Dotacje KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci? Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) to 55 reform i 56 inwestycji, kt贸re maj膮 za zadanie wesprze膰 i wzmocni膰 polsk膮 gospodark臋. W efekcie tych dzia艂a艅 polskie przedsi臋biorstwa i podmioty nie tylko b臋d膮 bardziej konkurencyjne, ale r贸wnie偶 艂atwiej znios膮 ewentualne kryzysy. Og贸lno艣wiatowa pandemia COVID-19 skutkowa艂a spowolnieniem i krachem gospodarczym, kt贸ry w niekt贸rych sektorach doprowadzi艂 do powa偶nych szk贸d. Z za艂o偶enia realizacja KPO w Polsce ma by膰 odpowiedzi膮 na ten stan rzeczy. KPO dla Polski ma w swoim zamiarze szybsze osi膮gni臋cie cel贸w sprzed pandemii. Dotacje KPO przyspiesz膮 wzrost gospodarczy, zwi臋ksz膮 poziom zatrudnienia, a fundusze KPO zostan膮 przekazane na wsparcie inwestycji w obszarze gospodarki, innowacji, 艣rodowiska, cyfryzacji, edukacji i zdrowia.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 13 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 38 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 253 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej ga艂臋zi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych system贸w wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesy艂owej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje KPO

KPO staje si臋 faktem – dotacje KPO nabieraj膮 realnego kszta艂tu, dlatego coraz wi臋cej obszar贸w i sektor贸w b臋dzie mog艂o liczy膰 na dofinansowania z unijnych 艣rodk贸w. Poszczeg贸lne nabory b臋d膮 og艂aszane w r贸偶nych terminach, do udzia艂u b臋d膮 uprawnione r贸偶norodne podmioty, jak np. przedsi臋biorstwa, instytucje publiczne czy inne podmioty spo艂eczno-gospodarcze z obszar贸w wiejskich, miast i miejsc, kt贸re szczeg贸lnie odczu艂y skutki pandemii COVID-19. Opr贸cz dotacji unijnych do dyspozycji beneficjent贸w b臋d膮 r贸wnie偶 preferencyjne po偶yczki KPO. Podzia艂 艣rodk贸w KPO zosta艂 okre艣lony w szczeg贸艂owej dokumentacji, warto jednak podkre艣li膰, 偶e suma 艣rodk贸w KPO wraz z uwzgl臋dnieniem REPowerEU to niemal 60 miliard贸w euro. Pieni膮dze z KPO dla Polski zapewni膮 szerokie mo偶liwo艣ci finansowania inwestycji na terenie kraju oraz wp艂yn膮 pozytywnie na poziom gospodarczy i konkurencyjno艣膰 gospodarki. W d艂u偶szym horyzoncie czasowym pozwoli to r贸wnie偶 na wzrost poziomu 偶ycia spo艂ecze艅stwa. Aktualno艣ci dotacyjne dotycz膮ce KPO znajdziesz w naszej wyszukiwarce dotacji i na blogu, a tak偶e witrynach dedykowanych programowi.

Cel g艂贸wny i cele szczeg贸艂owe dotacji KPO

Swoistym drogowskazem dla wszystkich dzia艂a艅 podejmowanych w ramach KPO s膮 jego cele. Ustalono cel g艂贸wny programu oraz 3 cele szczeg贸艂owe, kt贸rych zrealizowanie stanowi podstaw臋 ca艂ej idei Krajowego Planu Odbudowy oraz wyznaczenie poszczeg贸lnych komponent贸w KPO. Cel g艂贸wny KPO to odbudowa polskiej gospodarki i jej potencja艂u rozwojowego utraconego w efekcie pandemii, wsparcie budowy trwa艂ej konkurencyjno艣ci gospodarki i wzrost poziomu 偶ycia spo艂ecze艅stwa w d艂u偶szej perspektywie czasowej. Cele szczeg贸艂owe to natomiast:

 • jako艣ciowy, innowacyjny rozw贸j gospodarki, kt贸ry prowadzi膰 b臋dzie do zwi臋kszenia odporno艣ci i produktywno艣ci, przy jednoczesnym uwzgl臋dnieniu transformacji cyfrowej kraju i spo艂ecze艅stwa,
 • zielona transformacja gospodarki i rozw贸j zielonej, inteligentnej mobilno艣ci,
 • wzrost kapita艂u spo艂ecznego i jako艣ci 偶ycia, w szczeg贸lno艣ci poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wy偶szej jako艣ci edukacji i umiej臋tno艣ci dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Obszary wsparcia KPO

W ramach KPO wyr贸偶niono poszczeg贸lne obszary wsparcia, w ramach kt贸rych b臋d膮 finansowane inwestycje w Polsce. Poszczeg贸lne komponenty KPO to:

 • odporno艣膰 i konkurencyjno艣膰 gospodarki (nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wy偶sze zarobki, pomoc rodzicom na rynku pracy, likwidacja barier prawnych i u艂atwienia dla firm, innowacje i nowoczesne technologie),
 • zielona energia i zmniejszenie energoch艂onno艣ci (czyste powietrze, szybsza wymiana starych piec贸w w臋glowych na bardziej ekologiczne, zakup paneli fotowoltaicznych i kolektor贸w s艂onecznych, farmy wiatrowe na Ba艂tyku, inteligentna sie膰 energetyczna, technologie wodorowe, zielone miasta),
 • transformacja cyfrowa (szybki internet, e-us艂ugi, sale informatyczne i komputery dla szk贸艂, bezpiecze艅stwo w internecie),
 • efektywno艣膰, dost臋pno艣膰 i jako艣膰 systemu ochrony zdrowia (nowy sprz臋t dla szpitali, modernizacja plac贸wek medycznych, liczniejszy personel medyczny, wi臋ksza dost臋pno艣膰 do us艂ug medycznych, rozw贸j przemys艂u farmaceutycznego w Polsce),
 • zielona, inteligentna mobilno艣膰 (wi臋cej autobus贸w elektrycznych i wodorowych, wi臋cej nowoczesnych poci膮g贸w i linii kolejowych, kolejne obwodnice i bezpieczniejsze drogi),
 • poprawa jako艣ci instytucji i warunk贸w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (zwi臋kszenie roli konsultacji spo艂ecznych i publicznych, popraw warunk贸w inwestowania),
 • REPowerEU (u艂atwianie rozwoju OZE, eliminowanie barier rozwoju OZE, rozw贸j lokalnych spo艂eczno艣ci energetycznych, przyspieszenie integracji 藕r贸de艂 odnawialnych do sieci dystrybucyjnych, rozw贸j zr贸wnowa偶onego transportu, zielone umiej臋tno艣ci, zwi臋kszanie efektywno艣ci energetycznej i bezpiecze艅stwa energetycznego).

Dotacje KPO

Mo偶liwo艣ci finansowania w KPO s膮 bardzo szerokie, co odpowiada na potrzeby powsta艂e w wyniku pandemii. Inwestycje zwi膮zane z KPO b臋d膮 dotyczy艂y r贸偶norodnych sektor贸w i obszar贸w, co bezpo艣rednio wp艂ynie na liczb臋 nie tylko bezpo艣rednich beneficjent贸w wsparcia, lecz r贸wnie偶 po艣rednich odbiorc贸w korzy艣ci z Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci. Realizacja KPO w Polsce b臋dzie przybiera艂a na sile, dlatego warto mie膰 r臋k臋 na pulsie odno艣nie do tego, jakie s膮 aktualno艣ci dotacyjne i na co przeznaczane b臋d膮 fundusze KPO. Dofinansowanie KPO to szansa dla przedsi臋biorstw i wielu innych podmiot贸w na popraw臋 swojej sytuacji i dalszy rozw贸j dzia艂alno艣ci. Sprawd藕, na kt贸re dofinansowanie KPO jest aktualnie prowadzony nab贸r i jakie konkursy s膮 planowane w przysz艂o艣ci.