Ochrona środowiska

LIFE 2021-2027

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
W zależności od typu projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.04.2023
18.04.2023
18.04.2023
11.05.2023
Koniec składania wniosków
05.09.2023
06.09.2023
21.09.2023
16.11.2023
Pokaż kolejne terminy

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków (terminy naborów). Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro.

Program LIFE kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, podmiotów publicznych jak i organizacji pozarządowych. Warunkiem startu jest prowadzenie działalności na terenie UE. Lista beneficjentów jest szczegółowo określana w dokumentacji dotyczącej poszczególnych naborów.

Podprogramy i typy projektów

Program LIFE 2021-2027 jest podzielony na 4 podprogramy:
1. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 2,143 mld EUR
2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 1,345 mld EUR
3. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 0,947 mld EUR
4. Przejście na czystą energię – 0,997 mld EUR

W ramach tych podprogramów realizowane są różne typy projektów grantowych: projekty dotyczące działań standardowych (SAP), strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP), strategiczne projekty zintegrowane (SIP), projekty pomocy technicznej (PT), granty na pozostałe działania (OAG), granty na działalność operacyjną (OG). Przedsiębiorcom dedykowane są w szczególności projekty dotyczące działań standardowych. Orientacyjne wartości dofinansowania są różne dla różnych naborów, przykładowo dla projektów standardowych z podprogramu Łagodzenie zmian klimatu dofinansowanie mieści się w przedziale 1-5 mln euro.

Terminy naborów

Nabory i zaproszenia do składania wniosków w 2023 r.

Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – do 6 września 2023 r.

 • Zarządzanie przyrodą
 • Przyroda i bioróżnorodność
 • Zarządzanie środowiskiem

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakości życia – do 6 września 2023 r.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym, wykorzystanie zasobów z odpadów, powietrza, wody, gleby, hałasu, substancji chemicznych, ruchu Bauhaus

Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – do 21 września 2023 r.

 • Zarządzanie klimatem i informacje klimatyczne
 • Adaptacja do zmian klimatycznych
 • Łagodzenie zmian klimatu

Przejście na czystą energię – do 16 listopada 2023 r.

 • Efektywność energetyczna budynków – Tworzenie warunków sprzyjających przyspieszeniu, pogłębieniu, ulepszeniu, opartych na usługach i danych, procesu modernizacji
 • BUILD UP Skills – Działania podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowanie umożliwiające dekarbonizację zasobów budynków oraz integrację systemu energetycznego
 • Wsparcie czystej transformacji energetycznej europejskich przedsiębiorstw
 • Ciepłownictwo miejskie (ogrzewanie i chłodzenie): Umożliwianie modernizacji i zmiany źródła energii poprzez wsparcie dla planów inwestycyjnych i rozwoju umiejętności
 • Europejska Infrastruktura Wspólnot Energetycznych
 • Łagodzenie ubóstwa energetycznego i podatności gospodarstw domowych w Europie
 • Maksymalne wykorzystanie i valorizacja danych EPREL poprzez innowacyjne zastosowania
 • Zwiększanie wdrażania pomp ciepła poprzez alternatywne modele i wykwalifikowanych instalatorów
 • Wsparcie techniczne dla planów i strategii przejścia na czystą energię w gminach i regionach
 • Zintegrowane usługi dla przejścia na czystą energię w budynkach i przedsiębiorstwach
 • Wsparcie w zakresie rozwoju projektów inwestycyjnych dotyczących zrównoważonej energii
 • W kierunku skutecznego wdrożenia kluczowych przepisów w dziedzinie zrównoważonej energii
 • Wprowadzanie kapitału prywatnego finansowania

Projekty strategiczne (SIP i SNAP)

do 5 września 2023 r. – termin złożenia fiszki projektowej

do 5 marca 2024 r. – termin złożenia pełnego wniosku

 • Strategiczne Projekty Zintegrowane – Działania na rzecz Klimatu
 • Strategiczne Projekty Zintegrowane – Środowisko

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w programie LIFE publikowane są na portalu Funding & Tenders.

Intensywność dofinansowania

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (łączne dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW).

Ponadto w ramach Inkubatora Wniosków LIFE można ubiegać się o dotację w wysokości do 80 tys. zł na przygotowanie i złożenie wniosków do Programu LIFE.

Polecamy śledzić aktualności, aby pozostać na bieżąco z informacjami dotyczącymi poszczególnych tur naborów!

Dokumentacja programu LIFE

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas