Wyszukiwarka dotacji

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Spis treści

Czym jest termomodernizacja?

W ramach kompleksowej termomodernizacji dąży się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię. Termomodernizacja sama w sobie oznacza więc wymianę lub modernizację źródeł ciepła tak aby możliwe było mniejsze zużycie energii co wiąże się także z walorami ekologicznymi. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przy uwzględnieniu termomodernizacji prace wiąże się m.in. z wymianą źródeł ciepła na, te które wykorzystują odnawialne źródła energii jak, np. pompy ciepła, modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania czy modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji. W przypadku realizacji termomodernizacji budynków publicznych zakres prac dotyczy inwestycji w poprawę ich efektywności energetycznej, takich jak docieplenie, przebudowa systemów grzewczych i chłodniczych czy wymiana oświetlenia. Przedsiębiorstwa natomiast mogą przeprowadzić termomodernizację w procesach produkcyjnych lub usługowych związaną z liniami produkcyjnymi, budynkami firmy, zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie czy instalacji OZE.

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Jak oszczędzać energię?

Kluczem jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże rekomendacje związane z możliwością oszczędności energii.

Dofinansowanie procesu termomodernizacji

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mają możliwość dofinansowania przeprowadzenia termomodernizacji. Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku jest dość kosztowne. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego koszty termomodernizacji można optymalizować. Jednoznacznie zostanie wtedy wskazane co powinno się wymienić, zmodernizować czy zamontować, jaki proces produkcyjny czy usługowy tego wymaga lub też jaka technologia może zostać wprowadzona.

Koszt termomodernizacji oczywiście będzie się wahał w zależności od tego w jakim stanie jest dany budynek, jakie ma rozmiary, od wybranych materiałów budowlanych od wybranych procesów, zastosowania technologii odzysku energii czy instalacji OZE.

Na co możesz pozyskać dofinansowanie jeżeli jesteś przedsiębiorcą?

 • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz technologii odzysku energii,
 • budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym instalacje odnawialnych źródeł energii).

Źródłem finansowania dla przedsiębiorców z sektora MŚP mogą być głównie programy regionalne, duże przedsiębiorstwa również są kwalifikowane do wsparcia w niektórych dotacjach z funduszy regionalnych. Dofinansowanie termomodernizacji oferuje także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także program specjalnie dedykowany ochronie środowiska i transformacji gospodarki w bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną, czyli FENIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Wsparcie efektywności energetycznej to nie tylko dofinansowania, ale także możliwość pozyskania pożyczek na preferencyjnych warunkach. Jednym z takich przedsięwzięć jest program Energia Plus łączący w sobie pożyczkę z dofinansowaniem.

Jakie koszty termomodernizacji są kwalifikowalne do wsparcia z UE?

Koszty kwalifikowalne na dofinansowanie procesu termomodernizacji – efektywności energetycznej obejmują takie kategorie jak m.in.:

 • koszty robót budowlanych,
 • koszty środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania),
 • koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia,
 • koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Inwestycja w termomodernizację zwykle musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, zwłaszcza jeśli inwestycja miałyby być realizowana przy angażowaniu Funduszy Europejskich. Taki audyt będzie wskazywał bezpośrednio rekomendacje, które powinny zostać wprowadzone.

Efektywność energetyczna to inwestycje i koszty dotyczące także m.in.:

 • modernizacji i ulepszeń, które wprowadzają do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 • zastosowania urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażania systemów zarządzania energią,
 • głębokiej modernizacji energetycznej budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  • energooszczędne oświetlenie,
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • zastosowanie automatyki pogodowej,
  • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
  • instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
  • instalację zaworów podpionowych i termostatów.
 • budowy urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
 • przeprowadzenia audytu energetycznego.

Dotacje na termomodernizację

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Jak sięgnąć po dotacje? Termomodernizacji i efektywności energetycznej dedykowany jest np. Kredyt ekologiczny stanowiący nowy instrument w ofercie Funduszy Europejskich. Pierwszy nabór jest już za nami, jednak dotacja na inwestycje ekologiczne jeszcze wróci w przyszłym roku. Dzięki rozwiązaniu jakim są dotacje termomodernizacji nie musisz finansować wyłącznie z własnej kieszeni. Już teraz możesz przyjrzeć się bliżej zakończonemu naborowi i dokumentacji i spróbować aplikować w następnej turze. Kredy ekologiczny to zupełnie nowe przedsięwzięcie organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy mogą realizować projekty zakładające inwestycje w modernizację posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków), zakup instalacji OZE lub modernizację istniejącej instalacji OZE. Celem wsparcia jest zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Musi to także być wykazane jako rezultat inwestycji. Nie jest to typowa dotacja, lecz kredyt połączony z dotacją. Kluczowe jest tutaj uzyskanie promesy kredytu ekologicznego w jednym z banków komercyjnych. Następnie składa się wniosek o dofinansowanie celem przyznania premii ekologicznej (dotacji). W zależności od kategorii kosztów kwalifikowalnych przysługuje odmienna pomoc publiczna, a co się z tym wiąże, różne są również intensywności dofinansowania – szczegóły sprawdzisz na naszej stronie.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps).

Program Energia Plus

Program ma na celu wsparcie inwestycji, które pozwolą na zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko i poprawę jakości powietrza. Wsparcie będzie dotyczyć przedsięwzięć związanych z redukcją zużycia surowców pierwotnych, obniżeniem wielkości emisji ze źródeł spalania, termomodernizacją – efektywnością energetyczną obiektów, instalacji i urządzeń technicznych, modernizacją czy rozbudową sieci ciepłowniczych lub też budową czy przebudową jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wśród kosztów przedsięwzięcia znaleźć można takie kategorie jak roboty budowlane, środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki z możliwością umorzenia w wysokości maksymalnie 10% pożyczki przy czym kwota ta nie może przekroczyć 1 mln zł. Maksymalna kwota dotacji (wartość pożyczki) to 500 mln zł. Poziom dofinansowania czyli wartość pożyczki to max. 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

Termomodernizacja dotacja – Programy regionalne

Dotacje na termomodernizację to także wsparcie w ramach programów regionalnych. Są to między innymi przedsięwzięcia zakładające wspieranie efektywności energetycznej jak rozwój systemów ciepłowniczych, wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE, rozwój wykorzystania OZE czy zielone inwestycje związane ze źródłami i magazynami ciepła. Tutaj kilka z nich:

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – Efektywność energetyczna (FENX 1.1)

Wspomniana już inicjatywa jaką jest program FENiKS również wspiera projekty z zakresu efektywności energetycznej. Dotacja skierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, a uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na 1 listopada bieżącego roku. Wspierane będą projekty, których zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, będzie uzasadniał audyt energetyczny, dlatego też na etapie aplikowania niezbędne będzie jego posiadanie. Wskazano również minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej w zakresie projektu, który wynosi 30%. Wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych w zakresie projektów kompleksowych. Warunkiem jest realizowanie szerszych celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji.

Przygotuj się razem z nami na pozyskanie wsparcia z Funduszy Europejskich na poprawę efektywności energetycznej Twojej działalności. Skorzystaj z naszych bezpłatnych konsultacji i dowiedz się jakie możliwości wsparcia czekają na Ciebie oraz jak wygląda proces aplikowania. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie procesu przygotowania, realizacji i rozliczania projektu. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

Dotacje dla HoReCa 2024 – wsparcie dla hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i kultury

W ramach KPO przedsiębiorcy z sektora HoReCa mogą uzyskać bezzwrotną dotację w kwocie nawet 540 000 zł. Dofinansowanie firmy w tym programie można przeznaczyć na rozszerzenie lub dywersyfikację działalności, co otwiera mnóstwo możliwości wdrażania inwestycji. Sprawdź, jak możesz ubiegać się o dotację i co możesz sfinansować w ramach pozyskanych środków.
Dowiedz się więcej
Technologiczny lider – jak się nim stać?

Technologiczny lider – jak się nim stać?

Omawiamy kluczowe aspekty dotyczące pozycji lidera technologicznego oraz transformacji technologicznej w firmach. Cechy i funkcje liderów technologicznych to przede wszystkim zdolność do łączenia aspektów technicznych i biznesowych oraz koncentrację na innowacjach i wykorzystaniu metodologii zwinnych. Dowiedz się jakie znaczenie ma lider technologiczny w firmie oraz jak wspierać rozwój technologiczny w Twoim biznesie.
Dowiedz się więcej
Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Rozwiń swój biznes. Branża spożywcza jako jedna z najszybciej rosnących i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

Branża spożywcza i jej rozwój. W artykule piszemy o rosnącym znaczeniu branży spożywczej w polskiej gospodarce, zwracając uwagę na jej kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i szybkiego rozwoju. Omawiamy również trendy i wyzwania branży spożywczej, wskazując na potrzebę innowacji i dostosowania się do oczekiwań konsumentów. Dowiedz się o możliwościach rozwoju biznesu w sektorze spożywczym, w tym jakie korzyści przynoszą z dotacje unijne wspierające badania, innowacje i modernizację przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej
Jak napisać wniosek o dotację?

Jak napisać wniosek o dotację?

Uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej to bardzo długi i skomplikowany proces. Jak napisać wniosek, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnej decyzji o przyznaniu dofinansowania? Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto skorzystać z pomocy przy pisaniu wniosku o dotację?
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł (aktualizacja)

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać! Nabór trwa.
Dowiedz się więcej
Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Na czym polega opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0?

Jak przygotować spersonalizowaną mapę drogową i jaki jest zakres opracowania mapy transformacji cyfrowej przedsiębiorstw? Przygotowanie mapy transformacji może być poważną trudnością w procesie ubiegania się o dotację unijną w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki mapie drogowej w procesie transformacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na wiele korzyści, włączając w to oczywiście pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Dowiedz się więcej
Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Dofinansowania dla firm dostępne w 2024 r.

Pula środków na bezzwrotne dofinansowania dla firm w 2024 roku otwiera doskonałe szanse rozwoju przedsiębiorstw z całego kraju. Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na różnorodne cele - począwszy od prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji, przez granty na ekoinnowacje i projekty GOZ, aż po wsparcie MŚP w różnych aspektach działalności. Poznaj kluczowe dofinansowania planowane na ten rok i sprawdź, na jaką pomoc w uzyskaniu dotacji możesz liczyć.
Dowiedz się więcej
Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

Przedsiębiorczość społeczna: Jak firmy łączą zysk z działaniami na rzecz dobra społecznego?

W artykule omawiamy przedsiębiorczość społeczną, która łączy cele biznesowe z działaniami społecznymi. Przedstawiamy rozważenia na temat przedsiębiorczości społecznej, gdzie działania biznesowe współistnieją z inicjatywami społecznymi oraz w jaki sposób rozwija się inicjatywa przedsiębiorstw społecznych. Wyróżniamy kilka celów przedsiębiorstw społecznych, takich jak zrównoważony rozwój i równość społeczna. Istotnym aspektem jest także podkreślenie roli technologii społecznej w poprawie dobrobytu społecznego, z zachętą do wsparcia przedsiębiorców społecznych i innowacji społecznych dla budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji