Wyszukiwarka dotacji

KMM Plus

KMM Plus Sp. z o.o. to firma, która dostarcza skóry bydlęce do produkcji obuwia i galanterii skórzanej zarówno do firm polskich jak i do firm zagranicznych. Firma zgłosiła się do nas z potrzebą pozyskania środków na wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Zaproponowaliśmy KMM różne obszary wsparcia w tym przeprowadzenie prac B+R, wdrożenie innowacji i nie tylko. W oparciu o nasze specjalistyczne doradztwo przedsiębiorstwo KMM otrzymało wsparcie we wszystkich obszarach, w których ubiegało się o dofinansowanie. Zobacz jak prezentowały się potrzeby i efekty firmy, a także ile wynosiła wartość projektu i dofinansowania!

O firmie

KMM Plus Sp. z o.o. to firma, która dostarcza skóry bydlęce do produkcji obuwia i galanterii skórzanej zarówno do firm polskich (np. CCC, DEMAR) jak i do firm zagranicznych (głównie do odbiorców z Niemiec, Włoch, Francji czy Słowacji) takich jak WALDI Schuefabrik GMBH i OBUV SPECIAL. Firma KMM Plus stawia w swojej działalności jako priorytet poprawę jakości produkowanych wyrobów (skór naturalnych) oraz zmniejszenie emisji czynników szkodliwych szczególnie na etapie wykończania skór.

Zakres usług

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji

Dotacja

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Działanie 1.1. Ścieżka SMART

Potrzeby

Firma KMM Plus zgłosiła się do nas z potrzebą pozyskania środków na wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, tj. wdrożenie unikatowej metody produkcji nowego typu skóry w oparciu o technologię zapewniającą ekologiczny (oszczędzający energię, zapylenie i wodę) proces produkcji i podniesione parametry wytrzymałościowe nowego typu skóry w trakcie użytkowania.

Dokonaliśmy analizy dodatkowych potrzeb przedsiębiorstwa i zarekomendowaliśmy działanie, które stanowiło szansę na pozyskanie dotacji w intersujących dla firmy obszarach.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z działaniem 1.1. Ścieżka SMART w ramach programu FENG uznaliśmy, że jest to idealna dla klienta możliwość rozwoju w różnych obszarach, w tym:

  • możliwość wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R,
  • możliwość przeprowadzenia prac B+R mających na celu opracowanie nowej technologii,
  • możliwość promocji zagranicznej produktów będących własnością przedsiębiorcy,
  • możliwość zwiększenia efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia i kosztów energii elektrycznej i cieplej) prowadzonej działalności,
  • możliwość zautomatyzowania procesu produkcji, w tym produkcji i magazynowania.

Wszystkie potrzeby firmy były możliwe do realizacji w ramach działania 1.1. Ścieżka Smart.  Ścieżka SMART to kompleksowe działanie w ramach, którego przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować różne kategorie kosztów. Projekty muszą obejmować moduł obowiązkowy — moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji, do których przedsiębiorcy mogą dowolnie dobierać moduły fakultatywne, stosowanie do swoich potrzeb. Tworząc koncepcję firma KMM Plus zdecydowała się na projekt, który obejmował różne moduły, z uwagi na potrzeby firmy, w tym moduł B+R, wdrożenie innowacji, internacjonalizacja, cyfryzacja i zazielenienie przedsiębiorstw.

Wraz z klientem przeszliśmy przez pełen proces przygotowania projektu, w tym opracowanie założeń projektu, przygotowanie budżetu i wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową. Podczas ubiegania się o wsparcie oraz na etapie oceny projektu udzielaliśmy przedsiębiorstwu specjalistycznego wsparcia i przekazywaliśmy wiedzę, którą dysponujemy.

Efekty

Z naszym wsparciem KMM Plus Sp. z o.o. otrzymała wsparcie we wszystkich obszarach w których się ubiegała o dofinansowanie. Pozyskała dotację m.in. na:

  • opracowanie specjalnie na potrzeby firmy systemu do zarządzania produkcją,
  • budowę systemu rekuperacji ciepła i wilgotności, zamontowanie paneli fotowoltaicznych wraz z systemem CPV, budowę podczyszczalni ścieków,
  • wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, tj. wdrożenie unikatowej metody produkcji nowego typu skóry w oparciu o technologię zapewniającą ekologiczny (oszczędzający energię, zapylenie i wodę) proces produkcji i podniesione parametry wytrzymałościowe nowego typu skóry w trakcie użytkowania,
  • przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie technologii przetwarzania cyplowin ze skór gotowych na powłokę wykańczalniczą do skór.

