Wyszukiwarka dotacji

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Wraca Kredyt na innowacje technologiczne! Podczas zorganizowanego 22 czerwca webinarium poświęconego ekologicznym i innowacyjnym projektom przedstawiciele BGK zapowiedzieli powrót tego flagowego działania. Jeszcze w 2022 r. ruszy nowy nabór organizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), czyli następcy POIR. Ponadto w 2023 r. wystartuje konkurs Kredyt ekologiczny, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury.

Kredyt na innowacje technologiczne – kontynuacja czy rewolucja?

W latach 2014-2020 w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zorganizowano aż 7 naborów do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne. Z uwagi na dużą popularność zdecydowano się na jego kontynuację w nowej perspektywie (2021-2027). Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że kluczowe zasady konkursu pozostaną niezmienne. Do startu uprawnieni będą wyłącznie przedsiębiorcy należący do sektora MŚP. Utrzymana zostanie również forma wsparcia, w konkursie będzie można starać się o dotację (premię technologiczną) z przeznaczeniem na spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący tj. jeden z 20 banków komercyjnych współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne ma służyć wdrażaniu nowych technologii (innowacji technologicznych). Dopuszczalne są dwa scenariusze – przedsiębiorcy mogą być w posiadaniu innowacyjnej technologii lub też zakupić ją od podmiotów zewnętrznych. Koszt zakupu technologii może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie. Rezultatem wdrożenia technologii musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W konkursie będzie można sfinansować następujące koszty:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania);
 • zakup usług doradczych;
 • koszty uzyskania ochrony patentowej;
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z Polskiej Wschodniej. Przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymają premię w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 pp. doliczane do bazowej wartości obowiązującej w danym województwie. Podobnie jak w ostatnim naborze w 2020 r. zniesiony został wymóg wniesienia wkładu własnego. Inwestycja może być w 100% realizowana z kredytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada wystarczającą zdolność kredytową, aby zaciągnąć zobowiązanie o takiej wartości.

Kredyt ekologiczny – nowość w ramach FENG

O ile Kredyt na innowacje technologiczne stanowi kontynuację działania znanego z perspektywy 2014-2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o tyle Kredyt ekologiczny będzie zupełną nowością organizowaną w ramach programu FENG. Kredyt ekologiczny będzie dedykowany szerszej grupie docelowej – poza MŚP o wsparcie będą mogły ubiegać się także duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). Forma wsparcia będzie analogiczna jak w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne tj. dotacja (premia ekologiczna) udzielana z przeznaczeniem na spłatę kredytu ekologicznego zaciągniętego w jednym z banków kredytujących. W konkursie wspierana będzie modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie polegająca na:

 • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
 • zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Warunkiem dostępowym udziału w konkursie będzie wykazanie, że projekt cechuje się oszczędnością energii w zakresie termomodernizacji i/lub oszczędnością energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Minimalny próg oszczędności wynosi 30%.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie będzie obejmował:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług doradczych;
 • zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, intensywność pomocy będzie mieścić się w przedziale od 15 do nawet 70%. Decydujące będą miejsce realizacji inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zaprezentowanych wyżej instrumentach zapewne pojawią się bliżej dat naborów. Polecamy śledzić naszą stronę, aby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji