Wyszukiwarka dotacji

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Konkursy w ramach programu FENG – co nas czeka w najbliższym czasie?

Wraca Kredyt na innowacje technologiczne! Podczas zorganizowanego 22 czerwca webinarium poświęconego ekologicznym i innowacyjnym projektom przedstawiciele BGK zapowiedzieli powrót tego flagowego działania. Jeszcze w 2022 r. ruszy nowy nabór organizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), czyli następcy POIR. Ponadto w 2023 r. wystartuje konkurs Kredyt ekologiczny, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury.

Kredyt na innowacje technologiczne – kontynuacja czy rewolucja?

W latach 2014-2020 w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zorganizowano aż 7 naborów do konkursu Kredyt na innowacje technologiczne. Z uwagi na dużą popularność zdecydowano się na jego kontynuację w nowej perspektywie (2021-2027). Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że kluczowe zasady konkursu pozostaną niezmienne. Do startu uprawnieni będą wyłącznie przedsiębiorcy należący do sektora MŚP. Utrzymana zostanie również forma wsparcia, w konkursie będzie można starać się o dotację (premię technologiczną) z przeznaczeniem na spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący tj. jeden z 20 banków komercyjnych współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne ma służyć wdrażaniu nowych technologii (innowacji technologicznych). Dopuszczalne są dwa scenariusze – przedsiębiorcy mogą być w posiadaniu innowacyjnej technologii lub też zakupić ją od podmiotów zewnętrznych. Koszt zakupu technologii może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie. Rezultatem wdrożenia technologii musi być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. W konkursie będzie można sfinansować następujące koszty:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania);
 • zakup usług doradczych;
 • koszty uzyskania ochrony patentowej;
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Na największe wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z Polskiej Wschodniej. Przedsiębiorstwa mikro i małe otrzymają premię w wysokości 20 punktów procentowych, a średnie w wysokości 10 pp. doliczane do bazowej wartości obowiązującej w danym województwie. Podobnie jak w ostatnim naborze w 2020 r. zniesiony został wymóg wniesienia wkładu własnego. Inwestycja może być w 100% realizowana z kredytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada wystarczającą zdolność kredytową, aby zaciągnąć zobowiązanie o takiej wartości.

Kredyt ekologiczny – nowość w ramach FENG

O ile Kredyt na innowacje technologiczne stanowi kontynuację działania znanego z perspektywy 2014-2020 i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o tyle Kredyt ekologiczny będzie zupełną nowością organizowaną w ramach programu FENG. Kredyt ekologiczny będzie dedykowany szerszej grupie docelowej – poza MŚP o wsparcie będą mogły ubiegać się także duże przedsiębiorstwa należące do kategorii small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). Forma wsparcia będzie analogiczna jak w konkursie Kredyt na innowacje technologiczne tj. dotacja (premia ekologiczna) udzielana z przeznaczeniem na spłatę kredytu ekologicznego zaciągniętego w jednym z banków kredytujących. W konkursie wspierana będzie modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie polegająca na:

 • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
 • zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Warunkiem dostępowym udziału w konkursie będzie wykazanie, że projekt cechuje się oszczędnością energii w zakresie termomodernizacji i/lub oszczędnością energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Minimalny próg oszczędności wynosi 30%.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie będzie obejmował:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług doradczych;
 • zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, intensywność pomocy będzie mieścić się w przedziale od 15 do nawet 70%. Decydujące będą miejsce realizacji inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje zaprezentowanych wyżej instrumentach zapewne pojawią się bliżej dat naborów. Polecamy śledzić naszą stronę, aby pozostać na bieżąco!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji