Badania i rozwój

Wsparcie działalności B+R oraz infrastruktury B+R - FE dla Wielkopolski (1.2)

Dotację Wsparcie działalności B+R oraz infrastruktury B+R - FE dla Wielkopolski (1.2) można przeznaczyć na wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym także w zakresie infrastruktury B+R. Możliwa jest także realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: praca B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
09.09.2024
Koniec składania wniosków
08.11.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Dodatkowo o dofinansowanie wnioskować mogą duże przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym także w zakresie infrastruktury B+R. Możliwa jest także realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: praca B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości około 100 000 000 PLN.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony we wrześniu 2024 r. Daty naboru zostały podane poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas