Ochrona środowiska

LIFE 2021-2027

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
W zależności od typu projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
18.04.2023
18.04.2023
18.04.2023
11.05.2023
05.09.2023
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
18.04.2024
Koniec składania wniosków
05.09.2023
06.09.2023
21.09.2023
16.11.2023
05.03.2024
06.03.2024
05.09.2024
17.09.2024
19.09.2024
Pokaż kolejne terminy

Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków (terminy naborów).

Program LIFE kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, podmiotów publicznych jak i organizacji pozarządowych. Warunkiem startu jest prowadzenie działalności na terenie UE. Lista beneficjentów jest szczegółowo określana w dokumentacji dotyczącej poszczególnych naborów.

Podprogramy i typy projektów

Program LIFE 2021-2027 jest podzielony na 4 podprogramy:
1. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna – 2,143 mld EUR
2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – 1,345 mld EUR
3. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej – 0,947 mld EUR
4. Przejście na czystą energię – 0,997 mld EUR

W ramach tych podprogramów realizowane są różne typy projektów grantowych: projekty dotyczące działań standardowych (SAP), strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP), strategiczne projekty zintegrowane (SIP), projekty pomocy technicznej (PT), granty na pozostałe działania (OAG), granty na działalność operacyjną (OG). Przedsiębiorcom dedykowane są w szczególności projekty dotyczące działań standardowych. Orientacyjne wartości dofinansowania są różne dla różnych naborów, przykładowo dla projektów standardowych z podprogramu Łagodzenie zmian klimatu dofinansowanie mieści się w przedziale 1-5 mln euro.

Terminy naborów

Ostatnie aktualne nabory 2023

Projekty strategiczne (SIP i SNAP)

do 5 września 2023 r. – termin złożenia fiszki projektowej

do 5 marca 2024 r. – termin złożenia pełnego wniosku

 • Strategiczne Projekty Zintegrowane – Działania na rzecz Klimatu
 • Strategiczne Projekty Zintegrowane – Środowisko

Nowe nabory w 2024 roku!

Nowe zaproszenia do składania wniosków LIFE 2024 planowo zostaną opublikowane na Funding & tender opportunities portal w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Przewidywane terminy składania wniosków:

 • Standardowe projekty działań (SAP) na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i jakości życia
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.
 • Standardowe projekty działań (SAP) na rzecz przyrody i różnorodności biologicznej,
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.
 • Standardowe projekty działań (SAP) na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej
  • Data zakończenia: 17 września 2024 r.
 • Granty na działania koordynacyjne i wspierające (CSA) dla podprogramu transformacji w kierunku czystej energii
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.
 • Strategiczne projekty zintegrowane (SNAP/SIP):
  • Concept notes: Data zakończenia: 5 września 2024 r.
  • Full proposals: Data zakończenia: 6 marca 2024 r.
 • Przygotowanie pomocy technicznej dla planów SIP i SNAP
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.
 • Technical Assistance Replication
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.
 • Framework Partnership Agreements (FPA OG)
  • Data zakończenia: 5 września 2024 r.
 • Specific Operating Grant Agreements (SGA OG) 
  • Data zakończenia: 17 września 2024 r.
 • LIFE Preparatory Projects (addressing ad hoc Legislative and Policy Priorities – PLP) – Projekty przygotowawcze LIFE (dotyczące priorytetów legislacyjnych i politycznych ad hoc – PLP)
  • Data zakończenia: 19 września 2024 r.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w programie LIFE publikowane są na portalu Funding & Tenders.

Intensywność dofinansowania

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (łączne dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz ze środków krajowych NFOŚiGW).

Polecamy śledzić aktualności, aby pozostać na bieżąco z informacjami dotyczącymi poszczególnych tur naborów!

Dokumentacja programu LIFE

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas