Wyszukiwarka dotacji

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona nowa możliwość wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Kto konkretnie będzie mógł się ubiegać o pomoc i na jakie wydatki? Kluczowe informacje o planowanym przez ARiMR naborze znajdziecie w artykule.

Nowy nabór inwestycyjny w ramach KPO

Nowy nabór dotyczy inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Co warte podkreślenia, nabór ma zostać uruchomiony niezależnie od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Przedstawiciele polskich władz deklarują, że pomoc dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jeśli te wiadomości się potwierdzą, jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na impas w negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską, nie mogli jak dotąd korzystać z wielomilionowego wsparcia przewidzianego w ramach Funduszu Odbudowy.

Ile będzie można zyskać – poziom i intensywność dofinansowania

W nowym naborze będzie o co walczyć! Nie jest jeszcze znany budżet działania, natomiast we właściwym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym ramowe warunki wsparcia w ramach tej inwestycji, określono maksymalne limity wsparcia. Maksymalna wysokość dotacji będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa: dla mikroprzedsiębiorstw będą to 3 mln zł, dla małych firm 10 mln zł, z kolei średni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 15 mln zł. Intensywność wsparcia określono na poziomie 50%, wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny. Za organizację konkursu odpowiedzialna będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co będzie można sfinansować – katalog wydatków

Katalog inwestycji, które będzie można sfinansować jest szeroki. Do kluczowych wydatków należy na pewno zaliczyć koszty budowy lub modernizacji budynków oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń. Planowane do zakupu środki trwałe muszą być nowe i mają służyć przetwarzaniu, przechowywaniu, magazynowaniu, przygotowaniu do sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Co warte podkreślenia dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na budowę (w tym rozbudowę, przebudowę, remont) budynków stricte gospodarczych jak i obiektów infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia socjalne i administracyjne). W naborze tym przewidziano również wspieranie tzw. zielonych inwestycji, przez co należy rozumieć inwestycje np. w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, oczyszczalnie ścieków czy biogazownie. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup specjalistycznego oprogramowania oraz niskoemisyjnych środków transportu. W katalogu kosztów kwalifikowanych uwzględniono również koszty ogólne związane z opracowaniem biznesplanu, studium wykonalności, pozyskaniem pozwoleń, opracowaniem dokumentacji technicznej, itp.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Dokładna data uruchomienia naboru nie jest jeszcze znana, spodziewany termin to październik 2022 r. Start konkursu zostanie ogłoszony z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przez ARiMR.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs kierowany jest do podmiotów z branży rolno-spożywczej. Warunkiem aplikowania o dotację jest posiadanie statusu MŚP oraz numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Dopuszczalne będzie złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego przedsiębiorcę. Tym samym, jeśli posiadasz liczne potrzeby inwestycyjne nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ubiegał się o wsparcie kilku niezależnych przedsięwzięć.

Szczegóły dotyczące nowego naboru powinny pojawić się już wkrótce. Będziemy dla Was śledzić tę sprawę i informować na bieżąco. Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami, którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji i podpowiedzą jak przygotować się do złożenia wniosku (jakie dokumenty zgromadzić, jak zaplanować projekt, itp.).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Wsparcie na starcie. Przegląd możliwości i sposobów dofinansowania na start firmy.

Dofinansowanie na startup można pozyskać w różnych formach, poprzez dotacje unijne, pożyczki, programy akceleracyjne czy poprzez inwestorów. Jakie możliwości już czekają lub dopiero będą czekać na przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju? Sprawdź ofertę programu FENG, programu dla Polski Wschodniej oraz inne możliwości jakie oferuje na przykład Fundusz Inwestycyjny.
Dowiedz się więcej
Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

Każdy z projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ma obowiązek realizacji działań informacyjnych na rzecz widoczności FE. W celu określenia działań w zakresie informacji i promocji powstały Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich dla danej perspektywy, obecnie na lata 2021-2027. W artykule przyglądamy się bliżej tym wytycznym i obowiązkom z jakich muszą wywiązać się Beneficjenci.
Dowiedz się więcej
Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji w województwie łódzkim

Obszar transformacji to obszar szczególnie dotknięty skutkami transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z niniejszego artykułu dowiesz się jaki zasięg i jakie gminy obejmuje obszar transformacji w województwie łódzkim, co było podstawą jego ustalenia oraz na co można przeznaczyć środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Dowiedz się więcej
Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania dotacji unijnych

Pozyskiwanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych na projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych wymogów. Aby dostać wsparcie ze środków unijnych, firma musi znajdować się w korzystnej sytuacji finansowej. Jednak co dzieje się w przypadku kiedy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, co to oznacza?
Dowiedz się więcej
Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

W klimacie biznesowym transformację cyfrową firmy stanowi znalezienie nowych sposobów dostarczania wartości, zwiększania efektywności czy generowania przychodów. Dla transformacji biznesowej przy wykorzystaniu innowacji cyfrowych ważne są obszary takie jak zasoby ludzie, strategia biznesowa oraz inteligentne technologie. Dlaczego firmy powinny przeprowadzać cyfrową transformację? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji