Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Rozwój systemów ciepłowniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 31.08.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój systemów ciepłowniczych wspiera inwestycje w rozwój i transformację ciepłownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie systemów ciepłowniczych wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój sieci ciepłowniczych oraz inwestycje w źródła systemowe oraz magazyny energii. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w III kw. 2024 roku.
Dowiedz się więcej

Rozwój wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Małopolski (8.11)

Nabór do 06.09.2023
Pozostało 90 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Dowiedz się więcej

Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (KPO B2.2.2)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na część A działania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych na rozwój istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Nabór wniosków ruszy w II półroczu 2023 roku. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln zł, na jedną spółdzielnię energetyczną - 400 tys. zł, a na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST - 1,5 mln zł.
Dowiedz się więcej