Wyszukiwarka dotacji

Znamy ramowy harmonogram konkursów w ramach KPO

Znamy ramowy harmonogram konkursów w ramach KPO

Dostępny jest już wstępny harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jeszcze w 2022 r. zaplanowano uruchomienie szeregu działań skierowanych do przedsiębiorców. Co istotne ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno podmioty z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Kiedy pierwsze konkursy?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwsze nabory powinny ruszyć jeszcze w 2022 r. Z zainteresowaniem przedsiębiorców powinny się spotkać przede wszystkim takie konkursy jak:

  • A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego – w ramach tego naboru możliwe będzie m.in. dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz rozbudowie infrastruktury zakładów (inwestycje w OZE lub w innowacyjne technologie). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty istniejące, jak i nowo zakładane. Instytucją odpowiedzialną za organizację naboru będzie ARiMR. Nabór zostanie ogłoszony we wrześniu, wnioski będzie można składać od października.
  • A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – nabór będzie kierowany do dużych przedsiębiorstw, które będą mogły sfinansować koszty transformacji cyfrowej i wdrożenia rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, w tym np. koszty inteligentnych linii produkcyjnych.
  • A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego).

Listę działań adresowanych do przedsiębiorców, których start zaplanowano na drugie półrocze 2022 r., uzupełniają:

  • B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw).
  • C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Plany na pierwsze półrocze 2023 r.

W pierwszym półroczu 2023 r. kontynuowane będą działania zorientowane na wspieranie robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach (A2.1.1) oraz zielonych inwestycji (A2.2.1). Ponadto przewidziano pomoc dla MŚP z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID- 19 (tj. HoReCa, turystyka, kultura). Dotacje będzie można przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji pracowników (np. szkolenia związane z przekwalifikowaniem) czy inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną. O pieniądze z KPO będą mogli się też ubiegać przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego i chemicznego oraz wyrobów medycznych – działanie D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych.

W Krajowym Planie Odbudowy zarezerwowano również środki dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii wodorowych. Nabór w ramach działania B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe będzie miał charakter ciągły.

Uruchomienie środków z KPO a przedłużające się negocjacje z KE

Polska jest jednym z nielicznych krajów, który jeszcze nie otrzymał środków z europejskiego Funduszu Odbudowy stanowiącego źródła finansowania KPO. Ostatnio coraz głośniej mówiło się o ryzyku utraty tych środków przez Polskę. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają bowiem swój termin ważności, unijne przepisy mówią o zakontraktowaniu 70% części grantowej (ok. 24 mld euro) do końca 2022 r. Przedstawiciele polskich władz deklarują jednak, że najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy rząd złoży do KE pierwszy wniosek o wypłatę środków. Do tego czasu, groźbie utraty środków ma zapobiec doraźne rozwiązanie w formie prefinansowania projektów z KPO ze środków krajowych dostarczonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu już w październiku, bez czekania na wypłatę środków KPO z UE, ruszy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (działanie A1.4.1, o którym pisaliśmy wyżej).

Krajowy Plan Odbudowy a środki z wieloletnich ram finansowych 2021-2027

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że Krajowy Plan Odbudowy jest czymś zupełnie innym niż wieloletnie ramy finansowe (długofalowy budżet UE na lata 2021-2027). Środki z budżetu UE (ok. 350 mld zł) są niezagrożone, podstawą ich wypłaty jest Umowa Partnerstwa, która została podpisana przez Polskę i Komisję Europejską w czerwcu 2022 r. Pieniądze z budżetu UE będą rozdzielane w ramach 8 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych. Uruchomienie konkursów w ramach tych programów jest już na ostatniej prostej. Z kolei Fundusz Odbudowy – stanowiący źródło finansowania polskiego KPO – jest całkowicie nowym, niezależnym od wieloletnich ram finansowych, instrumentem unijnej pomocy finansowej, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarek europejskich po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Tym samym, mimo trudności z uruchomieniem płatności z KPO, dopływ środków europejskich do polskiej gospodarki nie zostanie zablokowany.

Trzymamy dla Was rękę na pulsie. Polecamy śledzenie nowych wpisów, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi naborami organizowanymi w ramach KPO oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji