Wyszukiwarka dotacji

Znamy ramowy harmonogram konkursów w ramach KPO

Dostępny jest już wstępny harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jeszcze w 2022 r. zaplanowano uruchomienie szeregu działań skierowanych do przedsiębiorców. Co istotne ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno podmioty z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Kiedy pierwsze konkursy?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pierwsze nabory powinny ruszyć jeszcze w 2022 r. Z zainteresowaniem przedsiębiorców powinny się spotkać przede wszystkim takie konkursy jak:

  • A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego – w ramach tego naboru możliwe będzie m.in. dofinansowanie inwestycji polegających na zakupie maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, specjalistycznych środków transportu do dystrybucji żywności oraz rozbudowie infrastruktury zakładów (inwestycje w OZE lub w innowacyjne technologie). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty istniejące, jak i nowo zakładane. Instytucją odpowiedzialną za organizację naboru będzie ARiMR. Nabór zostanie ogłoszony we wrześniu, wnioski będzie można składać od października.
  • A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – nabór będzie kierowany do dużych przedsiębiorstw, które będą mogły sfinansować koszty transformacji cyfrowej i wdrożenia rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, w tym np. koszty inteligentnych linii produkcyjnych.
  • A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego).

Listę działań adresowanych do przedsiębiorców, których start zaplanowano na drugie półrocze 2022 r., uzupełniają:

  • B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw).
  • C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Plany na pierwsze półrocze 2023 r.

W pierwszym półroczu 2023 r. kontynuowane będą działania zorientowane na wspieranie robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach (A2.1.1) oraz zielonych inwestycji (A2.2.1). Ponadto przewidziano pomoc dla MŚP z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID- 19 (tj. HoReCa, turystyka, kultura). Dotacje będzie można przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji pracowników (np. szkolenia związane z przekwalifikowaniem) czy inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną. O pieniądze z KPO będą mogli się też ubiegać przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego i chemicznego oraz wyrobów medycznych – działanie D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych.

W Krajowym Planie Odbudowy zarezerwowano również środki dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii wodorowych. Nabór w ramach działania B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe będzie miał charakter ciągły.

Uruchomienie środków z KPO a przedłużające się negocjacje z KE

Polska jest jednym z nielicznych krajów, który jeszcze nie otrzymał środków z europejskiego Funduszu Odbudowy stanowiącego źródła finansowania KPO. Ostatnio coraz głośniej mówiło się o ryzyku utraty tych środków przez Polskę. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają bowiem swój termin ważności, unijne przepisy mówią o zakontraktowaniu 70% części grantowej (ok. 24 mld euro) do końca 2022 r. Przedstawiciele polskich władz deklarują jednak, że najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy rząd złoży do KE pierwszy wniosek o wypłatę środków. Do tego czasu, groźbie utraty środków ma zapobiec doraźne rozwiązanie w formie prefinansowania projektów z KPO ze środków krajowych dostarczonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu już w październiku, bez czekania na wypłatę środków KPO z UE, ruszy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego (działanie A1.4.1, o którym pisaliśmy wyżej).

Krajowy Plan Odbudowy a środki z wieloletnich ram finansowych 2021-2027

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że Krajowy Plan Odbudowy jest czymś zupełnie innym niż wieloletnie ramy finansowe (długofalowy budżet UE na lata 2021-2027). Środki z budżetu UE (ok. 350 mld zł) są niezagrożone, podstawą ich wypłaty jest Umowa Partnerstwa, która została podpisana przez Polskę i Komisję Europejską w czerwcu 2022 r. Pieniądze z budżetu UE będą rozdzielane w ramach 8 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych. Uruchomienie konkursów w ramach tych programów jest już na ostatniej prostej. Z kolei Fundusz Odbudowy – stanowiący źródło finansowania polskiego KPO – jest całkowicie nowym, niezależnym od wieloletnich ram finansowych, instrumentem unijnej pomocy finansowej, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarek europejskich po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Tym samym, mimo trudności z uruchomieniem płatności z KPO, dopływ środków europejskich do polskiej gospodarki nie zostanie zablokowany.

Trzymamy dla Was rękę na pulsie. Polecamy śledzenie nowych wpisów, aby pozostać na bieżąco z aktualnymi naborami organizowanymi w ramach KPO oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji