwestycji s艂u偶膮cych zagospodarowaniu teren贸w zdegradowanych lub pog贸rniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 30.09.2024
Pozosta艂o 130 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja obejmuje wsparciem inwestycje s艂u偶膮ce zagospodarowaniu teren贸w zdegradowanych lub pog贸rniczych na potrzeby rozwoju nowych funkcji gospodarczych w tym m.in. z zakresu OZE, inwestycji przemys艂owo-us艂ugowych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe inwestycje w renowacj臋 i dekarbonizacj臋 budynk贸w z uwzgl臋dnieniem priorytetowego traktowania projekt贸w uwzgl臋dniaj膮cych zasady NEB – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 11.10.2024
Pozosta艂o 141 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Typ projektu C realizowany b臋dzie poprzez kompleksowe inwestycje w renowacj臋 i dekarbonizacj臋 budynk贸w z uwzgl臋dnieniem priorytetowego traktowania projekt贸w uwzgl臋dniaj膮cych podej艣cie NEB (Nowego Europejskiego Bauhausu).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 01.11.2024
Pozosta艂o 162 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 01.12.2024
Pozosta艂o 192 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych wspiera inwestycje w rozw贸j i transformacj臋 ciep艂ownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie system贸w ciep艂owniczych wsparcie b臋dzie ukierunkowane na rozw贸j sieci ciep艂owniczych oraz inwestycje w 藕r贸d艂a systemowe oraz magazyny energii.
Dowiedz si臋 wi臋cej