Wartość projektu: 5 804 668,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 2 903 493,54 PLN

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Made For Fishing Michał Wyrwa

Made For Fishing Michał Wyrwa

Dowiedz się jak pomogliśmy firmie Made For Fishing Michał Wyrwa pozyskać dotację na realizację projektu "Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji wykorzystującego technologię odzysku gumy i stali ze zużytych węży hydraulicznych". W ramach wsparcia zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz usługą rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Orico Food

Orico Food

Orico Food Sp. z o.o. to rodzinna firma, która prowadzi spożywczą działalność produkcyjną od 1993 r. Oferuje usługi produkcji spożywczej pod marką własną Klienta. Firma Orico Food Sp. z o.o. zgłosiła się no nas z potrzebą wdrożenia rekomendacji zawartych w mapie drogowej do rozpoczęcia procesu transformacji w kierunku Przemysł 4.0. Udzieliliśmy firmie kompleksowego wsparcia w ramach naszych usług pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Dowiedz się więcej
Witpol

Witpol

Spółka Witpol to firma działająca w branży spożywczej oferująca produkty należące do kategorii zdrowej żywności. Firma posiada wieloletnią tradycję, została założona w 1974 r. Nieustannie inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach naszych usług wspieraliśmy firmę Witpol w pozyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Firma Plantway tworzy produkty dla tych, którzy przykładają dużą wagę do aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Dowiedz się jak pomogliśmy przedsiębiorstwu Plantway w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych wyników prac B+R. W ramach wsparcia świadczyliśmy także usługę rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
FLOW EXPERT

FLOW EXPERT

FLOW EXPERT Sp. z o.o. jest firmą serwisową oraz dystrybutorem aparatury pomiarowej m.in. Siemens. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń aparatury obiektowej, analityki gazowej oraz systemami ważenia. W ramach usługi pozyskiwania i rozliczania dotacji, firma zdecydowała się na projekt badawczo-rozwojowy w ramach Ścieżki SMART na opracowanie innowacji w postaci nowego produktu i usługi.
Dowiedz się więcej
Link Group

Link Group

Link Group zajmuje się outsourcingiem IT oraz rekrutacją na zlecenie firm zewnętrznych. W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pomogliśmy firmie pozyskać środki na realizację projektu "Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspiesz i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19".
Dowiedz się więcej
Imarti Poland

Imarti Poland

Imarti Poland Sp. z o.o. Sp. k. to spółka prowadzącą działalność na terenie RP, specjalizująca się w sprzedaży produktów rolnych. Firma Imarti Poland zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków z dotacji. Przedsiębiorstwo wskazało na potrzebę postawienia linii produkcyjnej do oczyszczania ziarna siemienia lnianego.
Dowiedz się więcej
Albatros Golf

Albatros Golf

Albatros Golf to firma, która pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej specjalizującej się w spersonalizowanych treningach golfowych i zapobieganiu urazom. W ramach ubiegania się o dotację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej firma Albatros Golf zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie przy rozliczaniu projektu pt. „Albatros Golf - wirtualny trener w postaci aplikacji mobilnej, wspieranej przez sztuczną inteligencję dla przyspieszenia i zwiększenia skuteczności treningu gry w golfa oraz unikania kontuzji sportowych”.
Dowiedz się więcej
Enerace

Enerace

Enerace oferuje usługi doradztwa w zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez świadczenie usług przy użyciu autorskiego systemu Enerace.online. Pomogliśmy firmie w pozyskaniu dotacji na wdrożenie innowacji procesowej w postaci udoskonalonego procesu obsługi klientów. Enerace skorzystało także z naszej usługi rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
SANTE

SANTE

Sante to polska firma, która powstała w 1992 roku jako firma rodzinna, od początku wyznaczając trendy na rynku zdrowej żywności. Firma należy do grona naszych stałych klientów. Wraz z Sante zastanowiliśmy się nad potrzebami firmy i możliwościami jakie daje konkurs Ścieżka SMART. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na realizację modułu Wdrożenie innowacji oraz B+R.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji