Inwestycje

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Sfinansować będzie można wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. Nabór startuje w 15 listopada 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
15.11.2023
Koniec składania wniosków
15.12.2023

W ramach dotacji wspierane będą inwestycje w instalacje produkcyjne lub urządzenia przemysłowe prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców w zakresie efektywności energetycznej. Dofinansowane będą również inwestycje służące dywersyfikacji, modernizacji lub restrukturyzacji oraz projekty wdrożeniowe w zakresie rozwiązań przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. Wsparcie skierowane jest zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Nabór rozpocznie się w 15 listopada i skończy się 15 grudnia 2023 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa z obszaru transformacji woj. Łódzkiego.

Typy projektów – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje następujące typy projektów:

  1. Wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne.

Inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw służące dywersyfikacji lub modernizacji lub restrukturyzacji.

Dywersyfikacja polegać będzie na różnicowaniu asortymentu lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem jest odejście od strategii skupiania się na jednej dziedzinie na rzecz rozproszenia kapitału i działań.

Restrukturyzacja obejmuje postępowanie mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

  1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach.

Typ projektu obejmować będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zwiększających ich zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji i zdolność do wdrażania innowacji.

  1. Wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w szczególności na:

  • inwestycje ograniczające zużycie energii,
  • inwestycje w odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,
  • zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,
  • odnawialne źródła energii – OZE,
  • przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Dodatkowe informacje

Budżet dotacji wynosi 80 000 000,00 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas