Wyszukiwarka dotacji

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie

Choć naszą specjalnością są dotacje B+R oraz inwestycyjne, możemy się również pochwalić skutecznością w zarządzaniu projektami miękkimi finansowanymi z EFS. Przykład? Pozyskaliśmy dotacje dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie, a następnie wspieraliśmy Klienta w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania. Poznaj szczegóły.

O firmie

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie jest nowoczesną placówką, posiadającą bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, która w pełni zaspokaja potrzeby dzieci niezależnie od ich stopnia sprawności. Placówka posiada 3 oddziały integracyjne wspierające rozwój dzieci z deficytami, zatrudnia szeroką kadrę specjalistów w tym psychologa, logopedę oraz terapeutów integracji sensorycznej.

Zakres usług

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji

Dotacja

RPO Województwa Mazowieckiego 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży/10.1.4 Edukacja przedszkolna

Potrzeby

Przeprowadzona przez nas diagnoza potrzeb wykazała, że istnieje zapotrzebowanie na doposażenie placówki, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej. Z naszą pomocą Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie z powodzeniem aplikowało o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Towarzyszyliśmy Klientowi również na etapie rozliczania dotacji dbając o to, żeby projekt był realizowany zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie, a także regulacjami prawa krajowego i wspólnotowego.

Efekty

Kadra zarządzająca Przedszkola nie posiadała doświadczenia w obszarze dotacji i potrzebowała wsparcia przy realizacji zakupów czy prowadzeniu dokumentacji projektowej (m.in. doradztwo w zakresie wyodrębnienia księgowego wydatków, dla których źródłem finansowania była dotacja EFS, pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych i wyborze wykonawcy). Dotacja dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie wyniosła ponad 300 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci (m.in. z muzykoterapii, artterapii, terapii behawioralnej, dogoterapii, terapii SI), sfinansowanie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej (kursy, szkolenia, studia podyplomowe) oraz zakup pomocy dydaktycznych. Nadzór merytoryczny i finansowy z naszej strony pozwolił zrealizować projekt zgodnie z planem i uniknąć błędów skutkujących nałożeniem korekt finansowych.

Wartość projektu: 405 256,81 PLN

Wysokość dofinansowania: 323 856,81 PLN

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Made For Fishing Michał Wyrwa

Made For Fishing Michał Wyrwa

Dowiedz się jak pomogliśmy firmie Made For Fishing Michał Wyrwa pozyskać dotację na realizację projektu "Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji wykorzystującego technologię odzysku gumy i stali ze zużytych węży hydraulicznych". W ramach wsparcia zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz usługą rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Orico Food

Orico Food

Orico Food Sp. z o.o. to rodzinna firma, która prowadzi spożywczą działalność produkcyjną od 1993 r. Oferuje usługi produkcji spożywczej pod marką własną Klienta. Firma Orico Food Sp. z o.o. zgłosiła się no nas z potrzebą wdrożenia rekomendacji zawartych w mapie drogowej do rozpoczęcia procesu transformacji w kierunku Przemysł 4.0. Udzieliliśmy firmie kompleksowego wsparcia w ramach naszych usług pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Dowiedz się więcej
Witpol

Witpol

Spółka Witpol to firma działająca w branży spożywczej oferująca produkty należące do kategorii zdrowej żywności. Firma posiada wieloletnią tradycję, została założona w 1974 r. Nieustannie inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach naszych usług wspieraliśmy firmę Witpol w pozyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Firma Plantway tworzy produkty dla tych, którzy przykładają dużą wagę do aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Dowiedz się jak pomogliśmy przedsiębiorstwu Plantway w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych wyników prac B+R. W ramach wsparcia świadczyliśmy także usługę rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
FLOW EXPERT

FLOW EXPERT

FLOW EXPERT Sp. z o.o. jest firmą serwisową oraz dystrybutorem aparatury pomiarowej m.in. Siemens. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń aparatury obiektowej, analityki gazowej oraz systemami ważenia. W ramach usługi pozyskiwania i rozliczania dotacji, firma zdecydowała się na projekt badawczo-rozwojowy w ramach Ścieżki SMART na opracowanie innowacji w postaci nowego produktu i usługi.
Dowiedz się więcej
Link Group

Link Group

Link Group zajmuje się outsourcingiem IT oraz rekrutacją na zlecenie firm zewnętrznych. W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pomogliśmy firmie pozyskać środki na realizację projektu "Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspiesz i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19".
Dowiedz się więcej
Imarti Poland

Imarti Poland

Imarti Poland Sp. z o.o. Sp. k. to spółka prowadzącą działalność na terenie RP, specjalizująca się w sprzedaży produktów rolnych. Firma Imarti Poland zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków z dotacji. Przedsiębiorstwo wskazało na potrzebę postawienia linii produkcyjnej do oczyszczania ziarna siemienia lnianego.
Dowiedz się więcej
Albatros Golf

Albatros Golf

Albatros Golf to firma, która pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej specjalizującej się w spersonalizowanych treningach golfowych i zapobieganiu urazom. W ramach ubiegania się o dotację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej firma Albatros Golf zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie przy rozliczaniu projektu pt. „Albatros Golf - wirtualny trener w postaci aplikacji mobilnej, wspieranej przez sztuczną inteligencję dla przyspieszenia i zwiększenia skuteczności treningu gry w golfa oraz unikania kontuzji sportowych”.
Dowiedz się więcej
Enerace

Enerace

Enerace oferuje usługi doradztwa w zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez świadczenie usług przy użyciu autorskiego systemu Enerace.online. Pomogliśmy firmie w pozyskaniu dotacji na wdrożenie innowacji procesowej w postaci udoskonalonego procesu obsługi klientów. Enerace skorzystało także z naszej usługi rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
SANTE

SANTE

Sante to polska firma, która powstała w 1992 roku jako firma rodzinna, od początku wyznaczając trendy na rynku zdrowej żywności. Firma należy do grona naszych stałych klientów. Wraz z Sante zastanowiliśmy się nad potrzebami firmy i możliwościami jakie daje konkurs Ścieżka SMART. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na realizację modułu Wdrożenie innowacji oraz B+R.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji