Badania i rozwój

Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Inwestycja Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe, z sektora biomedycznego, tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa oraz konsorcjum pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi: co najmniej jeden przedsiębiorca jako lider konsorcjum oraz co najmniej jedna jednostka naukowa, a pozostałymi członkami konsorcjum mogą być przedsiębiorcy, przedsiębiorcy mający status CBR, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego czy pomioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i nadawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 • podmioty, o których mowa w – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe,
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Planowane główne działania w ramach inwestycji obejmują:

 • Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu prowadzonych przez podmioty z sektora biomedycznego (zgodnie z ustawą o ABM).
 • Wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne.
 • Inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych.

Szczegółowo wsparcie obejmować będzie:

Wsparcie sektora biomedycznego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ABM
Wsparcie oparte będzie o konkursy grantowe skierowane do szerokiego grona beneficjentów takich jak
jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. Środki będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tematyka konkursów
skierowana będzie na innowacje produktowe, takie jak leki (szczególnie związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi, rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne), rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym oraz rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.
Formy wsparcia obejmować będą m.in.:
✅ Konkursy grantowe dla polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców.
✅ Zapewnienie beneficjentom dostępu do specjalistycznej wiedzy poprzez ocenę potencjału naukowego i biznesowego zgłaszanych rozwiązań i projektów badawczych i rozwojowych.
✅ Opracowanie programu akceleracyjnego dla technologii na wczesnym etapie TRL rozwijanych przez beneficjentów konkursów grantowych.
✅ Działalność analityczna dotycząca polskiego sektora biomedycznego m.in. w zakresie zbierania, przetwarzania i analizy danych umożliwiających w dalszej perspektywie podniesienie jakości opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych poprzez dostarczanie wiedzy o kierunkach rozwoju sektora B+R, uwzględniając również trendy światowe.
Wzmocnienie potencjału badawczego ośrodków prowadzących komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne poprzez utworzenie sieci, doposażenie, poprawę współpracy i dalszy rozwój ośrodków prowadzących badania kliniczne
Wspieranie sieci ośrodków prowadzących badania kliniczne obejmować będzie:
✅ Uruchomienie elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych, wraz z polskojęzyczną wyszukiwarką badań klinicznych.
✅ Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla sektora medycznego, pacjentów i ich rodzin w zakresie innowacyjnych terapii dostępnych w formule badań klinicznych w tym także szczepień ochronnych; organizowanie szkoleń i warsztatów, a także ułatwienie dostępu do informacji potrzebnych przy planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych.
✅ Zwiększenie uczestnictwa polskich ośrodków w sieci ECRIN (European Clinical Research and Infrastructure Network).
Inne działania wspierające w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz
wsparcie uczelni i inkubatorów technologicznych

Termin naboru

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wsparcia, kosztów kwalifikowalnych oraz warunków uzyskania dofinansowania zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem informacji o naborze razem z pełną dokumentacją konkursową. Zachęcamy do śledzenia naszej strony!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas