Dotacje FEWP

Fundusze Europejskie dla Polskich Wschodniej, czyli program FEPW wspiera wschodni膮 艣cian臋 Polski, czyli wojew贸dztwa lubelskie, podlaskie, warmi艅sko-mazurskie, 艣wi臋tokrzyskie, podkarpackie oraz s艂abiej rozwini臋t膮 cz臋艣膰 woj. mazowieckiego. Dzia艂ania organizowane w ramach FEPW przede wszystkim wspieraj膮 przedsi臋biorc贸w w rozwoju wzornictwa, innowacji w tym automatyzacji i cyfryzacji przedsi臋biorstw, czy przechodzeniu na modele oparte na gospodarce zamkni臋tej. R贸wnie atrakcyjn膮 dotacj膮 jest tak偶e wsparcie dla startup贸w na rozw贸j dzia艂alno艣ci i sfinansowanie pierwszej sprzeda偶y po zako艅czeniu etapu inkubacji. G艂贸wnym celem jest pomoc regionom mniej rozwini臋tym o niskiej konkurencyjno艣ci i przyspieszenie ich rozwoju.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4)

Nab贸r do 02.07.2024
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w M艢P (FEPW 1.4) zak艂ada kompleksowe wsparcie M艢P w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsi臋biorstwie zostanie wdro偶ona innowacja oraz inne zmiany prowadz膮ce do szeregu usprawnie艅 w zarz膮dzaniu firm膮. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdro偶eniowy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2)

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 93 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 000 000,00 PLN
W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdra偶ania rozwi膮za艅 automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia odporno艣ci M艢P na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 na koszty nabycia 艣rodk贸w trwa艂ych, oprogramowania patent贸w, know-how, rob贸t i materia艂贸w budowalnych czy koszty us艂ug doradczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty us艂ug szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 19.12.2024
Pozosta艂o 177 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000,00 PLN
Dzia艂anie Wdro偶enie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) - Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. Wdro偶enie dzia艂a艅 obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezb臋dnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w (FEPW 1.1)

Nab贸r do 16.01.2025
Pozosta艂o 205 dni
Wielko艣膰 dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polega膰 b臋dzie na dofinansowaniu聽rozwoju startupu聽鈥 dotacja na pocz膮tkow膮 dzia艂alno艣膰 firmy. Startupy, kt贸re pozytywnie zako艅cz膮 program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe b臋d膮 mog艂y uzyska膰 wsparcie finansowe - max. 600 tys. z艂 - na rozw贸j swojej dzia艂alno艣ci w makroregionie.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3)

Nab贸r do 03.04.2025
Pozosta艂o 282 dni
Wielko艣膰 dotacji
82 781,00 PLN
Dzia艂anie Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsi臋biorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji b臋dzie mo偶na dofinansowa膰 koszt us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez doradc贸w zewn臋trznych, niezb臋dnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inkubacja 鈥 rozw贸j nowego pomys艂u biznesowego (I) – Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w (FEPW 1.1)

Nab贸r do 31.05.2027
Pozosta艂o 1070 dni
Wielko艣膰 dotacji
w dokumentacji konkursowej
W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startup贸w utworzonych na bazie pomys艂u, kt贸ry przeszed艂 pozytywn膮 ocen臋 i zosta艂 zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Fundusze Europejskie dla Polski WschodniejFEPW to kontynuacja wsparcia dla wschodnich wojew贸dztw realizowanego w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Program ma na celu przyspieszenie rozwoju region贸w o niskiej konkurencyjno艣ci. FEPW b臋dzie wspiera艂 innowacyjn膮 przedsi臋biorczo艣膰 w 6-ciu wojew贸dztwach Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, warmi艅sko-mazurskim, 艣wi臋tokrzyskim, podkarpackim oraz w s艂abiej rozwini臋tej cz臋艣ci wojew贸dztwa mazowieckiego. Wszystkie dzia艂ania z FEPW b臋d膮 dost臋pne dla podmiot贸w z regionu Mazowieckiego regionalnego, co stanowi istotn膮 nowo艣膰 w por贸wnaniu do poprzedniej perspektywy finansowej.

Z FEPW dofinansowywane b臋d膮 projekty nastawione na stymulowanie przedsi臋biorczo艣ci, adaptacj臋 miast do zmian klimatu, rozw贸j niskoemisyjnej mobilno艣ci miejskiej, ochron臋 bior贸偶norodno艣ci, rozw贸j inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwi臋kszenie dost臋pno艣ci kolejowej i drogowej oraz rozw贸j zr贸wnowa偶onej turystyki. Bud偶et programu wynosi 2,65 mld EUR, z kt贸rych 500 mln EUR przeznaczono dla przedsi臋biorc贸w. Z dofinansowania mog膮 skorzysta膰 firmy nale偶膮ce do sektora M艢P. Za realizacj臋 programu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (PARP).

FEPW 2021-2027 przewiduje dzia艂ania w ramach czterech obszar贸w priorytetowych, skupiaj膮c si臋 na problemach wyst臋puj膮cych na terenie Polski Wschodniej.

Pierwszy priorytet 鈥 przedsi臋biorczo艣膰 i innowacje 鈥 ma na celu wzmocnienie konkurencyjno艣ci i innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w wojew贸dztwach wschodnich, kt贸re w tym obszarze s膮 na stosunkowo niskim poziomie na tle kraju. Jednym z konkurs贸w pierwszego priorytetu jest Automatyzacja i robotyzacja w M艢P (1.2). Konkurs ten ma na celu pom贸c firmom zmieni膰 model prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w oparciu o rozwi膮zania Przemys艂u 4.0. Kompleksowe wsparcie zostanie przeznaczone na audyt technologiczny, a nast臋pnie wdro偶enie wypracowanych rozwi膮za艅, w tym przeszkolenie pracownik贸w.

Kolejnym konkursem skierowanym do M艢P jest Gospodarka o obiegu zamkni臋tym w M艢P (1.3). W ramach tego dzia艂ania przewidziano dwuetapowe, kompleksowe wsparcie projekt贸w M艢P na rzecz wdro偶enia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie obejmuje opracowanie modelu oraz jego wdro偶enie.

Przedsi臋biorstwa b臋d膮 mog艂y r贸wnie偶 uzyska膰 dofinansowanie na inwestycje w innowacje wzornicze (1.4). Dzia艂anie to przewiduje przeprowadzenie audytu w firmach oraz stworzenie strategii wzorniczej opartej na procesie projektowania wzorniczego, pozwalaj膮cej na wprowadzenie innowacji, a tak偶e wdro偶enie idei ekoprojektowania.

Na du偶e wsparcie z FEPW mog膮 r贸wnie偶 liczy膰 startupy oraz bran偶a turystyczna. Do startup贸w b臋d膮 kierowane programy inkubacji realizowane przez wyspecjalizowane o艣rodki innowacji. Po zako艅czeniu programu inkubacji najlepiej rokuj膮ce m艂ode firmy b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 ze wsparcia finansowego na dalszy rozw贸j dzia艂alno艣ci i sfinansowanie pierwszej sprzeda偶y. Takie wsparcie dla startup贸w b臋dzie dost臋pne w ramach dotacji Platformy startowe dla nowych pomys艂贸w 1.1.