Badania i rozwój

Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2)

W ramach Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2) wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej. Typy projektów możliwe do realizacji obejmują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w infrastrukturę B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.10.2023
Koniec składania wniosków
09.01.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum, Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe lub przemysłowe prowadzające działalność na terenie woj. Śląskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach

2. Prace B+R w przedsiębiorstwach

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów B+R realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

Interwencja oferowana dla przedsiębiorstw będzie miała charakter modułowy, dzięki czemu Beneficjent będzie mógł wybrać wsparcie adekwatne do swoich potrzeb, możliwości i doświadczenia. W ramach wsparcia modułowego beneficjent będzie mógł uzyskać dofinansowanie do prac B+R, infrastruktury B+R lub komercjalizacji wyników badań. W ramach wniosku o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek wybrać co najmniej 1 z powyższych modułów. Beneficjent będzie miał możliwość dobrania również dodatkowego modułu adekwatnego do swoich potrzeb. Planowane dodatkowe moduły dotyczą cyfryzacji procesów badawczych w firmie, podnoszenia kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 84 500 000,00 euro (376 025 000,00 zł).

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).

Termin naboru: od 31 października 2023 r. do 9 stycznia 2024 r.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas