Badania i rozw贸j

Projekty B+R przedsi臋biorstw - Innowacyjne przedsi臋biorstwa - FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2)

W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, kt贸rych efektem powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 tak偶e na wydatki zwi膮zane z infrastruktur膮 B+R, pracami przedwdro偶eniowymi, dzia艂aniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem.
Poznaj szczeg贸艂y
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzale偶nione jest od rodzaju realizowanego projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Og艂oszenie dotacji
19.01.2024
Start sk艂adania wniosk贸w
15.02.2024
15.02.2024
Koniec sk艂adania wniosk贸w
19.03.2024
26.03.2024
Poka偶 kolejne terminy

Dotacja obejmuje projekty dla firm dotycz膮ce prowadzenia bada艅 przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Z mo偶liwo艣ci dofinansowania wykluczone s膮 badania podstawowe, a projekt nie mo偶e dotyczy膰 samych bada艅 przemys艂owych.

Dla kogo?

Przedsi臋biorstwo M艢P, Konsorcjum

Wsparcie przeznaczone jest dla projekt贸w firm sektora M艢P prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego, realizowanych:

  • przez samodzielne M艢P lub w partnerstwie z innym M艢P,
  • w partnerstwie z du偶ym przedsi臋biorstwem (w tym small mid-caps i mid-caps) albo z jednostk膮 naukow膮. (Pod warunkiem, 偶e liderem projektu jest M艢P)

Na co mo偶na przeznaczy膰 dofinansowanie?

Prace B+R

Dotacj臋 mo偶na pozyska膰 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produkt贸w i proces贸w produkcyjnych (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym). Efektem projektu powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie.

Wsparcie b臋dzie udzielane w ramach pomocy na badania przemys艂owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalno艣ci.

Infrastruktura B+R

Dodatkowo przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dofinansowa膰 wydatki na infrastruktur臋 B+R, kt贸ra stanowi komponent fakultatywny. W ramach tego 艣rodki mo偶na przeznaczy膰 na tworzenie lub rozbudow臋 infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsi臋biorstwa, kt贸ra b臋dzie bezpo艣rednio zwi膮zana z pracami B+R realizowanymi w ramach tego samego projektu zg艂aszanego do dofinansowania. Obowi膮zkiem jest tak偶e wykazanie przez Wnioskodawc臋 powi膮zania funkcjonalno艣ci infrastruktury z celem prac B+R zaplanowanych do wsparcia.

Pomoc publiczna komponentu infrastruktura B+R b臋dzie udzielana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2021-2027. Limit wydatk贸w na infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 stanowi max. 49% koszt贸w kwalifikowanych projektu.

Dofinansowaniem s膮 obj臋te tak偶e wydatki na:

  • prace przedwdro偶eniowe (np. opracowanie dokumentacji wdro偶eniowej, us艂ugi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego),
  • dzia艂ania w zakresie cyfryzacji,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem

艁膮cznie te wydatki mog膮 stanowi膰 max. 10% wydatk贸w kwalifikowalnych projektu. Wsparcie na wymienione wy偶ej wydatki b臋dzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Ile mo偶na zyska膰?

Minimalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 15 000 000,00 PLN

Dodatkowe

Pierwszy nab贸r: od 15 lutego do 19 marca 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego z wy艂膮czeniem powiatu zgorzeleckiego.

Bud偶et dla pierwszego naboru wynosi 35 000 000 EUR, czyli ok. ponad 158 mln PLN..

Drugi nab贸r: od 15 lutego do 26 marca 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Bud偶et dla drugiego naboru wynosi 10 000 000 EUR, czyli ok. ponad 45 mln PLN.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup us艂ug badawczych – Ma艂e projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nab贸r do 11.12.2023
Pozosta艂o 6 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup us艂ug badawczych - Ma艂e projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy mo偶liwo艣ci zakupienia przez przedsi臋biorc贸w us艂ug badawczo-rozwojowych zwi膮zanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, us艂ugi czy technologii produkcji wraz z mo偶liwo艣ci膮 testowania. Konkurs startuje 31 pa藕dziernika 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Prace B+R i infrastruktura B+R w M艢P – Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nab贸r do 14.12.2023
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsi臋biorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansowa膰 mo偶na b臋dzie przedsi臋wzi臋cia zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 B+R przedsi臋biorstw. O wsparcie ubiega膰 si臋 mog膮 przedsi臋biorcy w szczeg贸lno艣ci z sektora M艢P. Dofinansowaniem obj臋te s膮 2 typy projekt贸w: 1. Infrastruktura B+R w M艢P oraz 2. Prace B+R w M艢P. Do koszt贸w kwalifikowanych zalicza si臋 koszty 艣rodk贸w trwa艂ych, w艂asno艣ci niematerialnych i prawnych nale偶膮cych do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodze艅, bada艅, aparatury naukowo-badawczej, materia艂贸w i dostaw, budynk贸w i grunt贸w, a tak偶e uzupe艂niaj膮co wydatki na podnoszenie kompetencji pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nab贸r do 29.12.2023
Pozosta艂o 24 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsi臋biorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, kt贸ra obejmuje kompleksowym wsparciem ca艂y proces powstawania innowacji od pomys艂u do wdro偶enia. Przedsi臋biorcy w ramach dotacji mog膮 realizowa膰 modu艂owe projekty w zale偶no艣ci od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modu艂贸w: modu艂 B+R (modu艂 obowi膮zkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdro偶eniowe, Wdro偶enie wynik贸w B+R, Rozw贸j kompetencji. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 31 pa藕dziernika 2023.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Bony na innowacje dla M艢P – FE dla Ma艂opolski (1.2)

Nab贸r do 08.01.2024
Pozosta艂o 34 dni
Wielko艣膰 dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla M艢P - FE dla Ma艂opolski (1.2) to dzia艂anie, kt贸re obejmuje wsparciem zakup przez M艢P us艂ug badawczo-rozwojowych oraz us艂ug proinnowacyjnych, zwi膮zanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich po艂膮czenia), kt贸ry r贸偶ni si臋 znacz膮co od wcze艣niejszych produkt贸w lub proces贸w biznesowych przedsi臋biorstwa i kt贸ry zostanie wprowadzony do u偶ytku przez przedsi臋biorstwo. Nab贸r wniosk贸w zostanie uruchomiony 30 pa藕dziernika.
Dowiedz si臋 wi臋cej
Masz pytania?
Zadzwo艅 lub napisz do nas wiadomo艣膰
Zadzwo艅 do nas
Napisz do nas