Dotacje dla administracji publicznej

Administracja publiczna jest to kompleksowo zorganizowany system instytucji i organ贸w dzia艂aj膮cych na rzecz pa艅stwa i jego obywateli. Podmiotem administracji publicznej jest zatem w艂a艣nie ta ca艂o艣膰, czyli szeroko rozumiane struktury administracyjne, kt贸re zajmuj膮 si臋 zarz膮dzaniem i realizacj膮 r贸偶norodnych funkcji publicznych. Administracja publiczna obejmuje podmioty administracji rz膮dowej, samorz膮dowej oraz administracj臋 niezale偶n膮. Do obowi膮zk贸w administracji publicznej nale偶y tworzenie i wdra偶anie program贸w, ustaw, regulacji itp. maj膮cych na celu zaspokojenie potrzeb spo艂ecze艅stwa i rozwi膮zywanie problem贸w, zapewnianie obywatelom r贸偶norodnych us艂ug, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, transport publiczny, bezpiecze艅stwo publiczne, odpowiedzialno艣膰 za efektywne gospodarowanie zasobami pa艅stwowymi, takimi jak bud偶et, infrastruktura, nieruchomo艣ci, surowce naturalne oraz dzia艂anie na rzecz rozwoju spo艂eczno-gospodarczego, edukacji, innowacji czy kultury. Warto zaznaczy膰, 偶e administracja publiczna dzia艂a na podstawie prawa, musi by膰 transparentna, odpowiedzialna za swoje dzia艂ania i s艂u偶y膰 dobru publicznemu. Jej podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb spo艂ecze艅stwa i realizacja interesu publicznego.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 114 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym tak偶e inwestycje w instalacje OZE s艂u偶膮ce do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmuj膮ce produkcj臋 zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 12.04.2024
Pozosta艂o 128 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 30.04.2024
Pozosta艂o 146 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwi臋kszenie wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a wraz z magazynami energii oraz systemami zarz膮dzania energi膮. Nab贸r wniosk贸w zaplanowano na luty 2024 r.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 177 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej