Zapytaj o dotację
Innowacje

Projekty modułowe - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. Nabór wniosków startuje w grudniu 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.12.2023
Koniec składania wniosków
31.01.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces innowacji w firmie (od pomysłu do rynku) lub jego wybrane elementy. Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU. Nabór rozpocznie się w grudniu 2023 r. i skończy się w styczniu 2024 r. Daty konkursu na stronie są poglądowe i ulegną zmianie wraz z publikacją szczegółowych informacji o konkursie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty modułowe

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów modułowych, które obejmują cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy i które będą zakończone wdrożeniem. Projekt modułowy składa się z następujących elementów, z których moduł B+R jest obowiązkowy:

  • doradztwo (np. weryfikacja pomysłu B+R);
  • prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora naukowego (efektem modułu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego);
  • infrastruktura B+R;
  • prace przedwdrożeniowe (np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej);
  • wdrożenie (np. zakup maszyn, oprogramowania i in. elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy);
  • nabywanie przez pracowników kompetencji i kwalifikacji (związanych z pracami B+R).

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 72 067 590 EUR.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych do programu FEM. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas