Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

LIFE 2021-2027

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
W zależności od typu projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków (terminy naborów). Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro.

Program LIFE kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, podmiotów publicznych jak i organizacji pozarządowych. Warunkiem startu jest prowadzenie działalności na terenie UE. Lista beneficjentów jest szczegółowo określana w dokumentacji dotyczącej poszczególnych naborów.

Podprogramy i typy projektów

Program LIFE 2021-2027 jest podzielony na 4 podprogramy:
1. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 2,143 mld EUR
2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 1,345 mld EUR
3. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 0,947 mld EUR
4. Przejście na czystą energię – 0,997 mld EUR

W ramach tych podprogramów realizowane są różne typy projektów grantowych: projekty dotyczące działań standardowych (SAP), strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP), strategiczne projekty zintegrowane (SIP), projekty pomocy technicznej (PT), granty na pozostałe działania (OAG), granty na działalność operacyjną (OG). Przedsiębiorcom dedykowane są w szczególności projekty dotyczące działań standardowych. Orientacyjne wartości dofinansowania są różne dla różnych naborów, przykładowo dla projektów standardowych z podprogramu Łagodzenie zmian klimatu dofinansowanie mieści się w przedziale 1-5 mln euro.

Terminy naborów

Aktualnie zakończyły się nabory do Programu LIFE na rok 2022. Wkrótce Komisja Europejska powinna uruchomić nowe nabory i opublikować zaproszenia do składania wniosków w 2023 r.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w programie LIFE publikowane są na portalu Funding & Tenders.

Intensywność dofinansowania

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (łączne dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW).

Ponadto w ramach Inkubatora Wniosków LIFE można ubiegać się o dotację w wysokości do 80 tys. zł na przygotowanie i złożenie wniosków do Programu LIFE.

Polecamy śledzić aktualności, aby pozostać na bieżąco z informacjami dotyczącymi poszczególnych tur naborów!

Dokumentacja programu LIFE

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas