Badania i rozwój

Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Inwestycja Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe, z sektora biomedycznego, tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa oraz konsorcjum pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi: co najmniej jeden przedsiębiorca jako lider konsorcjum oraz co najmniej jedna jednostka naukowa, a pozostałymi członkami konsorcjum mogą być przedsiębiorcy, przedsiębiorcy mający status CBR, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego czy pomioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i nadawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • podmioty, o których mowa w – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe,
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Planowane główne działania w ramach inwestycji obejmują:

 • Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu prowadzonych przez podmioty z sektora biomedycznego (zgodnie z ustawą o ABM).
 • Wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne.
 • Inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych.

Szczegółowo wsparcie obejmować będzie:

Wsparcie sektora biomedycznego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ABM
Wsparcie oparte będzie o konkursy grantowe skierowane do szerokiego grona beneficjentów takich jak
jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. Środki będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tematyka konkursów
skierowana będzie na innowacje produktowe, takie jak leki (szczególnie związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi, rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne), rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym oraz rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.
Formy wsparcia obejmować będą m.in.:
✅ Konkursy grantowe dla polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców.
✅ Zapewnienie beneficjentom dostępu do specjalistycznej wiedzy poprzez ocenę potencjału naukowego i biznesowego zgłaszanych rozwiązań i projektów badawczych i rozwojowych.
✅ Opracowanie programu akceleracyjnego dla technologii na wczesnym etapie TRL rozwijanych przez beneficjentów konkursów grantowych.
✅ Działalność analityczna dotycząca polskiego sektora biomedycznego m.in. w zakresie zbierania, przetwarzania i analizy danych umożliwiających w dalszej perspektywie podniesienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez dostarczanie wiedzy o kierunkach rozwoju sektora B+R, uwzględniając również trendy światowe.
Wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne poprzez utworzenie sieci, doposażenie, poprawę współpracy i dalszy rozwój ośrodków prowadzących badania kliniczne
Wspieranie sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne obejmować będzie:
✅ Uruchomienie elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych, wraz z polskojęzyczną wyszukiwarką badań klinicznych.
✅ Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla sektora medycznego, pacjentów i ich rodzin w zakresie innowacyjnych terapii dostępnych w formule badań klinicznych w tym także szczepień ochronnych; organizowanie szkoleń i warsztatów, a także ułatwienie dostępu do informacji potrzebnych przy planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych.
✅ Zwiększenie uczestnictwa polskich ośrodków w sieci ECRIN (European Clinical Research and Infrastructure Network).
Inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz
wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych

Termin naboru

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wsparcia, kosztów kwalifikowalnych oraz warunków uzyskania dofinansowania zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem informacji o naborze razem z pełną dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas