Ochrona środowiska

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne i działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1)

Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne i działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
03.04.2024
Koniec składania wniosków
24.04.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego. Ponadto o dofinansowanie ubiegać się mogą organy administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa i służby publiczne.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne i działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

  1. Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – projekty polegające na m.in. zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach, modernizacji źródła ciepła, modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystaniu OZE.
  2. W powiązaniu z typem 1. uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem – projekty dotyczące m.in. rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą, modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej, zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy i ściany, likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej czy innych prac budowlanych.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 110 896 904,74 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 3 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas