Wyszukiwarka dotacji

Znamy ramowy harmonogram konkursów w ramach KPO

Znamy ramowy harmonogram konkursów w ramach KPO

Dostępny jest już wstępny harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jeszcze w 2022 r. zaplanowano uruchomienie szeregu działań skierowanych do przedsiębiorców. Co istotne ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno podmioty z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Kiedy pierwsze konkursy?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwsze nabory powinny ruszyć jeszcze w 2022 r. Z zainteresowaniem przedsiębiorców powinny się spotkać przede wszystkim takie konkursy jak:

  • A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego – w ramach tego naboru możliwe będzie m.in. dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz rozbudowie infrastruktury zakładów (inwestycje w OZE lub w innowacyjne technologie). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty istniejące, jak i nowo zakładane. Instytucją odpowiedzialną za organizację naboru będzie ARiMR. Nabór zostanie ogłoszony we wrześniu, wnioski będzie można składać od października.
  • A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – nabór będzie kierowany do dużych przedsiębiorstw, które będą mogły sfinansować koszty transformacji cyfrowej i wdrożenia rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, w tym np. koszty inteligentnych linii produkcyjnych.
  • A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego).

Listę działań adresowanych do przedsiębiorców, których start zaplanowano na drugie półrocze 2022 r., uzupełniają:

  • B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw).
  • C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Plany na pierwsze półrocze 2023 r.

W pierwszym półroczu 2023 r. kontynuowane będą działania zorientowane na wspieranie robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach (A2.1.1) oraz zielonych inwestycji (A2.2.1). Ponadto przewidziano pomoc dla MŚP z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID- 19 (tj. HoReCa, turystyka, kultura). Dotacje będzie można przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji pracowników (np. szkolenia związane z przekwalifikowaniem) czy inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną. O pieniądze z KPO będą mogli się też ubiegać przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego i chemicznego oraz wyrobów medycznych – działanie D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych.

W Krajowym Planie Odbudowy zarezerwowano również środki dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii wodorowych. Nabór w ramach działania B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe będzie miał charakter ciągły.

Uruchomienie środków z KPO a przedłużające się negocjacje z KE

Polska jest jednym z nielicznych krajów, który jeszcze nie otrzymał środków z europejskiego Funduszu Odbudowy stanowiącego źródła finansowania KPO. Ostatnio coraz głośniej mówiło się o ryzyku utraty tych środków przez Polskę. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają bowiem swój termin ważności, unijne przepisy mówią o zakontraktowaniu 70% części grantowej (ok. 24 mld euro) do końca 2022 r. Przedstawiciele polskich władz deklarują jednak, że najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy rząd złoży do KE pierwszy wniosek o wypłatę środków. Do tego czasu, groźbie utraty środków ma zapobiec doraźne rozwiązanie w formie prefinansowania projektów z KPO ze środków krajowych dostarczonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu już w październiku, bez czekania na wypłatę środków KPO z UE, ruszy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (działanie A1.4.1, o którym pisaliśmy wyżej).

Krajowy Plan Odbudowy a środki z wieloletnich ram finansowych 2021-2027

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że Krajowy Plan Odbudowy jest czymś zupełnie innym niż wieloletnie ramy finansowe (długofalowy budżet UE na lata 2021-2027). Środki z budżetu UE (ok. 350 mld zł) są niezagrożone, podstawą ich wypłaty jest Umowa Partnerstwa, która została podpisana przez Polskę i Komisję Europejską w czerwcu 2022 r. Pieniądze z budżetu UE będą rozdzielane w ramach 8 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych. Uruchomienie konkursów w ramach tych programów jest już na ostatniej prostej. Z kolei Fundusz Odbudowy – stanowiący źródło finansowania polskiego KPO – jest całkowicie nowym, niezależnym od wieloletnich ram finansowych, instrumentem unijnej pomocy finansowej, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarek europejskich po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Tym samym, mimo trudności z uruchomieniem płatności z KPO, dopływ środków europejskich do polskiej gospodarki nie zostanie zablokowany.

Trzymamy dla Was rękę na pulsie. Polecamy śledzenie nowych wpisów, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi naborami organizowanymi w ramach KPO oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji