Wyszukiwarka dotacji

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona nowa możliwość wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Kto konkretnie będzie mógł się ubiegać o pomoc i na jakie wydatki? Kluczowe informacje o planowanym przez ARiMR naborze znajdziecie w artykule.

Nowy nabór inwestycyjny w ramach KPO

Nowy nabór dotyczy inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Co warte podkreślenia, nabór ma zostać uruchomiony niezależnie od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Przedstawiciele polskich władz deklarują, że pomoc dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jeśli te wiadomości się potwierdzą, jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na impas w negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską, nie mogli jak dotąd korzystać z wielomilionowego wsparcia przewidzianego w ramach Funduszu Odbudowy.

Ile będzie można zyskać – poziom i intensywność dofinansowania

W nowym naborze będzie o co walczyć! Nie jest jeszcze znany budżet działania, natomiast we właściwym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym ramowe warunki wsparcia w ramach tej inwestycji, określono maksymalne limity wsparcia. Maksymalna wysokość dotacji będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa: dla mikroprzedsiębiorstw będą to 3 mln zł, dla małych firm 10 mln zł, z kolei średni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 15 mln zł. Intensywność wsparcia określono na poziomie 50%, wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny. Za organizację konkursu odpowiedzialna będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co będzie można sfinansować – katalog wydatków

Katalog inwestycji, które będzie można sfinansować jest szeroki. Do kluczowych wydatków należy na pewno zaliczyć koszty budowy lub modernizacji budynków oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń. Planowane do zakupu środki trwałe muszą być nowe i mają służyć przetwarzaniu, przechowywaniu, magazynowaniu, przygotowaniu do sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Co warte podkreślenia dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na budowę (w tym rozbudowę, przebudowę, remont) budynków stricte gospodarczych jak i obiektów infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia socjalne i administracyjne). W naborze tym przewidziano również wspieranie tzw. zielonych inwestycji, przez co należy rozumieć inwestycje np. w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, oczyszczalnie ścieków czy biogazownie. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup specjalistycznego oprogramowania oraz niskoemisyjnych środków transportu. W katalogu kosztów kwalifikowanych uwzględniono również koszty ogólne związane z opracowaniem biznesplanu, studium wykonalności, pozyskaniem pozwoleń, opracowaniem dokumentacji technicznej, itp.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Dokładna data uruchomienia naboru nie jest jeszcze znana, spodziewany termin to październik 2022 r. Start konkursu zostanie ogłoszony z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przez ARiMR.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs kierowany jest do podmiotów z branży rolno-spożywczej. Warunkiem aplikowania o dotację jest posiadanie statusu MŚP oraz numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Dopuszczalne będzie złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego przedsiębiorcę. Tym samym, jeśli posiadasz liczne potrzeby inwestycyjne nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ubiegał się o wsparcie kilku niezależnych przedsięwzięć.

Szczegóły dotyczące nowego naboru powinny pojawić się już wkrótce. Będziemy dla Was śledzić tę sprawę i informować na bieżąco. Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami, którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji i podpowiedzą jak przygotować się do złożenia wniosku (jakie dokumenty zgromadzić, jak zaplanować projekt, itp.).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

Najatrakcyjniejsze dotacje dla Polski Wschodniej

W ramach programów regionalnych i programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie nabory zostaną przeprowadzone w 2024 roku i o dofinansowanie na jakie cele możesz się ubiegać.
Dowiedz się więcej
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji