Wyszukiwarka dotacji

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Dotacje inwestycyjne dla podmiotów z branży rolno-spożywczej

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona nowa możliwość wsparcia dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Kto konkretnie będzie mógł się ubiegać o pomoc i na jakie wydatki? Kluczowe informacje o planowanym przez ARiMR naborze znajdziecie w artykule.

Nowy nabór inwestycyjny w ramach KPO

Nowy nabór dotyczy inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Co warte podkreślenia, nabór ma zostać uruchomiony niezależnie od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Przedstawiciele polskich władz deklarują, że pomoc dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jeśli te wiadomości się potwierdzą, jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców, którzy z uwagi na impas w negocjacjach polskiego rządu z Komisją Europejską, nie mogli jak dotąd korzystać z wielomilionowego wsparcia przewidzianego w ramach Funduszu Odbudowy.

Ile będzie można zyskać – poziom i intensywność dofinansowania

W nowym naborze będzie o co walczyć! Nie jest jeszcze znany budżet działania, natomiast we właściwym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określającym ramowe warunki wsparcia w ramach tej inwestycji, określono maksymalne limity wsparcia. Maksymalna wysokość dotacji będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa: dla mikroprzedsiębiorstw będą to 3 mln zł, dla małych firm 10 mln zł, z kolei średni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 15 mln zł. Intensywność wsparcia określono na poziomie 50%, wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny. Za organizację konkursu odpowiedzialna będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Co będzie można sfinansować – katalog wydatków

Katalog inwestycji, które będzie można sfinansować jest szeroki. Do kluczowych wydatków należy na pewno zaliczyć koszty budowy lub modernizacji budynków oraz koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń. Planowane do zakupu środki trwałe muszą być nowe i mają służyć przetwarzaniu, przechowywaniu, magazynowaniu, przygotowaniu do sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Co warte podkreślenia dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na budowę (w tym rozbudowę, przebudowę, remont) budynków stricte gospodarczych jak i obiektów infrastruktury towarzyszącej (pomieszczenia socjalne i administracyjne). W naborze tym przewidziano również wspieranie tzw. zielonych inwestycji, przez co należy rozumieć inwestycje np. w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, oczyszczalnie ścieków czy biogazownie. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli sfinansować zakup specjalistycznego oprogramowania oraz niskoemisyjnych środków transportu. W katalogu kosztów kwalifikowanych uwzględniono również koszty ogólne związane z opracowaniem biznesplanu, studium wykonalności, pozyskaniem pozwoleń, opracowaniem dokumentacji technicznej, itp.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Dokładna data uruchomienia naboru nie jest jeszcze znana, spodziewany termin to październik 2022 r. Start konkursu zostanie ogłoszony z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przez ARiMR.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Konkurs kierowany jest do podmiotów z branży rolno-spożywczej. Warunkiem aplikowania o dotację jest posiadanie statusu MŚP oraz numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Dopuszczalne będzie złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego przedsiębiorcę. Tym samym, jeśli posiadasz liczne potrzeby inwestycyjne nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ubiegał się o wsparcie kilku niezależnych przedsięwzięć.

Szczegóły dotyczące nowego naboru powinny pojawić się już wkrótce. Będziemy dla Was śledzić tę sprawę i informować na bieżąco. Już teraz zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami, którzy chętnie udzielą szczegółowych informacji i podpowiedzą jak przygotować się do złożenia wniosku (jakie dokumenty zgromadzić, jak zaplanować projekt, itp.).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Nabór do Ścieżki SMART już w lutym

Po wielu miesiącach zapowiedzi w końcu jest – harmonogram naborów realizowanych w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W FENG-u przewidziano kontynuację działań znanych z poprzedniej perspektywy i realizowanych w ramach POIR, jak i organizację nowych konkursów stanowiących odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Jak będzie wyglądać finansowanie wdrożenia w perspektywie 2021-2027? – przybliżamy instrument dotacji warunkowej

Dotychczas przedsiębiorstwa mogły korzystać z bezzwrotnych (dotacje) oraz zwrotnych form dofinansowania (preferencyjnie oprocentowane pożyczki). Teraz dostępna będzie jeszcze trzecia opcja tj. dotacja warunkowa. W jakich wypadkach będzie można skorzystać z tej formy dofinansowania i czy jest ona korzystna dla przedsiębiorców?
Dowiedz się więcej
Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Działania związane ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wiele programów wsparcia w nowej perspektywie. Z artykułu dowiesz się więcej także o takich zagadnieniach jak model GOZ, odnawialne źródła energii (projekty OZE), założenia Europejskiego Zielonego Ładu czy cele polityki spójności na lata 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Do Polski wpłynęły pierwsze pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE

Z końcem roku 2022 r. Komisja Europejska przekazała do Polski pierwsze środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 o kwocie równej ok. 5 mld zł. Jest to niewielka część z całej puli pieniędzy, która pozwoli na uruchomienie pierwszych programów i konkursów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na program FENG, a w tym kredyt technologiczny i ekologiczny, a także program FEnIKS oraz FEPW.
Dowiedz się więcej
Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Inwestycje w rozwiązania cyfryzacyjne odpowiedzią na zapobieganie kryzysowi – analiza wyników raportu SAP

Cyfryzacja przedsiębiorstw w Polsce jest na stosunkowo niskim poziomie i wymaga przyspieszenia. Badania zlecone w 2021 r. przez SAP dotyczące polskich przedsiębiorstw jasno pokazują, że czasy kryzysu oraz zwiększonej niepewności są lepiej tolerowane oraz znoszone przez przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzacyjne i automatyzujące procesy biznesowe.
Dowiedz się więcej
Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Technologia blockchain w biznesie – jej zastosowania, korzyści, możliwości dofinansowania

Blockchain w bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego to łańcuch bloków. Nazwa ta odnosi się do łańcucha następujących po sobie bloków transakcyjnych, które przesyłają i przechowują informacje. Każdy z bloków zawiera ograniczoną ilość informacji, a po jego zapełnieniu tworzy się kolejny blok. Technologię blockchain najczęściej łączy się z kryptowalutami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas