Badania i rozw贸j

Projekty B+R przedsi臋biorstw - Innowacyjne przedsi臋biorstwa - FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2)

W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, kt贸rych efektem powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 tak偶e na wydatki zwi膮zane z infrastruktur膮 B+R, pracami przedwdro偶eniowymi, dzia艂aniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem.
Poznaj szczeg贸艂y
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzale偶nione jest od rodzaju realizowanego projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Og艂oszenie dotacji
19.01.2024
Start sk艂adania wniosk贸w
15.02.2024
15.02.2024
Koniec sk艂adania wniosk贸w
19.03.2024
26.03.2024
Poka偶 kolejne terminy

Dotacja obejmuje projekty dla firm dotycz膮ce prowadzenia bada艅 przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Z mo偶liwo艣ci dofinansowania wykluczone s膮 badania podstawowe, a projekt nie mo偶e dotyczy膰 samych bada艅 przemys艂owych.

Dla kogo?

Przedsi臋biorstwo M艢P, Konsorcjum

Wsparcie przeznaczone jest dla projekt贸w firm sektora M艢P prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego, realizowanych:

  • przez samodzielne M艢P lub w partnerstwie z innym M艢P,
  • w partnerstwie z du偶ym przedsi臋biorstwem (w tym small mid-caps i mid-caps) albo z jednostk膮 naukow膮. (Pod warunkiem, 偶e liderem projektu jest M艢P)

Na co mo偶na przeznaczy膰 dofinansowanie?

Prace B+R

Dotacj臋 mo偶na pozyska膰 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produkt贸w i proces贸w produkcyjnych (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym). Efektem projektu powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie.

Wsparcie b臋dzie udzielane w ramach pomocy na badania przemys艂owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalno艣ci.

Infrastruktura B+R

Dodatkowo przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dofinansowa膰 wydatki na infrastruktur臋 B+R, kt贸ra stanowi komponent fakultatywny. W ramach tego 艣rodki mo偶na przeznaczy膰 na tworzenie lub rozbudow臋 infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsi臋biorstwa, kt贸ra b臋dzie bezpo艣rednio zwi膮zana z pracami B+R realizowanymi w ramach tego samego projektu zg艂aszanego do dofinansowania. Obowi膮zkiem jest tak偶e wykazanie przez Wnioskodawc臋 powi膮zania funkcjonalno艣ci infrastruktury z celem prac B+R zaplanowanych do wsparcia.

Pomoc publiczna komponentu infrastruktura B+R b臋dzie udzielana w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2021-2027. Limit wydatk贸w na infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 stanowi max. 49% koszt贸w kwalifikowanych projektu.

Dofinansowaniem s膮 obj臋te tak偶e wydatki na:

  • prace przedwdro偶eniowe (np. opracowanie dokumentacji wdro偶eniowej, us艂ugi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego),
  • dzia艂ania w zakresie cyfryzacji,
  • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem

艁膮cznie te wydatki mog膮 stanowi膰 max. 10% wydatk贸w kwalifikowalnych projektu. Wsparcie na wymienione wy偶ej wydatki b臋dzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Ile mo偶na zyska膰?

Minimalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 15 000 000,00 PLN

Dodatkowe

Pierwszy nab贸r: od 15 lutego do 19 marca 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego z wy艂膮czeniem powiatu zgorzeleckiego.

Bud偶et dla pierwszego naboru wynosi 48 384 010 EUR, czyli ok. 228 178 991 PLN.

Drugi nab贸r: od 15 lutego do 26 marca 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Bud偶et dla drugiego naboru wynosi 10 000 000 EUR, czyli ok. 47 160 000 PLN.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nab贸r do 04.10.2023
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 12.06.2023
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdro偶eniowe zmierzaj膮ce do komercjalizacji wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowi膮zkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku M艢P jeszcze komponentu wdro偶eniowego w projekcie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 30.06.2023
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 16.08.2023
Pozosta艂o 69 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej
Masz pytania?
Zadzwo艅 lub napisz do nas wiadomo艣膰
Zadzwo艅 do nas
Napisz do nas