Dotacje dla Jednostki samorz膮du terytorialnego

Jednostka samorz膮du terytorialnego (JST) to autonomiczna, samorz膮dowa jednostka administracyjna dzia艂aj膮ca na okre艣lonym obszarze, posiadaj膮ca osobowo艣膰 prawn膮 oraz zdolno艣膰 do realizowania swoich zada艅 i kompetencji. JST jest podmiotem lokalnym, kt贸ry reprezentuje i dzia艂a na rzecz interes贸w mieszka艅c贸w danego terytorium. Jednostka Samorz膮du Terytorialnego obejmuje gminy, powiaty i wojew贸dztwa. Ma za zadanie zaspokajanie potrzeb i interes贸w mieszka艅c贸w, dbaj膮c o dobro wsp贸lne i rozw贸j lokalnej spo艂eczno艣ci. Obejmuje swoj膮 dzia艂alno艣ci膮 zar贸wno sprawy administracyjne, jak i spo艂eczno-gospodarcze, dbaj膮c o utrzymanie stabilno艣ci, porz膮dku i dobrobytu na swoim terenie.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy i dzia艂ania u艣wiadamiaj膮ce umiej臋tno艣ci w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P, w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu w zakresie Gospodarki 4.0 i zielonej gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii – Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci – FE dla Warmii i Mazur (1.11)

Nab贸r do 22.12.2023
Pozosta艂o 16 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjno艣ci, IS, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii - Kompetencje dla gospodarki przysz艂o艣ci - FE dla Warmii i Mazur (1.11) to dotacja, kt贸rej wsparcie obejmuje organizacj臋 szkole艅, warsztat贸w, wydarze艅 maj膮cych na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiej臋tno艣ci w przedsi臋biorstwach z sektora M艢P w obszarach wykazuj膮cych wp艂yw na IS (Inteligentne Specjalizacje) regionu, zwi膮zanych z zakresem innowacyjno艣ci, przedsi臋biorczo艣ci, transferu wiedzy i technologii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
brak
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne – FE dla Kujaw i Pomorza (1.6)

Nab贸r do 14.02.2024
Pozosta艂o 70 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego ZITy regionalne - FE dla Kujaw i Pomorza (1.6) jest przeznaczona na wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsi臋biorczo艣ci, biura typu co-working space, fab labs, czy te偶 living labs), w tym powstawaniw platform wsp贸艂pracy oraz rozwoju o艣rodk贸w wspieraj膮cych przedsi臋biorczo艣膰.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT – FE dla Kujaw i Pomorza (1.8)

Nab贸r do 14.02.2024
Pozosta艂o 70 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego OPPT - FE dla Kujaw i Pomorza (1.8) jest przeznaczona na wsparcie infrastruktury biznesowej (np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, inkubatory przedsi臋biorczo艣ci, biura typu co-working space, fab labs, czy te偶 living labs), w tym powstawanie platform wsp贸艂pracy oraz rozwoju o艣rodk贸w wspieraj膮cych przedsi臋biorczo艣膰.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 128 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 146 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwi臋kszenie wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a wraz z magazynami energii oraz systemami zarz膮dzania energi膮. Nab贸r wniosk贸w zaplanowano na luty 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 177 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 269 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozw贸j cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemys艂owych - Gospodarka w transformacji - FE dla 艁贸dzkiego (9.1) obejmuje wsparciem rozw贸j us艂ug zwi膮zanych z udost臋pnianiem danych przestrzennych, w tym o terenach poprzemys艂owych (g贸rniczych i pog贸rniczych), np. tworzenie, aktualizacja, poprawa jako艣ci baz danych. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony w lipcu 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej