Eksport

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) przeznaczona jest na działania związane z internacjonalizacją i promocją MŚP. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja projektów takich jak usługi doradcze dla MŚP, analiza możliwości i wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, a także zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez promocję oferty MŚP, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.04.2024
01.11.2024
Koniec składania wniosków
29.05.2024
31.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a w ramach typu projektu 2. do uczestnictwa w naborze dopuszczone są także instytucje otoczenia biznesu (IOB), izby gospodarcze, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, klastry, organizacje pozarządowe, ośrodki innowacji i uczelnie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP i promocja MŚP

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

  1. Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.
  2. Promocja MŚP – projekty zmierzające do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, polegające na promocji oferty MŚP, udziale w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych, organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP oraz tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 25 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 29.03.2024
Pozostało 25 dni
Wielkość dotacji
300 000,00 PLN
Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją dotacji są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Pomorski Broker Eksportowy – Wsparcie przedsiębiorców – FE dla Pomorskiego (CS 1 iii)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 88 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na aktywność eksportową przedsiębiorstw MŚP z województwa Pomorskiego. Wsparcie będą mogły uzyskać firmy nastawione na rozpoczęcie działań eksportowych, ich rozwój oraz zdobycie nowych rynków.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 107 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas