Inwestycje

Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Dotacja Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE służące do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.01.2024
Koniec składania wniosków
29.03.2024

Wsparciem objęty zostanie typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.

Dla kogo?

O dotację ubiegać mogą się przedsiębiorstwa zarówno MŚP (mikro, małe i średnie) jak i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego.

Dofinansowanie pozyskać mogą także Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz Instytucje nauki i edukacji z woj. wielkoposlkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym:

  • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych;
  • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.

Jako element uzupełniający do projektu:

  • możliwe będzie ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i rów. produkcję energii, tj. instalacje/ układy hybrydowe. Instalacje hybrydowe winny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
  • możliwe będą elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dot. w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
  • możliwe będą działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradczym energii dla mieszkańców, komplementarne do interwencji z poz. kraj. w ramach systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ok. 100 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN

Informacje dotyczące wartości dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony w celu otrzymania bieżących informacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas