Wyszukiwarka dotacji

Negocjacje programu FENG z Komisją Europejską – omówienie kluczowych zmian z perspektywy przedsiębiorców

Spis treści

W następstwie konsultacji z Komisją Europejską wprowadzone zostały zmiany do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prześledziliśmy je dla Was i prezentujemy poniżej z krótkim komentarzem.

Zmiana modułów obligatoryjnych w Priorytecie 1

W pierwotnej wersji programu FENG do modułów obowiązkowych zaliczono „Prace B+R” lub „Infrastrukturę B+R”. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy musieli przewidzieć prowadzenie prac badawczych (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, tworzenie prototypu, testowanie go itp.) lub inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej celem opracowywania innowacyjnych produktów lub usług. Nowa wersja programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki umożliwia firmom z sektora MŚP finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na wdrażaniu już posiadanych wyników prac B+R. Wcześniej przeprowadzone prace badawcze, np. dofinansowane jeszcze ze środków POIR 2014-2020, otworzą podmiotom z sektora MŚP dostęp do pozostałych modułów i oferowanego w ich ramach szerokiego wachlarza wsparcia m.in. finansowania wdrażania specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, wsparcia ekoprojektowania i przeprowadzania ocen środowiskowych czy promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych. Dla MŚP obligatoryjnymi modułami będą „Prace B+R” lub „Wdrożenie innowacji”. W przypadku dużych przedsiębiorstw sytuacja będzie wyglądać inaczej – dla nich moduł „Prace B+R” będzie zawsze obligatoryjny. Tym samym duże przedsiębiorstwa chcąc dofinansować koszty inwestycji lub uzyskać dodatkowe wsparcie na internacjonalizację czy cyfryzację będą zobligowane do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu. Ponadto przedsiębiorstwa inne niże MŚP i small mid-caps, aby uzyskać wsparcie na inwestycje produkcyjne będą musiały podjąć współpracę z firmami z sektora MŚP.

W kontekście wsparcia modułowego warto jeszcze zaznaczyć, że przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dotacje zarówno na projekty linearne umożliwiające przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy rozwoju, jak i projekty nielinearne, w których przedsiębiorcy będą dowolnie dobierać moduły, stosownie do swoich potrzeb, natomiast ich realizacja nie będzie od siebie wzajemnie uzależniona.

Wprowadzenie nowej formy wsparcia w postaci dotacji warunkowej

W nowej wersji programu FENG rozszerzono katalog form wsparcia zwrotnego lub łączącego dofinansowanie zwrotne z dotacjami. Pojawiły się zapisy dotyczące wsparcia w ramach Priorytetu 1 (Wsparcie dla przedsiębiorców) w formie dotacji oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej. W Priorytecie 1 wszystkie moduły, z wyjątkiem modułu wdrożeniowego, finansowane będą w formie bezzwrotnej (dotacje). Dotacja warunkowa zastosowana zostanie do rozliczeń w ramach modułu „Wdrożenie innowacji” tj. finansowania wdrożeń wyników prac B+R na rynek. Część wsparcia (minimum 50%) będzie mieć charakter zwrotny – zwrot będzie uzależniony od uzyskanych efektów (powiązanie np. z wygenerowanymi przychodami). Szczegółowe zasady funkcjonowania dotacji warunkowej zostaną na pewno jeszcze doprecyzowane. Będziemy trzymać rękę na pulsie i informować, gdy pojawią się szczegółowe wytyczne.

Nowe wymogi i ograniczenia dotyczące dużych przedsiębiorstw – Kredyt na innowacje technologiczne oraz Kredyt ekologiczny

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zakłada kontynuację znanego i popularnego konkursu Kredyt na innowacje technologiczne (dostępnego w ramach POIR) stanowiącego instrument łączący finansowanie dłużne z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji. Co istotne zgodnie z najnowszą wersją FENG kredyt na innowacje technologiczne będzie adresowany wyłącznie do firm z sektora MŚP. Ze wsparcia zostały wyłączone przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps. Podmioty te będą mogły natomiast startować w konkursie Kredyt ekologiczny. Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, ukierunkowanych na redukcję zużycia energii w danym przedsiębiorstwie lub u odbiorcy końcowego. Dofinansowanie będzie udzielane na analogicznej zasadzie jak w Kredycie technologicznym tj. przy współudziale banków komercyjnych oraz w formie bezzwrotnej dotacji na wzór premii technologicznej.

Ścieżki wdrażania priorytetu nr 1 FENG

Program FENG będzie wdrażany w ramach dwóch ścieżek:

  1. ścieżki ogólnej umożliwiającej realizację projektów obejmujących moduły obligatoryjne oraz fakultatywne,
  2. ścieżki dedykowanej projektom wpisującym się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce lub związanym z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi, w których modułem obowiązkowym będzie jeden z trzech modułów: „Zazielenienie przedsiębiorstw”, „Cyfryzacja” lub „Wdrożenie innowacji”.

Podsumowanie

Podsumowując zmiany w programie FENG powinny ucieszyć w szczególności podmioty z sektora MŚP. Dominować będzie wsparcie bezzwrotne, w tym utrzymane zostaną bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, czyli podmiotów, które wykazują niski poziom aktywności badawczo- rozwojowej głównie z uwagi na: wysokie ryzyko związane z utrudnionym dostęp do zewnętrznego finansowania o charakterze komercyjnym (tj. przez sektor bankowy), niepewność co do komercyjnego ich wykorzystania oraz znaczne odsunięcie ewentualnych zysków w czasie. Postawienie głównie na formę bezzwrotną sprawi, że dużo łatwiejsze stanie się pozyskanie dofinansowania dla firm jednoosobowych (jednoosobowych działalności gospodarczych), które nierzadko mają innowacyjne pomysły, ale dysponują ograniczonym wkładem własnym oraz niską zdolnością kredytową.

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych wpisów. Już wkrótce przybliżymy inne możliwości wsparcia o podobnym poziomie atrakcyjności co dotacje unijne. 2022 r. jest bowiem interesujący jeśli chodzi o zakres ulg podatkowych. Mowa tu zarówno o wprowadzeniu nowych ulg (np. ulgi na prototyp), jak i modyfikacji już istniejących (umożliwienie korzystania jednocześnie z kilku form wsparcia).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji