Wyszukiwarka dotacji

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona nowa możliwość wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Kto konkretnie będzie mógł się ubiegać o pomoc i na jakie wydatki? Kluczowe informacje o planowanym przez ARiMR naborze znajdziecie w artykule.

Nowy nabór inwestycyjny w ramach KPO

Nowy nabór dotyczy inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Co warte podkreślenia, nabór ma zostać uruchomiony niezależnie od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Przedstawiciele polskich władz deklarują, że pomoc dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jeśli te wiadomości się potwierdzą, jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na impas w negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską, nie mogli jak dotąd korzystać z wielomilionowego wsparcia przewidzianego w ramach Funduszu Odbudowy.

Ile będzie można zyskać – poziom i intensywność dofinansowania

W nowym naborze będzie o co walczyć! Nie jest jeszcze znany budżet działania, natomiast we właściwym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym ramowe warunki wsparcia w ramach tej inwestycji, określono maksymalne limity wsparcia. Maksymalna wysokość dotacji będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa: dla mikroprzedsiębiorstw będą to 3 mln zł, dla małych firm 10 mln zł, z kolei średni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 15 mln zł. Intensywność wsparcia określono na poziomie 50%, wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny. Za organizację konkursu odpowiedzialna będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co będzie można sfinansować – katalog wydatków

Katalog inwestycji, które będzie można sfinansować jest szeroki. Do kluczowych wydatków należy na pewno zaliczyć koszty budowy lub modernizacji budynków oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń. Planowane do zakupu środki trwałe muszą być nowe i mają służyć przetwarzaniu, przechowywaniu, magazynowaniu, przygotowaniu do sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Co warte podkreślenia dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na budowę (w tym rozbudowę, przebudowę, remont) budynków stricte gospodarczych jak i obiektów infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia socjalne i administracyjne). W naborze tym przewidziano również wspieranie tzw. zielonych inwestycji, przez co należy rozumieć inwestycje np. w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, oczyszczalnie ścieków czy biogazownie. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup specjalistycznego oprogramowania oraz niskoemisyjnych środków transportu. W katalogu kosztów kwalifikowanych uwzględniono również koszty ogólne związane z opracowaniem biznesplanu, studium wykonalności, pozyskaniem pozwoleń, opracowaniem dokumentacji technicznej, itp.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Dokładna data uruchomienia naboru nie jest jeszcze znana, spodziewany termin to październik 2022 r. Start konkursu zostanie ogłoszony z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przez ARiMR.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs kierowany jest do podmiotów z branży rolno-spożywczej. Warunkiem aplikowania o dotację jest posiadanie statusu MŚP oraz numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Dopuszczalne będzie złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego przedsiębiorcę. Tym samym, jeśli posiadasz liczne potrzeby inwestycyjne nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ubiegał się o wsparcie kilku niezależnych przedsięwzięć.

Szczegóły dotyczące nowego naboru powinny pojawić się już wkrótce. Będziemy dla Was śledzić tę sprawę i informować na bieżąco. Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami, którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji i podpowiedzą jak przygotować się do złożenia wniosku (jakie dokumenty zgromadzić, jak zaplanować projekt, itp.).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Skuteczne szkolenia w miejscu pracy: Jak inwestować w rozwijanie kompetencji managerów i pracowników?

Artykuł podkreśla kluczową rolę skutecznego szkolenia pracowników w budowaniu zaufania i motywacji. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie szkoleń dla pracowników młodszych pokoleń oraz wyzwania związane z budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju, zarówno dla pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych. Wskazujemy także jak wygląda wsparcie firm w tym zakresie w ramach oferty Funduszy Europejskich.
Dowiedz się więcej
Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Analiza umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART – osiąganie wskaźników, przestrzeganie zasad horyzontalnych i polityk unijnych

Dowiedz się jakie są główne obowiązki Beneficjenta w zakresie monitorowania realizacji projektu przez Instytucje Zarządzające w działaniu Ścieżka SMART (PARP, NCBR). W nowej perspektywie pojawiły się nowe zasady i usprawnienia. Beneficjenci nie muszą składać raportów okresowych do Instytucji, ale zamiast tego obowiązuje ich raportowanie wskaźników.
Dowiedz się więcej
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji