Wyszukiwarka dotacji

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Wraca Kredyt na innowacje technologiczne! Podczas zorganizowanego 22 czerwca webinarium poświęconego ekologicznym i innowacyjnym projektom przedstawiciele BGK zapowiedzieli powrót tego flagowego działania. Jeszcze w 2022 r. ruszy nowy nabór organizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), czyli następcy POIR. Ponadto w 2023 r. wystartuje konkurs Kredyt ekologiczny, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury.

Kredyt na innowacje technologiczne – kontynuacja czy rewolucja?

W latach 2014-2020 w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zorganizowano aż 7 naborów do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne. Z uwagi na dużą popularność zdecydowano się na jego kontynuację w nowej perspektywie (2021-2027). Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że kluczowe zasady konkursu pozostaną niezmienne. Do startu uprawnieni będą wyłącznie przedsiębiorcy należący do sektora MŚP. Utrzymana zostanie również forma wsparcia, w konkursie będzie można starać się o dotację (premię technologiczną) z przeznaczeniem na spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący tj. jeden z 20 banków komercyjnych współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne ma służyć wdrażaniu nowych technologii (innowacji technologicznych). Dopuszczalne są dwa scenariusze – przedsiębiorcy mogą być w posiadaniu innowacyjnej technologii lub też zakupić ją od podmiotów zewnętrznych. Koszt zakupu technologii może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie. Rezultatem wdrożenia technologii musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W konkursie będzie można sfinansować następujące koszty:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania);
 • zakup usług doradczych;
 • koszty uzyskania ochrony patentowej;
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z Polskiej Wschodniej. Przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymają premię w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 pp. doliczane do bazowej wartości obowiązującej w danym województwie. Podobnie jak w ostatnim naborze w 2020 r. zniesiony został wymóg wniesienia wkładu własnego. Inwestycja może być w 100% realizowana z kredytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada wystarczającą zdolność kredytową, aby zaciągnąć zobowiązanie o takiej wartości.

Kredyt ekologiczny – nowość w ramach FENG

O ile Kredyt na innowacje technologiczne stanowi kontynuację działania znanego z perspektywy 2014-2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o tyle Kredyt ekologiczny będzie zupełną nowością organizowaną w ramach programu FENG. Kredyt ekologiczny będzie dedykowany szerszej grupie docelowej – poza MŚP o wsparcie będą mogły ubiegać się także duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). Forma wsparcia będzie analogiczna jak w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne tj. dotacja (premia ekologiczna) udzielana z przeznaczeniem na spłatę kredytu ekologicznego zaciągniętego w jednym z banków kredytujących. W konkursie wspierana będzie modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie polegająca na:

 • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
 • zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Warunkiem dostępowym udziału w konkursie będzie wykazanie, że projekt cechuje się oszczędnością energii w zakresie termomodernizacji i/lub oszczędnością energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Minimalny próg oszczędności wynosi 30%.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie będzie obejmował:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług doradczych;
 • zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, intensywność pomocy będzie mieścić się w przedziale od 15 do nawet 70%. Decydujące będą miejsce realizacji inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zaprezentowanych wyżej instrumentach zapewne pojawią się bliżej dat naborów. Polecamy śledzić naszą stronę, aby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji