Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Rozwój systemów ciepłowniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój systemów ciepłowniczych wspiera inwestycje w rozwój i transformację ciepłownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie systemów ciepłowniczych wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój sieci ciepłowniczych oraz inwestycje w źródła systemowe oraz magazyny energii. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w III kw. 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Rozwój wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 06.09.2023
Pozostało 90 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Dowiedz się więcej

Rozwój OZE (FEnIKS 2.2)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 145 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy następujących rodzajów inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz się więcej