Wyszukiwarka dotacji

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

usługi doradcze

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP to specjalny rodzaj pomocy publicznej.

Limit i intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP wynosi 2 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.

Intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Koszty usług doradczych realizowanych wewnętrznie u Wnioskodawcy (przez pracowników Wnioskodawcy) stanowią koszt niekwalifikowalny.

Pomoc na usługi doradcze nie może być udzielana na usługi doradztwa, mające charakter ciągły lub okresowy, związane z bieżącą działalnością gospodarczą operacyjną przedsiębiorcy, w szczególności na doradztwo podatkowe, księgowe, stałą obsługę prawną czy reklamę.

Pomoc na usługi doradcze może być udzielona m.in. w następującym zakresie:

  • świadczenia usług szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej
  • świadczenia usług szkoleniowych lub doradczych dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną
  • świadczenie usług doradczych w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej.

Efekt zachęty Pomoc na usługi doradcze musi wywołać efekt zachęty, co oznacza, że nie można rozpocząć projektu doradczego przed złożeniem przez MŚP wniosku lub zgłoszeniem gotowości do korzystania z usług doradczych.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa to specjalny rodzaj pomocy publicznej udzielany na szkolenia dla pracowników, w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Dowiedz się jakie są jej limity oraz intensywność.
Dowiedz się więcej
Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym to rodzaje innowacji, które odgrywają bardzo ważną rolę w projektach UE. Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które charakteryzują się nowatorskim rozwiązaniem lub funkcjonalnością natomiast innowacje w procesie biznesowym skupiają się na usprawnieniu i zmianie sposobu w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Dowiedz się więcej o innowacjach!
Dowiedz się więcej
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji