Wyszukiwarka dotacji

Enerace

Enerace oferuje usługi doradztwa w zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez świadczenie usług przy użyciu autorskiego systemu Enerace.online. Pomogliśmy firmie w pozyskaniu dotacji na wdrożenie innowacji procesowej w postaci udoskonalonego procesu obsługi klientów. Enerace skorzystało także z naszej usługi rozliczenia dotacji.

O firmie

Enerace Sp. z o.o. działa od lutego 2019 roku. Podmiot oferuje usługi doradztwa w zakupach energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez świadczenie usług przy użyciu autorskiego systemu Enerace.online, który umożliwia obsługę wielu czynności a przede wszystkim zbieranie i przetwarzanie danych. Przedsiębiorstwo Enerace świadczy usługi w następującym zakresie: opracowuje i wdraża strategie zakupu, prowadzi negocjacje cenowe z dostawcami, przygotowuje i przeprowadza przetargi na zakup energii, codziennie monitoruje ceny, przygotowuje raporty i informacje rynkowe, dokonuje kontroli kosztów, analizuje ryzyka, szuka alternatywnych źródeł energii. Przy realizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwo korzysta z opracowanej platformy ENERACE.online.

Zakres usług

Pozyskanie i rozliczenie dotacji

Dotacja

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Potrzeby

Przedsiębiorstwo zgłosiło się do nas z potrzebą automatyzacji procesu świadczenia usług. Przedsiębiorstwo potrzebowało wprowadzenia takich usprawnień w obsłudze klientów, które pozwolą na automatyzację dotyczącą:

  • alertu do klienta,
  • procesu rekomendacji zakupu transz,
  • wysyłki alertu o zbliżającym się poziomie granicznym, przekroczeniu ceny budżetowej przez cenę alarmową lub cenę aktualną,
  • wysłania informacji o „super okazji”, „okazji”, „dobrych cenach”, itd.,
  • dostosowania widoku platformy Enerace do przeanalizowanych indywidualnych potrzeb klienta,
  • procesu resetowania dostępu (reset hasła),
  • dotyczącej pobierania publicznych danych rynkowych z zewnętrznych serwisów,
  • dotyczącej kluczowych dat dla kontraktu,
  • wysyłania różnych komunikatów za pomocą dodatkowych kanałów.

Dokonaliby analizy możliwości pozyskania dotacji we wskazanym zakresie i zarekomendowaliśmy przedsiębiorstwu konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.  Wraz z przedsiębiorstwem przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną do złożenia wniosku w ramach niniejszego konkursu. Przedsiębiorstwo znalazło się na liście projektów pozytywnie ocenionych i uzyskało dofinansowanie. Udzieliliśmy przedsiębiorstwu wsparcia również na etapie realizacji projektu i jego rozliczania.

Efekty

W wyniku realizacji projekt przedsiębiorstwo wdrożyło innowację procesową w postaci udoskonalonego procesu obsługi klientów na platformie Enerace.online.  Do platformy Enerace.online zostały wdrożone dodatkowe funkcjonalności, które wpłynęły na znaczącą automatyzację obsługi klientów firm, a w przypadku małych klientów na pełną automatyzację.  W projekcie przedsiębiorstwo zakupiło również niezbędne środki trwałe do sprawnego działania systemu.

Wartość projektu: 253 200,00 zł

Wysokość dofinansowania:  215 220,00 zł

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Made For Fishing Michał Wyrwa

Made For Fishing Michał Wyrwa

Dowiedz się jak pomogliśmy firmie Made For Fishing Michał Wyrwa pozyskać dotację na realizację projektu "Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji wykorzystującego technologię odzysku gumy i stali ze zużytych węży hydraulicznych". W ramach wsparcia zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej oraz usługą rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
Orico Food

Orico Food

Orico Food Sp. z o.o. to rodzinna firma, która prowadzi spożywczą działalność produkcyjną od 1993 r. Oferuje usługi produkcji spożywczej pod marką własną Klienta. Firma Orico Food Sp. z o.o. zgłosiła się no nas z potrzebą wdrożenia rekomendacji zawartych w mapie drogowej do rozpoczęcia procesu transformacji w kierunku Przemysł 4.0. Udzieliliśmy firmie kompleksowego wsparcia w ramach naszych usług pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Dowiedz się więcej
Witpol

Witpol

Spółka Witpol to firma działająca w branży spożywczej oferująca produkty należące do kategorii zdrowej żywności. Firma posiada wieloletnią tradycję, została założona w 1974 r. Nieustannie inwestuje w nowe rozwiązania technologiczne, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W ramach naszych usług wspieraliśmy firmę Witpol w pozyskaniu dofinansowania na przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji procesowej.
Dowiedz się więcej
Plantway

Plantway

Firma Plantway tworzy produkty dla tych, którzy przykładają dużą wagę do aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Dowiedz się jak pomogliśmy przedsiębiorstwu Plantway w pozyskaniu dofinansowania na wdrożenie samodzielnie przeprowadzonych wyników prac B+R. W ramach wsparcia świadczyliśmy także usługę rozliczenia dotacji.
Dowiedz się więcej
FLOW EXPERT

FLOW EXPERT

FLOW EXPERT Sp. z o.o. jest firmą serwisową oraz dystrybutorem aparatury pomiarowej m.in. Siemens. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń aparatury obiektowej, analityki gazowej oraz systemami ważenia. W ramach usługi pozyskiwania i rozliczania dotacji, firma zdecydowała się na projekt badawczo-rozwojowy w ramach Ścieżki SMART na opracowanie innowacji w postaci nowego produktu i usługi.
Dowiedz się więcej
Link Group

Link Group

Link Group zajmuje się outsourcingiem IT oraz rekrutacją na zlecenie firm zewnętrznych. W ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pomogliśmy firmie pozyskać środki na realizację projektu "Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspiesz i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19".
Dowiedz się więcej
Imarti Poland

Imarti Poland

Imarti Poland Sp. z o.o. Sp. k. to spółka prowadzącą działalność na terenie RP, specjalizująca się w sprzedaży produktów rolnych. Firma Imarti Poland zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków z dotacji. Przedsiębiorstwo wskazało na potrzebę postawienia linii produkcyjnej do oczyszczania ziarna siemienia lnianego.
Dowiedz się więcej
Albatros Golf

Albatros Golf

Albatros Golf to firma, która pracuje nad stworzeniem platformy cyfrowej specjalizującej się w spersonalizowanych treningach golfowych i zapobieganiu urazom. W ramach ubiegania się o dotację działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej firma Albatros Golf zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie przy rozliczaniu projektu pt. „Albatros Golf - wirtualny trener w postaci aplikacji mobilnej, wspieranej przez sztuczną inteligencję dla przyspieszenia i zwiększenia skuteczności treningu gry w golfa oraz unikania kontuzji sportowych”.
Dowiedz się więcej
SANTE

SANTE

Sante to polska firma, która powstała w 1992 roku jako firma rodzinna, od początku wyznaczając trendy na rynku zdrowej żywności. Firma należy do grona naszych stałych klientów. Wraz z Sante zastanowiliśmy się nad potrzebami firmy i możliwościami jakie daje konkurs Ścieżka SMART. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na realizację modułu Wdrożenie innowacji oraz B+R.
Dowiedz się więcej
KMM Plus

KMM Plus

KMM Plus Sp. z o.o. to firma, która dostarcza skóry bydlęce do produkcji obuwia i galanterii skórzanej zarówno do firm polskich jak i do firm zagranicznych. Firma zgłosiła się do nas z potrzebą pozyskania środków na wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Zaproponowaliśmy KMM różne obszary wsparcia w tym przeprowadzenie prac B+R, wdrożenie innowacji i nie tylko. W oparciu o nasze specjalistyczne doradztwo przedsiębiorstwo KMM otrzymało wsparcie we wszystkich obszarach, w których ubiegało się o dofinansowanie. Zobacz jak prezentowały się potrzeby i efekty firmy, a także ile wynosiła wartość projektu i dofinansowania!
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji