Wyszukiwarka dotacji

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Spis treści

Czym jest termomodernizacja?

W ramach kompleksowej termomodernizacji dąży się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię. Termomodernizacja sama w sobie oznacza więc wymianę lub modernizację źródeł ciepła tak aby możliwe było mniejsze zużycie energii co wiąże się także z walorami ekologicznymi. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy uwzględnieniu termomodernizacji prace wiąże się m.in. z wymianą źródeł ciepła na, te które wykorzystują odnawialne źródła energii jak, np. pompy ciepła, modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania czy modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji. W przypadku realizacji termomodernizacji budynków publicznych zakres prac dotyczy inwestycji w poprawę ich efektywności energetycznej, takich jak docieplenie, przebudowa systemów grzewczych i chłodniczych czy wymiana oświetlenia. Przedsiębiorstwa natomiast mogą przeprowadzić termomodernizację w procesach produkcyjnych lub usługowych związaną z liniami produkcyjnymi, budynkami firmy, zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie czy instalacji OZE.

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Jak oszczędzać energię?

Kluczem jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże rekomendacje związane z możliwością oszczędności energii.

Dofinansowanie procesu termomodernizacji

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mają możliwość dofinansowania przeprowadzenia termomodernizacji. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku jest dość kosztowne. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego koszty termomodernizacji można optymalizować. Jednoznacznie zostanie wtedy wskazane co powinno się wymienić, zmodernizować czy zamontować, jaki proces produkcyjny czy usługowy tego wymaga lub też jaka technologia może zostać wprowadzona.

Koszt termomodernizacji oczywiście będzie się wahał w zależności od tego w jakim stanie jest dany budynek, jakie ma rozmiary, od wybranych materiałów budowlanych od wybranych procesów, zastosowania technologii odzysku energii czy instalacji OZE.

Na co możesz pozyskać dofinansowanie jeżeli jesteś przedsiębiorcą?

 • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz technologii odzysku energii,
 • budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym instalacje odnawialnych źródeł energii).

Źródłem finansowania dla przedsiębiorców z sektora MŚP mogą być głównie programy regionalne, duże przedsiębiorstwa również są kwalifikowane do wsparcia w niektórych dotacjach z funduszy regionalnych. Dofinansowanie termomodernizacji oferuje także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także program specjalnie dedykowany ochronie środowiska i transformacji gospodarki w bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną, czyli FENIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Wsparcie efektywności energetycznej to nie tylko dofinansowania, ale także możliwość pozyskania pożyczek na preferencyjnych warunkach. Jednym z takich przedsięwzięć jest program Energia Plus łączący w sobie pożyczkę z dofinansowaniem.

Jakie koszty termomodernizacji są kwalifikowalne do wsparcia z UE?

Koszty kwalifikowalne na dofinansowanie procesu termomodernizacji – efektywności energetycznej obejmują takie kategorie jak m.in.:

 • koszty robót budowlanych,
 • koszty środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania),
 • koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Inwestycja w termomodernizację zwykle musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, zwłaszcza jeśli inwestycja miałyby być realizowana przy angażowaniu Funduszy Europejskich. Taki audyt będzie wskazywał bezpośrednio rekomendacje, które powinny zostać wprowadzone.

Efektywność energetyczna to inwestycje i koszty dotyczące także m.in.:

 • modernizacji i ulepszeń, które wprowadzają do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 • zastosowania urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażania systemów zarządzania energią,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  • energooszczędne oświetlenie,
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie automatyki pogodowej,
  • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
  • instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
  • instalację zaworów podpionowych i termostatów.
 • budowy urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
 • przeprowadzenia audytu energetycznego.

Dotacje na termomodernizację

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Jak sięgnąć po dotacje? Termomodernizacji i efektywności energetycznej dedykowany jest np. Kredyt ekologiczny stanowiący nowy instrument w ofercie Funduszy Europejskich. Pierwszy nabór jest już za nami, jednak dotacja na inwestycje ekologiczne jeszcze wróci w przyszłym roku. Dzięki rozwiązaniu jakim są dotacje termomodernizacji nie musisz finansować wyłącznie z własnej kieszeni. Już teraz możesz przyjrzeć się bliżej zakończonemu naborowi i dokumentacji i spróbować aplikować w następnej turze. Kredy ekologiczny to zupełnie nowe przedsięwzięcie organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy mogą realizować projekty zakładające inwestycje w modernizację posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków), zakup instalacji OZE lub modernizację istniejącej instalacji OZE. Celem wsparcia jest zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Musi to także być wykazane jako rezultat inwestycji. Nie jest to typowa dotacja, lecz kredyt połączony z dotacją. Kluczowe jest tutaj uzyskanie promesy kredytu ekologicznego w jednym z banków komercyjnych. Następnie składa się wniosek o dofinansowanie celem przyznania premii ekologicznej (dotacji). W zależności od kategorii kosztów kwalifikowalnych przysługuje odmienna pomoc publiczna, a co się z tym wiąże, różne są również intensywności dofinansowania – szczegóły sprawdzisz na naszej stronie.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Program Energia Plus

Program ma na celu wsparcie inwestycji, które pozwolą na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko i poprawę jakości powietrza. Wsparcie będzie dotyczyć przedsięwzięć związanych z redukcją zużycia surowców pierwotnych, obniżeniem wielkości emisji ze źródeł spalania, termomodernizacją – efektywnością energetyczną obiektów, instalacji i urządzeń technicznych, modernizacją czy rozbudową sieci ciepłowniczych lub też budową czy przebudową jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wśród kosztów przedsięwzięcia znaleźć można takie kategorie jak roboty budowlane, środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki z możliwością umorzenia w wysokości maksymalnie 10% pożyczki przy czym kwota ta nie może przekroczyć 1 mln zł. Maksymalna kwota dotacji (wartość pożyczki) to 500 mln zł. Poziom dofinansowania czyli wartość pożyczki to max. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

Termomodernizacja dotacja – Programy regionalne

Dotacje na termomodernizację to także wsparcie w ramach programów regionalnych. Są to między innymi przedsięwzięcia zakładające wspieranie efektywności energetycznej jak rozwój systemów ciepłowniczych, wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE, rozwój wykorzystania OZE czy zielone inwestycje związane ze źródłami i magazynami ciepła. Tutaj kilka z nich:

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – Efektywność energetyczna (FENX 1.1)

Wspomniana już inicjatywa jaką jest program FENiKS również wspiera projekty z zakresu efektywności energetycznej. Dotacja skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, a uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na 1 listopada bieżącego roku. Wspierane będą projekty, których zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, będzie uzasadniał audyt energetyczny, dlatego też na etapie aplikowania niezbędne będzie jego posiadanie. Wskazano również minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej w zakresie projektu, który wynosi 30%. Wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych w zakresie projektów kompleksowych. Warunkiem jest realizowanie szerszych celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji.

Przygotuj się razem z nami na pozyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich na poprawę efektywności energetycznej Twojej działalności. Skorzystaj z naszych bezpłatnych konsultacji i dowiedz się jakie możliwości wsparcia czekają na Ciebie oraz jak wygląda proces aplikowania. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie procesu przygotowania, realizacji i rozliczania projektu. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji