Wyszukiwarka dotacji

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

pomoc dla MŚP

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności to specjalny rodzaj pomocy publicznej przeznaczony dla podmiotów z sektora MŚP na wspieranie projektów inwestycyjnych, mających na celu wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów biznesowych.

Limit i intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi 10 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.

Intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosić może nie więcej niż:

 • 20% kwalifikowalnych kosztów – w przypadku małych przedsiębiorstw;
 • 10% kwalifikowalnych kosztów – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, a także wartości niematerialne i prawne;
 • szacunkowe koszty płacy za okres 2 lat w zakresie miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

Aby koszt inwestycji mógł zostać uznany za kwalifikowalny inwestycja musi obejmować:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • z założeniem nowej jednostki lub
 • rozbudową istniejącej jednostki lub
 • dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki lub;

b) nabycie aktywów trwałych należących do zakładu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup aktywów trwałych nie nastąpił,
 • aktywa są nabywane od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą,
 • transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych.

Wartości niematerialne i prawne, aby zostały uznane za kwalifikowane, muszą spełniać wszystkie z wymienionych warunków:

 • korzystanie z nich będzie odbywać się tylko i wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
 • są to aktywa podlegające amortyzacji;
 • są nabywane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • wchodzą w skład aktywów przedsiębiorstwa przez okres minimum 3 lat.

Miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego muszą spełniać następujące warunki:

 • miejsca pracy powstaną w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji;
 • nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danej jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy;
 • powstałe miejsca pracy zostaną utrzymane przez minimalny okres 3 lat od daty obsadzenia pierwszego stanowiska.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Prawna ochrona opracowanego rozwiązania może mieć kluczowe znaczenie w kontekście pozyskania dofinansowania unijnego. Jakie czynniki decydują o uzyskaniu patentu? Czym jest poziom wynalazczy i w jakich okolicznościach przyznanie patentu będzie niemożliwe? Sprawdź, co musisz wiedzieć o zdolności patentowej i jak sfinansować m.in. uzyskanie czy obronę patentu.
Dowiedz się więcej
Inwestycja początkowa

Inwestycja początkowa

Wskazujemy nowe zapisy dotyczące inwestycji początkowej, która wymagana jest do realizacji w ramach dotacji inwestycyjnych wspieranych regionalną pomocą inwestycyjną. Dowiedz się co należy rozumieć poprzez realizację inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej. Sprawdź co kryje się pod tymi pojęciami i ze spełnieniem jakich warunków wiąże się pozyskanie dotacji.
Dowiedz się więcej
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych to specjalny rodzaj pomocy publicznej z limitem wnoszącym 15 mln euro. Sprawdź jakie koszty można kwalifikować!
Dowiedz się więcej
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji