Badania i rozwój

Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
5 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.03.2024
Start składania wniosków
12.04.2024
Koniec składania wniosków
22.05.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Wsparcie otrzymają projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą. Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej  (w przypadku pozytywnego wyniku prac). Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty B+R

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczy projektów B+R, wzmacniających zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa. Doradztwo w projekcie ma być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu i musi być integralnie związane z realizacją badań w ramach projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych (plan B+R), który musi być spójny z opisem projektu we wniosku o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu należą:

  1. Koszty bezpośrednie, w tym koszty przygotowania projektu, prac B+R, koszty operacyjne (zakup materiałów oraz elementów służących do budowy instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), usług zewnętrznych i prac przedwdrożeniowych.
  2. Koszty pośrednie (wyliczane od kosztów bezpośrednich personelu projektu) rozliczane metodą uproszczoną w formie stawki ryczałtowej w wysokości 15%.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 42 965 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
RWS – 50% kosztów kwalifikowalnych,
RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 750 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 5 000 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP wynosi maksymalnie 50% (art. 18 GBER). Wsparcie dostępne wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu w RWS i maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w RMR. Poziom dofinansowania w ramach pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe zależy od wielkości przedsiębiorstwa (szczegóły w dokumentacji konkursowej).

Dodatkowe informacje

Premiowane mogą być projekty realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z RMR (Region Mazowiecki Regionalny), we współpracy z organizacjami badawczymi, czy podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 41 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas