Wpisy autora:

Małgorzata Zdanowicz

Uproszczenia dla Beneficjentów POIR – co się zmieni?

Uproszczenia dla Beneficjentów POIR – co się zmieni?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postanowiło wyjść na przeciw Beneficjentom realizującym projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zaplanowana została cała lista udogodnień, które mają ułatwić wprowadzanie zmian w projekcie (merytorycznych i finansowych), ograniczyć obciążenia administracyjne związane z koniecznością raportowania o postępach w realizacji prac oraz usprawnić zakończenie realizacji projektu i rozpoczęcie okresu trwałości.
Dowiedz się więcej
Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Podczas zorganizowanego 22 czerwca webinarium poświęconego ekologicznym i innowacyjnym projektom przedstawiciele BGK zapowiedzieli powrót tego flagowego działania kredyt na innowacje technologiczne. Ponadto w 2023 r. wystartuje konkurs Kredyt ekologiczny, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury.
Dowiedz się więcej
Jak napisać zapytanie ofertowe?

Jak napisać zapytanie ofertowe?

We wpisie krótko przybliżamy istniejące sposoby udzielania zamówień (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzne procedury obwiązujące w firmie) oraz podpowiadamy jak napisać zapytanie ofertowe, aby nie narażać się na problemy przy rozliczaniu wydatków czy kontroli projektu i jednocześnie zabezpieczyć swoje interesy (np. uchronić się przed nierzetelnym dostawcą).
Dowiedz się więcej
Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Projekt Bon na Innowacje 2.3.2

Sekwencja Innowacje E. Gajowiak Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania urządzenia do załadunku automatycznego ciągników siodłowych dla branży spożywczej.
Dowiedz się więcej
GRANTY NA EUROGRANTY!

GRANTY NA EUROGRANTY!

Dofinansowanie do 280 060 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE. Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania EUROGRANTU tj. projektu, który jest planowany do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.
Dowiedz się więcej